Social arv

S vil give de svageste børn et bedre ståsted i livet

Af | @GitteRedder

En stærkere indsats for svage børn bliver en af Socialdemokraternes mærkesager i en kommende valgkamp. Partiet vil blandt andet styrke sundhedsplejerskens rolle, sende småbørnsforældre på kurser og løfte kvaliteten i daginstitutionerne.

Med en stribe konkrete initiativer vil Socialdemokraterne sikre, at de børn med det svageste udgangspunkt får bedre muligheder i livet. 

Med en stribe konkrete initiativer vil Socialdemokraterne sikre, at de børn med det svageste udgangspunkt får bedre muligheder i livet. 

Foto: Peter Hove Olesen/Polfoto

Hvis det står til Socialdemokraterne, skal der bruges langt flere ressourcer end i dag på at sikre, at nyfødte børn har lige muligheder for at klare sig godt i skolen, på arbejdsmarkedet og i livet.

Med en helt ny indsats vil Socialdemokraterne nu bryde den negative sociale arv og styrke Idas muligheder for at klare sig lige så godt som Emma, når hun i første klasse skal lære at læse og regne.

På Socialdemokraternes kongres den 20. – og 21. september i Aalborg skal partiet diskutere og vedtage et nyt arbejdsprogram med titlen ’Alle skal med – en ny indsats mod negativ social arv’. Udspillet er i dag sendt ud til flere hundrede delegerede, der nu har fire uger til at læse og komme med ændringsforslag.

For Socialdemokraterne er kampen mod negativ social arv en kerneopgave og hjerteblod.

Udspillet lægger op til en lang række nye initiativer, som ifølge partiets næstformand, handels- og udviklingsminister Mogens Jensen, bliver partiets mærkesager i valgkampen.

»For Socialdemokraterne er kampen mod negativ social arv en kerneopgave og hjerteblod, fordi det historisk set har været partiets berettigelse at sørge for, at folk har lige muligheder, uanset hvilken familie de er opvokset i, eller hvilke økonomiske forhold deres forældre har haft. Og der er ingen tvivl om, at frem mod næste folketingsvalg vil kampen mod negativ social arv have en stor prioritet hos os,« siger Mogens Jensen.

Forældrekurser og bogpakker

Han har stået i spidsen for en kommission med blandt andet medlemmer fra partiets folketingsgruppe og hovedbestyrelse, skoleledere samt forbundsformand for Socialpædagogerne, Benny Andersen. Kommissionen har sendt et debatoplæg ud til Socialdemokraternes partiforeninger, og efter adskillige debatmøder og forslag er det nu mundet ud i et forslag til arbejdsprogram.

Heraf fremgår det, at der skal være en styrket indsats for at bekæmpe negativ social arv på særligt fire områder. Nemlig over for små børn, før de starter i skolen, over for de ufaglærte, i særlige boligområder samt i foreningslivet.

Men det er især indsatsen over for de mindste børn, der springer i øjnene. Her lægger Socialdemokraterne op til en stribe konkrete initiativer – heriblandt at:

  • Modellen med forældreforberedelse i familiegrupper, som er kendt fra Holstebro, skal udbredes til hele landet. Det betyder, at førstegangsforældre skal tilbydes kurser i op til et år, der handler både om trivsel, mælk og mad, sundhed og motorisk og sproglig udvikling.
  • Sundhedsplejerske-ordningen skal styrkes med fokus på børnefamilier med særlige behov.
  • Løfte kvaliteten i daginstitutioner for at styrke indsatsen over for de svage børn. Det kan ske med højere normeringer og pædagogiske læreplaner for alle børn.
  • Udbrede familiementor-ordninger, hvor unge usikre foældrepar uden stærkt netværk tilknyttes en frivillig mentorfamilie.
  • Projektet ’Bogstart’ udbredes til hele landet, så alle børn i familier uden bøger på reolen får tilbudt et forløb med bogpakker. Det er en ordning, der i dag kører i 20 kommuner, men skal køre i alle kommuner, så børn af ikke-boglige forældre også får mulighed for at have en pegebog eller få læst højt af mor og far.

Flere pædagoger i daginstitutionerne

Mogens Jensen er overbevist om, at man ved at styrke forældrerollen helt fra fødslen kan give mange børn en bedre start på livet.

