Seniorførtidspension splitter reformpartier

Af Anna Glent Overgaard

Samtidig med at lovforslaget om seniorførtidspension bliver fremsat i Folketinget, puster Konservativt Folkeparti nyt liv i debatten om den omstridte ordning. Efter massiv kritik fra eksperter og faglige organisationer åbner partiets socialordfører op for en lempeligere tilgang til førtidspension for nedslidte seniorer. De øvrige reformpartier afviser at ændre på ordningen.

Foto: Illustration: Thinkstock

K-VENDING På dagen, hvor tilbagetrækningsreformen skal førstebehandles i Folketinget, slår de konservative nu sprækker i den enighed, der ellers har præget partierne bag reformen. Striden står om den såkaldte seniorførtidspension, som hidtil er blevet betegnet som en redningsplanke til nedslidte seniorer, der i fremtiden ikke kan søge ly i efterlønsordningen.

Men efter lovforslaget har været sendt i høring, er kritikken haglet ned over forslaget fra både eksperter og faglige organisationer. Vurderingen i de mange høringssvar er, at seniorførtidspensionen ikke vil virke efter hensigten, og at den ikke vil forbedre forholdene for målgruppen. Blandt andet er der kritik af, at den kommende seniorførtidspension vil blive tildelt efter samme kriterier som i dag anvendes til førtidspension.

Og det er ikke godt nok, mener den konservative socialordfører Tom Behnke.

»Førtidspensionen i dag er jo stort set kun til folk som er invalide og dermed uarbejdsdygtige. Men man kan jo godt være nedslidt uden at være invalid, men stadig så uarbejdsdygtig, at det er relevant og rimeligt, at vi siger til dem: Tak for indsatsen, du har ydet hvad du kan i dit liv, så nu kan du gå på seniorførtidspension,« siger Tom Behnke, og uddyber:

»Jeg kunne godt tænke mig, at vi sagde, at jo ældre du er, jo nemmere skal det være at få en førtidspension.«

Ingen opbakning fra V-R-O

Mens de konservative nu imødekommer kritikken af seniorførtidspensionen, afviser de øvrige partier bag tilbagetrækningsreformen, at seniorførtidspensionen ikke lever op til de lovede løfter.

Hverken Dansk Folkeparti, Venstre eller Radikale ser nogen grund til at ændre på lovforslaget.

Socialordfører for de Radikale Marlene B. Lorentzen er glad for den version af seniorførtidspension, som skal drøftes i Folketinget i dag. Hun er ikke i tvivl om, at den vil hjælpe de nedslidte seniorer.

»Hensigten er jo ikke at få et hobetal på seniorførtidspension, men vi vil se, at de mennesker, der er beviseligt nedslidte og er nået en vis alder, vil få en smidigere ansøgningsproces, hvor vi letter arbejdsgangen både for sagsbehandlere og især for den nedslidte borger,« siger Marlene B. Lorentzen.

Dansk Folkeparti mener heller ikke, der er grund til at tage lovforslaget op til revision. Men partiets socialordfører Karin Nødgaard lægger vægt på, at lovforslaget kun er nået til første behandling, og at eventuelle mangler vil blive fanget i det kommende udvalgsarbejde.

»Vi har denne her fine proces med tre behandlinger og et stort udvalgsarbejde. Det er her, vi tager den dybere diskussion, om der er nogle ændringsforslag. Det har jeg tiltro til, at vi nok skal gøre på en sober måde,« siger Karin Nødgaard.

Skal sikre værdig exit

Da seniorførtidspensionen blev lanceret sammen med tilbagetrækningsreformen forsikrede forligspartierne om, at den ville sikre nedslidte seniorer en værdig exit fra arbejdsmarkedet. Den skulle være et alternativ til efterlønnen for de mennesker, som ikke magter at blive de ekstra år på arbejdsmarkedet.

