MANDSOPDÆKNING

Mænd spurter frem på vikarmarkedet

Af

Danske virksomheder er sultne efter vikarer. Men helst de mandlige af slagsen. På få år er antallet af vikarer steget markant, viser ny analyse. Men det er mændene, der løber med langt hovedparten af jobbene.

Byggeriet er en af de sektorer, hvor antallet af vikarer stiger støt. 

Byggeriet er en af de sektorer, hvor antallet af vikarer stiger støt.  Foto: Thomas Vilhelm/Scanpix

Som vikar er du en eftertragtet vare. Især hvis du er mand. For danske virksomheder ansætter vikarer i stor stil, men de mange nye job går stort set kun til den mandlige del af befolkningen.

Det viser en ny analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet for fagforbundet HK, der organiserer kontor- og serviceansatte.

Siden 2010 er antallet af kvindelige vikarer steget med lidt over 300. I samme periode er næsten 6.000 flere mænd blevet hyret i vikariater.

Mænd overhaler kvinder i vikarbranchenAntal personer i vikarbranchen fordelt på køn i perioden januar 2008 – august 2014
Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af tal fra Beskæftigelsesministeriets DREAM-database Note: De foreløbige tal viser et fald i vikarbeskæftigelsen på omkring 1.700 personer de seneste to måneder. Disse oplysninger er behæftet med en vis usikkerhed, da efterregistreringer erfaringsmæssigt vil løfte niveauet i de kommende måneder. Det er først muligt at konkludere på denne udvikling, når de endelige tal foreligger.

Sektorformand i HK/Privat Simon Tøgern peger på, at flere traditionelle mandejob de seneste år har gjort deres indtog i vikarbranchen.

»Nogle brancher har ikke tidligere benyttet sig af vikarbureauer i lige så høj grad, som de gør i dag. Industrien og byggeriet benytter sig jo big time af vikaransættelser nu. Det er et relativt nyt fænomen,« siger Simon Tøgern.

Han pointerer, at flere vikarbureauer nu ligefrem specialiserer sig i at levere vikarer inden for byggeriet og industrien.

Blå mænd

Et af dem er vikarbureauet Mega Flex, der også har oplevet vækst de seneste år.

Førhen var der inden for byggebranchen ikke tradition for, at faglærte håndværkere ønskede at arbejde som vikarer. Men på grund af krisen er folk begyndt at se anderledes på det. Jess Kjær Nielsen, administrationschef, Mega Flex

Administrationschef Jess Kjær Nielsen fortæller, at det primært er kommet mændene til gode.

»Vi har mærket fremgang de seneste år og især siden 2012. Vi leverer tunge industrijob og faglært og ufaglært arbejdskraft inden for byggeriet, og der er jo ikke så mange kvinder, der traditionelt har været tilknyttet det,« siger Jess Kjær Nielsen. Han oplyser, at hele ni ud af ti vikarer i bureauet er mænd.

Ifølge ham er det noget nyt, at arbejdsløse inden for netop industrien og byggeriet overhovedet vil lade sig hyre på vikarkontrakter.

»Førhen var der inden for byggebranchen ikke tradition for, at faglærte håndværkere ønskede at arbejde som vikarer. Men på grund af krisen er folk begyndt at se anderledes på det. Det har gjort det nemmere for os at rekruttere arbejdsløse faglærte til udlejningsopgaver,« siger Jess Kjær Nielsen.

Samtidig har flere virksomheder fået øjnene op for fordelene ved at hyre en vikar.

»Mange byggefirmaer har skåret ned på deres normale stab af medarbejdere. Når de så får en ordre, er det nemmere for dem lige at leje fem eller ti mand i en måned eller to, end det er at hyre dem fast.«

Kønnenes kamp

Hvor der før krisen var flest kvindelige vikarer på landets virksomheder, er mændene nu i overtal. Faktisk er der i dag flere mænd ansat i vikarbranchen, end før krisen satte ind.

I dag arbejder knap 16.000 mænd i vikarbranchen, mens det samme er tilfældet for godt 11.000 kvinder. I 2010, hvor antallet af vikarer nåede sit lavpunkt i kølvandet på krisen, var der omkring 10.200 mandlige og 10.800 kvindelige vikarer.

Lektor og centerleder Søren Kaj Andersen fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet bekræfter, at flere især mandejob har vundet frem i vikarbranchen de seneste år.

»Hvor det traditionelt har været kontorvikarer og sygeplejevikarer, som er kvindedominerede fag, er det nu også industrien og andre mandsdominerede områder, der hyrer vikarer ind. Det giver en kønsmæssig skævvridning,« siger Søren Kaj Andersen.