Vi vil gerne løfte den faglige kvalitet i daginstitutionerne. Ikke fordi vi ikke har et højt niveau i dag, men fordi det kan blive endnu bedre.

»Vi er inspireret af Holstebro kommune, der har erstattet kurser i fødselsforberedelse med kurser i forældreforberedelse. Det har været en succes, og jeg tror, at det vil have stor effekt at brede det ud,« siger han.

Efter selv at have besøgt en række daginstitutioner, blandt andet på Nørrebro i København, er han overbevist om, at det er nødvendigt at hæve kvaliteten og sikre flere uddannede pædagoger i institutionerne.

»Vi vil gerne løfte den faglige kvalitet i daginstitutionerne. Ikke fordi vi ikke har et højt niveau i dag, men fordi det kan blive endnu bedre. Der skal være pædagogiske læreplaner, der kan være med til at udvikle børnene. Og vi skal sikre, at planerne bliver udarbejdet i alle institutioner, og at der kommer særligt fokus på de svage børn. Måske vil det også betyde bedre normeringer – også for at sikre de dygtige pædagoger et incitament til at søge hen til de institutioner, hvor der er de største udfordringer,« siger han.

Der er råderum til hjerteblod

Mogens Jensen er overbevist om, at de nye tiltag vil have en effekt, hvis de bliver gennemført. Men han erkender, at en række af forslagene vil være kostbare at gennemføre – blandt andet højere normeringer i visse daginstitutioner.

Vi har ikke nulvækst i den offentlige sektor og dermed ressourcerne til at gøre en ekstra indsats i blandt andet vuggestuer og børnehaver.

»Nu er det her et arbejdsprogram med et længere sigte, og det skal ikke gennemføres inden for et finansår. Men det er helt klart, at når vi lægger konkrete forslag frem på baggrund af programmet, vil vi selvfølgelig anvise finansiering. Husk nu på, at vi modsat VK har et råderum til at kunne satse på at bekæmpe negativ social arv. Vi har ikke nulvækst i den offentlige sektor og dermed ressourcerne til at gøre en ekstra indsats i blandt andet vuggestuer og børnehaver,« fastslår Mogens Jensen.

Socialdemokraternes næstformand fremhæver, at de nye indsatsområder til at bryde den negative sociale arv skal ses i sammenhæng med de øvrige initiativer, som SR-regeringen har taget. Afskaffelse af fattigdomsydelserne samt reformerne af folkeskolen og erhvervsuddannelserne er ifølge Mogens Jensen også politiske tiltag, der i høj grad bidrager til kampen mod negativ social arv.

»Vi har også lavet sociale 2020-mål og sat en fattigdomsgrænse. Det er tiltag, som Socialdemokraternes nye arbejdsprogram bygger videre på. Og vi kan se, at der skal yderligere initiativer til for børn, allerede inden de kommer i skole – og især en målrettet indsats over for de allersvageste familier,« lyder det.

Tager luften ud af blå kritik

Millionudgifterne til at realisere de nye initiativer kommer ifølge Mogens Jensen tifold igen både for samfundet og for den enkelte.

»Der er ingen tvivl om, at samlet set er det her en investering i mennesker, så de ikke har samme risiko for at komme ud i en social deroute og blive afhængige af offentlig forsørgelse. De her indsatser vil være med til på sigt at spare penge for vores velfærdssamfund,« siger han.

For Socialdemokraterne er kampen mod negativ social arv en kerneopgave og hjerteblod.

Det socialdemokratiske bagland har nu mulighed for at sende ændringsforslag til arbejdsprogrammet. Men allerede inden programmet er formelt vedtaget, mener Mogens Jensen, at det hamrer en pæl igennem kritikken af, at Socialdemokraterne fører blå politik.

»Det her program tager luften ud af den kritik, som vi hører fra tid til anden om, at vi kun fører blå politik og kun kerer os om erhvervslivets vilkår og den økonomiske politik. Det er selvfølgelig også vigtigt, men med den indsats, vi allerede har lavet, og med det nye arbejdsprogram må det stå klart for folk, at vi er et socialt bevidst og ansvarligt parti, der konsekvent arbejder på at løfte de allersvageste og give alle lige muligheder,« fastslår han.