ARMLÆGNING

Ekspert: Finansministeriet tromler fagbevægelsen

Af | @GitteRedder

LO og FTF må vedtage et nyt, stærkt samarbejde på efterårets kongresser, hvis de vil have en chance for at bide skeer med Bjarne Corydons regnedrenge, vurderer en forsker. Den kommende fusion mellem KL og Danske Regioner gør oprustningen endnu mere aktuel. Både LO og FTF fremhæver, at man er i fuld gang, men vil ikke lægge sig fast på, om det ender med en fusion.

LO og FTF må styrke samarbejdet, hvis de vil matche Bjarne Corydon og regnedrengene i Finansministeriet, mener professor Ove Kaj Pedersen fra CBS.

LO og FTF må styrke samarbejdet, hvis de vil matche Bjarne Corydon og regnedrengene i Finansministeriet, mener professor Ove Kaj Pedersen fra CBS.

Foto: Jakob Dall/Scanpix

Magten i Danmark ligger i Finansministeriet, og hvis fagbevægelsen vil have et ben til jorden, må man opruste på analysekraften. Det mener samfundsforsker på CBS professor Ove Kaj Pedersen.

»Vi har set en kæmpe centralisering omkring Finansministeriet i de seneste 10 – 15 år – ikke kun under Bjarne Corydon, men også under tidligere regeringer. Hvis man som interesseorganisation vil have en større slagkraft og indflydelse, er man simpelthen nødt til at have flere ressourcer for at kunne matche Finansministeriets analysekraft,« siger Ove Kaj Pedersen.

Hans melding kommer, netop mens lærere, sosuer, sygeplejersker og andre offentligt ansattes organisationer bokser med kommuner og regioner om overenskomster for mere end en halv million lønmodtagere.

Også de skrappe regnedrenge fra Finansministeriet er med ved bordet – ligesom embedsmænd fra departementet og Moderniseringsstyrelsen er med, når de årlige økonomiaftaler skal laves for kommuner og regioner, når statens husholdningsbudget, finansloven, skal rigges til, og når der forhandles overenskomster i staten.

Der skal være analysekraft og tænketanke, der kan matche Finansministeriet. Altså en regnedreng over for en regnedreng. Et regneark over for et regneark. Ove Kaj Pedersen, professor, CBS

Og når man som fagforeningsmand eller borgmester lægger arm med finansminister Bjarne Corydon, duer det ikke, at ens regnestykker og argumentation bliver pillet fra hinanden på nul komma fem, anfører Ove Kaj Pedersen.

»Der skal være analysekraft og tænketanke, der kan matche Finansministeriet. Altså en regnedreng over for en regnedreng. Et regneark over for et regneark,« fastslår professoren.

I LO giver næstformand Lizette Risgaard Ove Kaj Pedersen ret i, at fagbevægelsen skal styrke sin interessevaretagelse. Men hun kalder det forsimplet at gøre alting til et spørgsmål om at banke finansministeren sønder og sammen.

»For os handler det ikke kun om analysekraft i Finansministeriet. Det handler både om at være stærkere på analyser og tal, men også på politisk interessevaretagelse i forhold til hele det politiske led på Christiansborg og i forhold til arbejdsgiverne,« siger hun.

Formand for FTF Bente Sorgenfrey pointerer, at de to hovedorganisationer allerede drøfter tættere samarbejde.

»Vi kigger jo på et tæt samarbejde, og vi kan også se, at når vi slår pjalterne sammen, giver det større indflydelse,« siger hun.

Tab af magt

Lige nu arbejder kommuner og regioner henimod en fusion af KL og Danske Regioner. Ove Kaj Pedersen mener, at det er, fordi de har læst skriften på væggen og erkendt, at kun ved at slå sig sammen vil de have en chance, når der skal forhandles i Finansministeriet.

Da KL og Danske Regioner på et pressemøde i november 2014 præsenterede fusionstankerne, fremhævede KL’s formand, Kalundborgs borgmester Martin Damm (V), da også, at grunden til den overraskende fusion netop var for at komme tilbage i magtspillet.

»Med den stærke detailstyring, der sker, af det decentrale Danmark mener vi, at tiden er inde til at opruste og danne en endnu stærkere organisation. Og finansministeren kan sådan set også godt beynde at opruste nu, for vi vil stå meget stærkt. Vi vil repræsentere cirka tre fjerdedele af den offentlige sektor,« lød det fra Martin Damm.

Ægteskabsplanerne mellem KL og Danske Regioner gør det ifølge professor Ove Kaj Pedersen det endnu sværere for LO og FTF at fortsætte deres singleliv fremover.

