Uhyre forskel på jobcentres kontakt til firmaer

Af | @IHoumark

Både regering og Carsten Koch-udvalg anbefaler, at jobcentrene har en tæt kontakt til lokale virksomheder. Men en opgørelse viser, at der er uhyre stor forskel på, hvor mange tråde de enkelte jobcentre har til erhvervslivet. Kontakten til erhvervslivet er blevet forsømt i mange år, fastslår forsker.

Foto: Foto: Thomas Arnbo

Carsten Koch-udvalg Selv om beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) har stillet krav om, at jobcentrene opbygger en ’tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne’, er samarbejdet i en del kommuner uhyre sporadisk.

Det viser en opgørelse foretaget af Ugebrevet A4 på baggrund af tal fra den statslige database Jobindsats.dk.

I eksempelvis Sønderborg, Morsø og Skive har jobcentret over en given periode været i kontakt med mere end fire ud af ti af kommunens virksomheder. I andre kommuner som Gentofte, Hørsholm og Rudersdal har der været kontakt til færre end hver tiende af virksomhederne.

Kontakten har drejet sig om at få ledige i en eller anden form for støttet beskæftigelse eksempelvis virksomhedspraktik, løntilskud eller fleksjob.

Den store forskel fra jobcenter til jobcenter i kontakten til virksomhederne bliver bekræftet af Lars Larsen. Han er konsulent i LG Insight, der laver analyser for kommuner og jobcentre og rådgiver om blandt andet styrket samarbejde med virksomhederne.

»Det er enormt forskelligt, hvordan jobcentrene har kontakt til lokale firmaer. Nogle har en meget bred kontakt til virksomhederne, mens andre kun samarbejder med en lille gruppe af virksomheder,« fortæller Lars Larsen.

Et bredt og tæt netværk blandt virksomheder har stor betydning for den hjælp, et jobcenter kan give de ledige, vurderer professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet.

»Det hæmmer de ledige, når et jobcenter ikke har en god kontakt til virksomhederne. Uden den er det meget svært for jobcentret at hjælpe den ledige hen til jobåbninger og god opkvalificering,« siger Henning Jørgensen. 

I et lækket rapportudkast slår eksperterne i et udvalg under Carsten Koch fast, at jobcentrene skal mere opsøgende i forhold til virksomhederne; de skal have en mere koordineret service over for virksomhederne; og jobcentrene skal have en større viden om arbejdsmarkedet.

Carsten Koch har tidligere udtalt:

»Vi har været meget optaget af samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Det har især interesseret os, hvordan interaktionen mellem de to kan blive bedre. Det er forskelligt fra kommune til kommune, fra jobcenter til jobcenter og fra virksomhed til virksomhed. Men generelt set er der en stor mulighed for at gøre det bedre.«

En åben dør i Sønderborg

I Sønderborg kan man ifølge tallene fra Jobindsats.dk bryste sig af at være den kommune, hvor jobcentret har den tætteste kontakt til erhvervslivet. I løbet af ni måneder af 2013 var Jobcenter Sønderborg i forbindelse med ikke færre end 46 procent af kommunens virksomheder. Og det er kun målt på den kontakt, der har været om at få ledige i støttede job.

Specialkonsulent Dorte Predstrup fra Jobcenter Sønderborg nævner flere årsager til, at jobcentret skiller sig ud i forhold til andre jobcentre.

»Hovedparten af sagsbehandlerne hos os har både kontakt til borgere og virksomheder. Det giver bedre muligheder for at skabe et godt match mellem ledige og virksomheder, end når ansatte i jobcentret kun har god kontakt til en af parterne,« fortæller Dorte Predstrup.

Jobcentret arbejder også systematisk med at opsamle erfaringer.

»Hver eneste gang en borger afslutter et forløb i en virksomhed, bliver virksomheden ringet op og spurgt om, hvordan det er gået. Samtalerne bruges til at forbedre matchet mellem arbejdsløse og virksomheder,« siger Dorte Predstrup.  

Erhvervslivet er glad for os

I undersøgelsen ’Lokalt Erhvervsklima’ falder der pæne ord fra medlemsvirksomhederne hos Dansk Industri om adgangen til kvalificeret arbejdskraft i både Gentofte og Herlev.

Paradoksalt nok ligger begge kommuner i bunden af Ugebrevet A4’s opgørelse over kontakt til virksomhederne sammen med en række andre kommuner rundt om København.

 Allernederst ligger Jobcenter Gentofte, som i ni måneder af 2013 kun var i kontakt med otte procent af kommunens virksomheder om at få ledige i støttet beskæftigelse.

Det er dog langt fra et udtryk for manglende kontakt mellem jobcenter og erhvervsliv. Det mener arbejdsmarkedschef i Gentofte Kommune Bo Sund. Ifølge ham er behovet for at få ledige i støttede job ikke så stort i Gentofte som mange andre steder.

»En stor andel af de arbejdsløse i Gentofte har mellemlange eller lange videregående uddannelser, og den bedste vej ud af ledighed for dem er ikke i så høj grad som for ufaglærte at komme i støttet beskæftigelse,« siger Bo Sund.

