ULV I FÅREKLÆDER

LO advarer mod forringelser ad bagvejen

Af | @jakkobb

Vi skal vogte os for deregulering forklædt som afbureaukratisering, lyder det fra LO-næstformand Lizette Risgaard, der frygter for de ansattes arbejdsmiljø.

Færre administrative byrder til erhvervslivet må ikke blive det samme, som dårligere arbejdsmiljø, LO's næstformand Lizette Risgaard under Folkemødet.

Færre administrative byrder til erhvervslivet må ikke blive det samme, som dårligere arbejdsmiljø, LO's næstformand Lizette Risgaard under Folkemødet.

Foto: Martin Lehmann, Polfoto

Det kan være en fin idé at fjerne unødige regler, der står i vejen for virksomhedernes vækst og jobskabelse. Men fagbevægelsen bør holde et vågent øje med, at afbureaukratisering ikke bliver et skalkeskjul for det, der i virkeligheden er deregulering.

Sådan lyder det fra LO-næstformand Lizette Risgaard, som også repræsenterer lønmodtagerne i regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler.

»Jeg oplever tit, at virksomheder forsøger at komme af med noget ad bagvejen, som man i et partssamarbejde ikke har kunnet komme af med. Der sætter vi foden ned,« siger Lizette Risgaard.

Råber vagt i gevær

Som Ugebrevet A4 skrev onsdag, mener en række erhvervsorganisationer, at Danmark ofte går for langt, når nye regler fra EU skal føres ud i livet.

Læs også: Strikse danske regler truer arbejdspladser

Advarslen kommer fra blandt andre Landbrug & Fødevarer, DI og Dansk Erhverv. De henviser til, at danske politikere og myndigheder efter deres opfattelse i en række konkrete tilfælde er for ivrige efter at leve op til nye regler fra Bruxelles.

Opråbet kan være berettiget et stykke hen ad vejen. Men heller ikke mere end det, siger Lizette Risgaard. I et interview med Ugebrevet A4 under Folkemødet på Bornholm melder hun sig ind i debatten om såkaldt overimplementering af EU-lovgivning i Danmark.

»Der er ingen af os i fagbevægelsen, der ønsker, at der er unødigt bureaukrati i Danmark. Men vi er nødt til at være meget opmærksomme på, at der er politikområder, hvor virksomhederne gerne vil have, at det er så nemt som muligt. De kalder det for ’administrative byrder’, men det er det i realiteten ikke,« siger hun.

Under dække af ’bureaukrati’

Som eksempel nævner Lizette Risgaard reglerne om arbejdsmiljø.

»Her kunne der fra arbejdsgiverside ønskes, at der er nogle regler som afskaffes under dække af, at der er tale om administrative byrder. Men det er det ikke. Det er regler, som skal sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø på arbejdspladserne.«

Konkret har der været forslag om at lempe kravene til virksomheder i forhold til de lovpligtige arbejdspladsvurderinger, APV.

»Det kan godt være, at man kan modernisere nogle ting eller gøre det smartere, men en APV er ikke administrativt bøvl. Man skal ikke bare kalde hvad som helst for bureaukrati, for så ligger det jo i kortene, at det skal afskaffes.«

Behøver ikke altid være duks

Lizette Risgaard, kan du ikke godt se, det er vigtigt at tage hensyn til virksomhederne og deres konkurrenceevne over for udlandet?

»Naturligvis skal vi sørge for, at vi kan beholde arbejdspladserne. Men det må ikke betyde, at man skal have et dårligt arbejdsmiljø.«

Er det også din opfattelse, at Danmark er for ivrig efter at føre EU-regler ud i livet?

»Vi er langt hen ad vejen duksen i klassen. Vi er enige i, at vi måske ikke altid behøver at være nummer et og dem, der går forrest, men det er dejligt, der hvor vi kan.«

Dansk Metal siger, at vi ikke skal være ’helligere end paven’, og NNF siger, vi skal passe på ikke at ’skyde os selv i foden’ med for høje krav. Er du enig i den linje?

»Som det fremstod i artiklen, så var de enige med arbejdsgiverne i, at det er helt forfærdeligt. Der er jeg nødt til at sige, at sådan er virkeligheden ikke. Der er faktisk rigtig gode rammevilkår for at drive virksomhed i Danmark. Vi er nødt til at have en mere nuanceret tilgang til det her,« siger Lizette Risgaard.