»Når KL og Danske Regioner går sammen, presser det helt åbenlyst LO og FTF til at gøre det samme. I lyset af at centraliseringen af magten i Finansministeriet har stået på længe, er der gået påfaldende mange år, før KL og Regionerne og nu også LO og FTF reagerer. De har faktisk måttet opleve deres tab af magt helt ind på kroppen, før de er begyndt at reagere,« siger Ove Kaj Pedersen.

Hvad er det for et tab af magt, som interesseorganisationerne har lidt?

»De har på intet tidspunkt haft nogen analysekraft, der kan matche Finansministeriets udspil omkring for eksempel opstarten af finanslovsforslag, kommunaløkonomiske forhandlinger og overenskomstforhandlinger på det offentlige område.

Finansministeriet har i mange år haft førertrøjen på og også sat spillereglerne for de andre, fordi de ganske enkelt ikke har haft nogen modmagt på det analytiske. Man har ikke haft ressourcerne til at lægge arm med finansministeren,« siger Ove Kaj Pedersen.

Jeg er ikke sat i verden for at fremme dem, der ønsker en ny hovedorganisation, eller dem, der ønsker, at vi skal bevare den nuværende struktur. Lizette Risgaard, næstformand, LO

LO og FTF er allerede i fuld gang med at undersøge mulighederne for en sammenlægning, så man får en stor hovedorganisation med 1,3 millioner erhvervsaktive medlemmer fra både den private og offentlige sektor. På kongresserne i det kommende efterår er fremtidens fagbevægelse det mest hotte og kontroversielle emne.

Hvis fagbevægelsen vil på omgangshøjde med Finansministeriet, kan man ifølge professor Ove Kaj Pedersen gøre to ting.

  • Slå sig sammen til én stor, slagkraftig hovedorganisation, der både i kraft af flere ressourcer, men også ved at repræsentere en stor og bred medlemskreds, får mere muskelkraft.
  • Slå tænketanke som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, og CEVEA sammen og lægge yderligere ressourcer i for at få en skarp og selvstændig tænketank til at komme med offensive udspil og kvalificeret modspil til Finansministeriet.

LO: ’Vi er jo i gang’

Næstformand i LO, Lizette Risgaard, opfatter ikke, at LO-fagbevægelsen konsekvent bliver sat til vægs, fordi de ikke kan hamle op med Finansministeriets regneark. Og hun mener heller ikke, at KL og Danske Regioners ægteskabsplaner skal presse LO og FTF i armene på hinanden.

»I virkeligheden betyder KL og Danske Regioners beslutning ikke noget for os. For ligesom KL og Danske regioner nu analyserer fordele og ulemper ved en fusion fra 2018, gør vi jo det samme. Og vi har planlagt, at vi allerede i efteråret på kongresserne i LO og FTF kan anvise en vej for fremtidens samarbejde,« siger hun.

Lizette Risgaard, der kandiderer til formandsposten i LO ved efterårets kongres, vil ikke lægge sig fast på, om hun som en eventuel ny LO-formand skal gå op ad kirkegulvet og lade sig smede sammen med FTF. Hun henviser til, at LO og FTF-toppen lige nu besøger fagforbund og lokale afdelinger i hele landet for at diskutere fordele og ulemper ved en fusion, og hvordan en eventuel ægteskabskontrakt skal se ud.

»Jeg sidder som fælleskabets repræsentant, og det vil jeg gerne være tro mod. Jeg er ikke sat i verden for at fremme dem, der ønsker en ny hovedorganisation, eller dem, der ønsker, at vi skal bevare den nuværende struktur,« siger hun.

Hvis vi mister indflydelse, kan vi ikke opnå resultater til vores medlemmer, og så bliver vi uinteressante på den lange bane. Bente Sorgenfrey, formand, FTF

Lizette Risgaard fremhæver, at LO og FTF allerede i dag har puljet ressourcerne i for eksempel et fælles EU-kontor i Bruxelles, ligesom man for første gang går sammen om en fælles kampagne i forbindelse med folketingsvalget senere på året.

Sorgenfrey ønsker mere manpower

FTF-formand Bente Sorgenfrey bedyrer i første omgang, at KL og Danske Regioners giftetanker ikke påvirker LO og FTFs diskussioner. Men så retter hun sig selv.

»Men selvom det ikke umiddelbart betyder noget, er det jo klart, at vi er nødt til at tage hensyn til, hvordan arbejdsgiversiden organiserer sig. Jo større foreningerne bliver, jo større manpower får de, og vi er nødt til som arbejdstagere at kunne matche den nye forening. Så indirekte påvirker det da,« medgiver hun.

Akkurat som Lizette Risgaard vil Bente Sorgenfrey ikke melde klart ud om en eventuel kommende sammenlægning.