Han hæfter sig også ved, at tallene fra A4’s opgørelse udelukkende handler om kontakt vedrørende støttede job og ikke tager højde for de kontakter, hvor jobcentre hjælper virksomheder med at få ledige job besat.

»Opgørelsen af samarbejdsgrad siger intet om vores samarbejde med virksomhederne, når det gælder rekruttering. Og her gør vi faktisk meget ud af at hjælpe lokale virksomheder blandt andet via et tværkommunalt samarbejde, hvor firmaerne kan ringe til et bestemt nummer og få hurtig hjælp,« siger Bo Sund.

Jobcenter Herlev vest for København havde ifølge A4’s opgørelse kun samarbejde med 13 procent af kommunens virksomheder i ni måneder af 2013. Også her hæfter man sig ved, at tallene fra Jobindsats.dk ikke tæller rekrutteringer til virksomhederne med. Jette Mogensen, souschef i Jobcenter Herlev og daglig leder af den virksomhedsrettede indsats, siger:

»Desværre afspejler opgørelsen ikke vores store arbejde med at hjælpe virksomhederne med at rekruttere medarbejdere. Netop på det felt har vi sat massivt ind i Herlev. Eksempelvis har vi i løbet af 2013 systematisk besøgt alle virksomheder i kommunen, og hvis der ikke var nogen hjemme, har vi senere ringet til dem.«

Stor forskel i service til firmaer

DI lavede i fjor en undersøgelse af medlemsvirksomheders samarbejde med jobcentrene. I undersøgelsen ’Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen’ giver to ud af tre virksomheder udtryk for tilfredshed med samarbejdet med jobcentrene. Men der er stor forskel på den service, som virksomhederne får fra jobcenter til jobcenter. Det fastslår chefen for arbejdsmarkedspolitisk afdeling i DI, Steen Nielsen.

»Vi hører fra store medlemsvirksomheder, som er i kontakt med flere jobcentre, at de mærker stor forskel på servicen fra center til center. Nogle jobcentre er meget imødekommende og servicemindede over for virksomhederne, mens andre ikke er så villige til at bistå virksomhederne,« fortæller Steen Nielsen.

Ifølge Steen Nielsen er der eksempelvis stor forskel på servicen, når virksomheder henvender sig til jobcentre for at få besat ledige job. I nogle jobcentre vil de godt på forhånd screene arbejdsløse og sortere i, hvem der vil være relevant for virksomheden at tage kontakt til. Andre centre tilbyder ikke den service. Ifølge undersøgelsen har næsten hver anden virksomhed dårlige erfaringer med at rekruttere folk med hjælp fra det kommunale jobcenter.

»Det dur ikke, og det skal der gøres noget ved i en kommende reform af beskæftigelsesindsatsen. Dels skal jobcentrene gøre det helt klart for de ledige, at de har pligt til at stå til rådighed. Og dels skal jobcentrene yde virksomhederne den service at være omhyggelige med, hvem – og hvem ikke – de sender ud til virksomhederne,« siger Steen Nielsen.

I Jobcenter Sønderborg lægger de ifølge specialkonsulent Dorte Predstrup sig meget i selen for at hjælpe firmaer netop med rekruttering.

»Når firmaer kontakter os og har brug for hurtigt at få besat nogle job, gør vi rigtigt meget for at hjælpe dem. Og vi arbejder på at udvide vores virksomhedsservice, så vi kan blive endnu bedre til at bistå med rekruttering,« fortæller Dorte Predstrup.

Efteruddannelse påkrævet

Samarbejdet med virksomhederne bliver først bedre, når jobcentrenes medarbejdere bliver klædt på til det, vurderer konsulent Lars Larsen fra LG Insight.

»Sagsbehandlerne i jobcentrene er superdygtige til at tale med de ledige og skabe motivation. Men generelt kender de alt for lidt til, hvad der rør sig på arbejdsmarkedet, og hvad det er for kvalifikationer, erhvervslivet efterspørger,« siger Lars Larsen, og fortsætter:

»Der er behov for en langt bedre formidling af viden til sagsbehandlerne om udbud og efterspørgsel på det lokale arbejdsmarked. I dag taler en del sagsbehandlere om arbejdsmarkedet som en eller anden abstrakt størrelse.«

 

Ifølge professor Henning Jørgensen har jobcentrenes samarbejde med virksomhederne været forsømt i efterhånden mange år.

»Op gennem nullerne under VK-regeringen var der ensidigt fokus på at presse de ledige med kontrol og sanktioner. Der var ikke noget krav fra politisk hold om jobformidling, og det gik i høj grad ud over kontakten til virksomhederne. Det betyder, at der den dag i dag er horribelt få virksomheder, der bruger jobcentre, når de skal rekruttere folk,« siger Henning Jørgensen.

Han peger på, at en undersøgelse i fjor ifølge Jyllands-Posten viste, at kun syv procent af alle nye job bliver besat via jobcentrene.

»Jobcentrene har en kæmpe opgave foran sig med at få etableret langt bedre kontakt til virksomhederne. Det kræver både massiv efteruddannelse af personalet og udvikling af nye metoder,« fastslår Henning Jørgensen.