Gang i hjulene

Landets vikarer er steget i antal over de seneste fire år. Bare det seneste år er 1.500 flere vikarer kommet til, så der på landsplan nu er 27.100 i alt.

Og flere vikarer er et økonomisk sundhedstegn, forklarer chefanalytiker Erik Bjørsted fra AE-Rådet.

»Vikarbeskæftigelsen er vokset ganske pænt det sidste års tid. Det er et tegn på, at det går fremad i økonomien. Fuldtidsbeskæftigelsen er ikke fulgt helt med op endnu, hvilket afspejler, at der stadig er tale om et spirende og lidt usikkert opsving,« siger Erik Bjørsted.

Fremgangen er sket i den private sektor, som typisk tiltrækker flest mænd, forklarer Erik Bjørsted. Det er en mulig forklaring på, hvorfor de kvindelige vikarer ikke er fulgt trop.

Det er lidt overkill, når virksomheder i meget stor skala benytter sig af vikaransættelser frem for at ansætte folk på ordinære vilkår. Simon Tøgern, sektorformand, HK/Privat

»Det er inden for det private arbejdsmarked, vi har set en fremgang. Ikke det offentlige. Mænd søger typisk i større omfang end kvinder mod det private arbejdsmarked. Det kan forklare, hvorfor vikarjobbene lige nu går til mænd,« siger Erik Bjørsted.

Han pointerer, at kvinders kompetencer ofte er rettet mere mod den offentlige sektor, hvor der har været stilstand.

Malurt i bægeret

Netop vikariater gør det let for virksomhederne hurtigt at afskedige overflødig arbejdskraft, forklarer Erik Bjørsted. Når flere gør brug af vikarer, tyder det på, at virksomhederne fortsat ser tiden an.

»Det er nemt at ansætte en vikar, og hvis der så ikke skulle være hold i opsvinget, så kan du som arbejdsgiver nemt komme af med din vikar igen,« siger Erik Bjørsted.

Virksomhedernes voksende brug af vikarer vækker også kun beskeden glæde i fagforbundet HK.

»Grundlæggende er det godt, at flere finder arbejde. Men når folk kommer i job, ser vi helst, at de bliver ansat på ordinære vilkår,« siger Simon Tøgern.

Han mener, at brugen af vikariater har taget overhånd og giver i det hele taget ikke meget for forklaringen om, at de er nødvendige for et fleksibelt arbejdsmarked.

»Det danske arbejdsmarked er i forvejen ret fleksibelt, også i forhold til at skille sig af med arbejdskraft. Så det er lidt overkill, når virksomheder i meget stor skala benytter sig af vikaransættelser frem for at ansætte folk på ordinære vilkår.«

Virksomhedernes buffer

Men lige nu bliver vikariaterne brugt som en slags buffer af virksomhederne, forklarer Søren Kaj Andersen fra FAOS. De er de første, der fyres, når en økonomisk krise er under opsejling. Og de er de første, der hyres, når væksthjulene begynder at rulle igen. Det er det, vi oplever nu.

»Det krybende opsving, vi ser i øjeblikket, får givetvis mange virksomheder til at hyre vikarer, fordi de stadig tøver med at ansætte folk i tidsubegrænsede stillinger,« siger Søren Kaj Andersen.

Vi skal passe på med, bare fordi vi ser nogle tendenser på nogle områder, at tro, at nu er hele arbejdsmarkedet ved at vælte. Søren Kaj Andersen, lektor, FAOS

Men det skaber usikre arbejdsvilkår for mange medlemmer i HK, der arbejder som vikarer, fortæller sektorformand Simon Tøgern. En stor del af dem oplever, at de ikke får del i de goder, som de ellers er sikret gennem overenskomsten.

»Mange yderligt ansatte kæmper med at holde sig inde i dagpengesystemet eller komme ind igen. De er udsat for et dobbelt pres. De skal bare have timer næsten for enhver pris. Her er den største udfordring ikke lige, om arbejdsgiveren husker at betale til pensionen,« siger Simon Tøgern.

Men her er det vigtigt at huske, at vikarerne fortsat udgør en relativt lille del af den samlede danske beskæftigelse, mener Søren Kaj Andersen fra FAOS.

»Sammenligner vi os med andre lande, udgør vikarbeskæftigelsen en forholdsvis lille andel af den samlede beskæftigelse. Vi skal passe på med, bare fordi vi ser nogle tendenser på nogle områder, at tro, at nu er hele arbejdsmarkedet ved at vælte,« siger han og fortsætter:

»Vikarbeskæftigelsen blev nærmest halveret, da krisen ramte, så det ville være mærkeligt, hvis vi ikke også så den stige igen, nu hvor økonomien har det lidt bedre,« siger Søren Kaj Andersen.