Få dage inden den endelige aftale blev indgået mellem den tidligere VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale, sagde de radikales formand Margrethe Vestager:

»Vi er meget opmærksomme på, at en lille del af dem, der går på efterløn, reelt er nedslidte, og de skal selvfølgelig opleve, at de kan forlade arbejdsmarkedet på en ordentlig måde.«

Lignende toner lød fra Dansk Folkeparti, der så sent som i september bedyrede, at seniorførtidspensionen ville være mere lempelig end den almindelige førtidspension.

»Seniorførtidspensionen har lempeligere vilkår end almindelig førtidspension, og derfor vil de mennesker være bedre stillet.«

Men da Socialministeriet i sidste måned sendte lovforslaget om seniorførtidspensionen i høring, stod det klart, at der ikke var tale om en lempeligere ordning, idet kriterierne for tildeling er uændrede. Det vil sige, at kommende seniorførtidspensionister skal være præcis ligeså nedslidte som andre ansøgere til førtidspension. 

Figenblad for politikerne

Til gengæld skulle den nye ordning sikre seniorerne en hurtigere sagsgang, med en sagsbehandlingstid på seks måneder. Men som Ugebrevet A4 tidligere har dokumenteret, findes der allerede en tilsvarende ’fast track’-ordning, hvor ansøgere om førtidspension kan få deres sag afgjort inden for tre måneder.

Det fik professor i socialret ved Københavns Universitet Kirsten Ketscher til at rette en skarp kritik i retning af forligspartierne.

»Det er misbrug af lovgivningsinstrumentet. Det var da bedre at tone rent flag og sige: I kan da bare søge efter de regler, vi allerede har, for der kommer ikke andre,« lød opfordringen fra Kirsten Ketscher.

Landsformanden for Foreningen af Socialchefer i Danmark, FSD, Ole Pass, mener, at seniorførtidspensionen er et politisk figenblad.

»Man giver folk falske forhåbninger, fordi det er blevet stillet op som et alternativ til den forringede efterlønsordning. Så længe, der ikke bliver pillet ved kriterierne, er der bare tale om en hurtig vej til afslag på førtidspension,« siger Ole Pass og tilføjer:

»Jeg udtaler mig hverken for eller imod tilbagetrækningsreformen. Men da det er os, der bliver budbringere, når der skal gives afslag, kan vi kun appellere til, at politikerne melder realistisk ud og siger, at det kun er et fåtal, der vil kunne få seniorførtidspension. Det synes jeg, er rimeligt at gøre opmærksom på.«

Venstre vil ikke ændre noget

Men kritikken preller af på politikerne bag ordningen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kristian Thulesen Dahl, der lovede at seniorførtidspensionen ville blive en mere lempelig ordning end førtidspensionen. Men partiets socialordfører Karin Nødgaard fastholder, at seniorførtidspensionen kommer gruppen af nedslidte seniorer til gavn.

»Det er i hvert fald intentionen. Når vi har lavet denne her ordning, så er det jo for at tilgodese nogle mennesker, der har tjent det danske samfund i rigtig mange år, men som ikke kan mere. Det er ikke for at straffe folk, og det synes jeg, man skal have for øje hele vejen igennem.«

Anderledes kategorisk lyder svaret på kritikken fra Venstre. Partiets socialordfører Eyvind Vesselbo understreger, at Venstre er fuldt ud tilfredse med ordningen.

»Nu har de her mennesker mulighed for at komme på førtidspension. Det er for mig at se pointen i det her lovforslag, og det er pointen i det, vi hele tiden har sagt: Ordningen blev lavet for at imødekomme dem, der var bekymrede over, at de svageste ikke kunne få førtidspension. Så er den sag ikke længere,« slår Eyvind Vesselbo fast.

Det er Venstres tidligere regeringspartner dog langt fra enig i. Om end Tom Behnke erkender, at det kan blive svært at overbevise reformpartierne til at lytte til kritikken.

»Det er ikke sikkert, at det vil flytte noget, men jeg vil i hvert fald bringe det ind i debatten,« siger han.