»Vi er stadig i diskussionsfasen, der løber frem til efteråret. Så må vi se, om kongresserne lægger op til et mere forpligtende samarbejde. Men lige nu er jeg ude og vejre stemningen,« siger hun.

Men med FTF-formandens øjne er der ingen tvivl om, at fagbevægelsen vil miste indflydelse, hvis man ikke kan hamle op med Finansministeriet, DI eller KL og Danske Regioners nye organisation.

»Hvis vi mister indflydelse, kan vi ikke opnå resultater til vores medlemmer, og så bliver vi uinteressante på den lange bane. Derfor er det nogle ret principielle og vigtige diskussioner, vi har om fagbevægelsens fremtid lige nu,« lyder det fra Bente Sorgenfrey.

Soldaterformand er positiv skeptiker

Heller ikke formand for Hærens Korporal og Konstabelforening, HKKF, Flemming Vinther vil på nuværende tidspunkt melde ud, om han ønsker en egentlig fusion mellem de to hovedorganisationer eller et stærkere samarbejde.

Flemming Vinther har netop bebudet, at han også kandiderer til at efterfølge Harald Børsting som formand for LO.

»Lige nu har jeg døbt mig selv til positiv skeptiker i forhold til en sammenlægning af LO og FTF. Jeg synes, at det er for tidligt at sige endeligt ja eller endeligt nej til hinanden. Men vi skal være klar til at tage beslutningen i efteråret. Vi kan ikke blive ved med at snakke om det her, og jeg oplever, at alle er optaget af, at diskussionen ikke fortsætter i al evighed, men at vi beslutter os på kongresserne i efteråret,« siger Flemming Vinther.

Soldaternes formand understreger, at fagbevægelsen selvfølgelig er nødt til at tage bestik af modparten og opruste, så man kan matche modparten, hvad enten det er Corydon, en borgerlig finansminister, DI-formanden eller KL’s formand.

Men udover at oprustningen skal være der, skal der også være enighed om, hvordan den øgede muskelkraft skal bruges på slagmarken, bedyrer han.

»Det er fint nok at have potentiale til at være stor og styg, men hvis vi ikke kan samles om nogle slagkraftige mandater, risikerer vi at bygge en bil, der kan køre 300 kilometer i timen, men aldrig får lov at køre mere end 30 kilometer i timen af de organisationer, der står bag,« siger han.

Du kan jo have hele Rigsarkivet fyldt med analyser, men hvad nytter det, hvis du ikke kan bruge det til noget? Flemming Vinther, formand, HKKF

I den sammenhæng finder Flemming Vinther det vigtigt, at LO og FTF drøfter alt igennem og lærer hinanden godt at kende inden et eventuelt ægteskab.

»Jeg afslører jo ikke nogen statshemmelighed ved at sige, at bare i LO-familien har vi af og til en lille smule svært ved at blive enige om alting. Det bliver ikke nemmere, hvis vi skal være sammen med mere end 70 FTF-forbund,« siger han.

Med soldaterformandens ord kan man analysere sig herfra og til månen og tilbage igen, men det nytter ikke noget, hvis der ikke er mandat til at bruge analysen til at anlægge en slagkraftig politisk linje.

»Du kan jo have hele Rigsarkivet fyldt med analyser, men hvad nytter det, hvis du ikke kan bruge det til noget?« spørger Flemming Vinther.

Endelig fremfører han, at det snildt kan lade sig gøre at pulje sine ressourcer sammen på en intelligent måde uden at gifte sig.

»For mig er det helt afgørende, at vi bliver politisk stærkere, men om det skal ske via en sammenlægning eller på en anden måde er for tidligt at sige. Men selvfølgelig skal vi hele tiden overveje, om hovedorganisationsstrukturen passer til arbejdsmarkedet, og om vi kan blive stærkere politisk og leverer endnu mere for pengene til vores medlemmer,« siger han og tilføjer:

»Hold op, nu lyder jeg vist som finansministeren.«

Fusion er ikke nogen let operation

Flere forbundsformænd fra FTF, blandt andre Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau og Politiforbundets formand Claus Oxfeldt, har tidligere udtalt sig meget varmt om en fusion mellem de to hovedorganisationer. I LO er meningerne mere delte og blandt andet Danmarks største fagforbund, 3F, er lunkne ved tanken om at gifte sig med de offentlige ansatte i FTF.

Netop uenighederne understreger ifølge professor Ove Kaj Pedersen, at det er vigtigt at være enige, inden man smelter sammen.

»Vi ved alle sammen, at det ikke er nogen let operation at lægge LO og FTF sammen, og at der er masser af modstand imod den. Sådan en fusion skal tage sin rimelige tid og gennemføres under hensyntagen til traditioner og historie, men den skal ende lykkeligt og må ikke hastes igennem,« mener Ove Kaj Pedersen.