Slut med sygemelding via SMS

Af

De 4.500 ansatte i Vordingborg Kommune må ikke længere sygemelde sig via SMS. De skal ringe og tale med deres chef. Kommunens løn- og personalechef, Jørn Petersen, finder den personlige samtale mere omsorgsfuld.



Jørn Petersen
Løn- og personalechef i Vordingborg Kommune


INTERVIEW At sygemelde sig via SMS var da ellers ret moderne. Hvorfor dropper I det og går old-school?

»Vi betragter sygemelding som et personligt forhold mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Vi har i kommunen en politik om, at vi skal have kontakt med sygemeldte medarbejdere, drage omsorg for dem og sikre os, at der ikke er forhold på arbejdspladsen, som gør dem syge. Derfor skal man ringe til sin chef og melde sig syg. Jeg synes ikke, det er gammeldags. Vi er bare gået tilbage til noget mere omsorgsfuldt og personligt. Det har aldrig været kommunens beslutning, at medarbejderne kunne sygemelde sig via SMS. Det var medarbejdere bare begyndt at gøre. Og vi syntes, det begyndte at skride. Derfor har vi grebet ind.«

Mistænker du medarbejdere for oftere at lyve sig syge, hvis de kan sygemelde sig per sms?

»Overhovedet ikke. De skal ringe, fordi vi ønsker den personlige kontakt. Vi har en samlet fremmødepolitik i kommunen. Den har fokus på fremmøde – ikke fravær. Og vores stop for SMS-sygemelding er et led i den politik. Kun et lille hjørne. Og det har fuld opbakning fra kommunens hovedudvalg.«

Er pjæk et stort problem i Vordingborg?

»Slet ikke. Og vores indgreb mod sygemelding via SMS er ikke et forsøg på at forebygge pjæk. Hvis en medarbejder er syg hver mandag og fredag, tager vi en samtale med vedkommende.«

Er det ikke lidt uhyrligt at tvinge medarbejderne til at ringe og tale med deres chef, hvis de ligger med 40 i feber?

»Regler er gode, men vi bruger også sund fornuft, så der vil være undtagelser. Selvfølgelig har ordningen elastik. Man behøver ikke at ringe, hvis man er hundesyg. Så må chefen vente og tage det op med medarbejderen, når denne er klar igen.«

Jeres mål er dialog med dem, som sygemelder sig på grund af andre problemer end akut og kortvarig sygdom. Var det så ikke mere fair at vente med den personlige samtale, indtil medarbejderen har været sygemeldt nogle dage?

»Vi ser det som en fordel for medarbejderen, at vi spørger om, hvad vi kan hjælpe dem med. Og det er jo ikke sådan, at den syge medarbejder skal ringe rundt i timevis. Vedkommende skal kun ringe og sygemelde sig til en person. Vi har netop evalueret ordningen, og ingen fandt den odiøs.«

Er I også afvisende over for brug af andre nye mediekanaler til sygemelding?

»Man skal passe på. Når det handler om noget personligt som sygdom, er mundtlig dialog en god ting. I en SMS er det eksempelvis svært at uddybe.«