DEN LILLE FORSKEL

Chefen skal tvinges til at snakke ligeløn

Af | @LaerkeOeland

Folketinget udvider i dag den kønsopdelte lønstatistik til mindre virksomheder. Men hvis vi skal have ligeløn i Danmark, bliver vi nødt til at tvinge arbejdsgiverne til at diskutere ligeløn, mener Institut for Menneskerettigheder.

Fagbevægelsen jubler, og arbejdsgiverne skumler over en ny lov, der forpligter mindre virksomheder til at være åbne om medarbejdernes løn. 

Fagbevægelsen jubler, og arbejdsgiverne skumler over en ny lov, der forpligter mindre virksomheder til at være åbne om medarbejdernes løn. 

Foto: Steen Wrem/Polfoto

Når arbejdsgiverne fremlægger den kønsopdelte lønstatistik for deres medarbejdere, skal de tvinges til at informere om reglerne for ligeløn. Det foreslår Institut for Menneskerettigheder.

»De skal gøre det klart for medarbejderne, at de har ret til at tale om deres løn, og at de er beskyttet mod repressalier, hvis de anlægger en ligelønssag,« siger Kenn Warming, der er specialkonsulent i instituttet.

Som beskrevet i Ugebrevet A4 har Institut for Menneskerettigheder i dag udgivet en rapport, der viser, at det er for svært at føre ligelønssager i Danmark.

Klik her for at læse artiklen: Hvem orker at kæmpe for ligeløn?

Rapporten kommer samtidig med, at Folketinget i dag tredjebehandler et forslag fra regeringen om kønsopdelt lønstatistik. Men en statistik opdelt på køn kan ikke gøre det alene, mener de.

»Klimaet på arbejdspladsen skal understøtte statistikken, for hvis den alligevel ikke bliver brugt, så er det ligegyldigt,« siger Kenn Warming.

Regeringens forslag indebærer en udvidelse af den kønsopdelte lønstatistik, så den kommer til at omfatte virksomheder med ned til 10 medarbejdere. Og det hilser Institut for Menneskerettigheder velkommen.

Hvis man opdager, at ens ansatte ikke kender lovgivningen, har man ansvar for at gøre opmærksom på reglerne. Rasmus Horn Langhoff, ligestillingsordfører (S)

Socialdemokraternes ligestillingsordfører, Rasmus Horn Langhoff, har ikke kendskab til problemer med, at medarbejderne ikke kender reglerne om ligeløn.

»Men hvis det er tilfældet, kalder det på handling. Hvis man opdager, at ens ansatte ikke kender lovgivningen, har man ansvar for at gøre opmærksom på reglerne,« siger han.

Ingen undskyldning

Rasmus Horn Langhoff mener dog, det vigtigste grundlag for at tage diskussionen om ligeløn på arbejdspladserne er, at medarbejderne får kendskab til lønnen.

Derfor udvider regeringen nu sammen med SF og Enhedslisten den eksisterende ordning, så den dækker en halv million flere danskere fordelt på næsten 1.000 flere virksomheder.

Lovændringen skal rette op på de problemer, der er i den nuværende lov. En evaluering fra det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) viste i 2011, at kun mellem en tredjedel og en fjerdedel af de omfattede virksomheder overholdt loven.

»Mange af de virksomheder, der var omfattet, vidste det ikke eller vidste ikke, hvordan de skulle gribe det an. Derfor indberettede de ikke deres lønstatistik, men nu er der ingen undskyldning,« siger Rasmus Horn Langhoff.

Fremover vil virksomhederne nemlig få tilsendt den kønsopdelte lønstatistik fra Danmarks Statistik. Som noget nyt bliver lønnen opgjort på arbejdsfunktion, så man kan sammenligne sin egen løn med kolleger, der laver mere eller mindre det samme.

Fortroligheden ryger

I Venstre er de bekymrede for, at fortroligheden omkring lønforhandlingen forsvinder i de små virksomheder, der nu skal omfattes af den kønsopdelte lønstatistik. Her vil man nemlig kunne regne ud, hvad hinanden tjener, mener ligestillingsordfører Fatma Øktem.

Vi har en tradition for, at hvis man yder noget ekstra, har man mulighed for at forhandle individuelt med sin chef, og det er ikke noget, vi skal pille ved. Fatma Øktem, ligestillingsordfører (V)

»Så kan man jo lige så godt hænge sin lønseddel op på opslagstavlen. Vi har en tradition for, at hvis man yder noget ekstra, har man mulighed for at forhandle individuelt med sin chef, og det er ikke noget, vi skal pille ved,« siger hun.

Den bekymring deler Dansk Arbejdsgiverforening.

»Der er store problemer med at opretholde anonymiteten for den enkelte,« siger chefkonsulent Lise Bardenfleth.

I LO er de til gengæld begejstrede for den større gennemsigtighed, der følger med lovændringen.

»Jeg håber, at det kan være første skridt på vejen til en kultur på arbejdspladsen, hvor man kan sidde hen over kaffebordet og fortælle, hvad man får i løn,« siger næstformand Lizette Risgaard.