BALANCEGANG

Børnefamilier: Arbejdet presser vores familieliv flere gange om ugen

Af

Hver tredje forælder har svært ved at få arbejdsliv og familieliv til at gå op, viser en ny undersøgelse. Det æder dem op indefra, mener ekspert, som efterlyser politisk handlekraft. Men forældrene har også selv et ansvar for at finde balancen, fastslår regeringen.

Det er et større puslespil, der skal lægges, for at børnefamilier kan få en hverdag med arbejde og familieliv til at gå op. Arkivfoto af Familien Kold fra København.

Det er et større puslespil, der skal lægges, for at børnefamilier kan få en hverdag med arbejde og familieliv til at gå op. Arkivfoto af Familien Kold fra København.

Foto: Michael Bothager/Scanpix

»Jeg kommer aldrig for sent til mit arbejde, men jeg kommer altid for sent til min familie.«

Frustrationen er stor hos Lars Due Andersen fra Nyborg. For jobbet som funktionsleder på Svendborg Sygehus og en arbejdsuge på godt 50 timer går dårligt i spænd med rollen som familiefar til tre.

Lars Due Andersen hører til de tusindvis af danske forældre, der har overordentligt svært ved at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen.

Næsten hver tredje danske forælder oplever to eller flere gange om ugen, at deres arbejde er uforeneligt med planerne på hjemmefronten. Det viser en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har lavet for Ugebrevet A4.

Arbejdet forstyrrer familielivetSpørgsmål: ’Hvor ofte oplever du, at det er svært at få dit familie- og arbejdsliv til at hænge sammen?’ Andel i pct.
Kilde: Analyse Danmark for Ugebrevet A4 Note: I alt har 4.996 personer deltaget i undersøgelsen. Spørgsmålet er besvaret af personer med børn i husstanden.

Ligesom for mere end hver tiende forælder er det for Lars Due Andersen og hans hustru en daglig udfordring at få kabalen til at gå op. Også selvom deres tre børn på 9, 16 og 18 år for længst har vinket farvel til vuggestue og børnehave.

»Vi har de to store til på skift at tage den yngste med hjem fra SFO'en, og den mellemste tager ham med i skole, fordi de går på samme skole endnu,« siger Lars Due Andersen.

Belastende puslespil

Det høje antal pressede børnefamilier kommer slet ikke bag på Helle Rosdahl Lund, formand for Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv, CBAF.

Jeg har selv tre hjemmeboende børn, og jeg har sindssygt svært ved at få tingene til at hænge sammen. Det er et puslespil, som er belastende. Manu Sareen (R), socialminister

»Der er flere grupper, hvor arbejdet fylder mere og mere. Det grænseløse arbejde griber om sig, og der er altid lige en mail, man kan tjekke hjemmefra. Andre grupper som sygeplejersker og politifolk er meget fastlåste i deres vagtskemaer. Det giver en anden form for stress for at nå det hele,« siger Helle Rosdahl Lund.

»Når man ikke kan få tingene til at hænge sammen, spiser det en op indefra. Der er utroligt mange på arbejdsmarkedet, der går ned med stress, og vi kan se i statistikkerne, at børn og unge mistrives,« siger Helle Rosdahl Lund.

Delt ansvar

Socialminister Manu Sareen (R) anerkender, at mange børnefamilier i dag har svært ved at finde balancen. Han ved fra sit eget liv, at arbejdet hurtigt kan koste på familiekontoen.

»Jeg har selv tre hjemmeboende børn, og jeg har sindssygt svært ved at få tingene til at hænge sammen. Det er et puslespil, som er belastende,« siger Manu Sareen.

Men børnefamiliernes problemer kan ikke alene løses politisk, påpeger ministeren.

»Der, hvor vi som stat skal hjælpe, er ved at lave nogle gode daginstitutioner og skabe rammerne for vores børn på skoleområdet og give dem nogle fritidsmuligheder,« siger han.

Også arbejdsmarkedets parter har en stor del af ansvaret.

»Vi har den danske model i Danmark, og her er det aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, som bestemmer vilkårene på arbejdsmarkedet, herunder mulighederne for deltid,« siger ministeren.

Spørger man forældrene selv, er det især billigere hjælp med for eksempel rengøring og madlavning, der kan give et bedre samspil mellem arbejdsliv og familieliv.

Forældre efterlyser billigere hjælp i hjemmet Spørgsmål: ’Hvilke af følgende tiltag vil hjælpe dig mest med at skabe en bedre sammenhæng mellem dit familie- og arbejdsliv?’
Kilde: Analyse Danmark for Ugebrevet A4 Note: I alt har 4.996 personer deltaget i undersøgelsen. Spørgsmålet er besvaret af personer, der oplever, at det er svært at få deres familie- og arbejdsliv til at hænge sammen.

Familiens eget problem

Men langt hen ad vejen er det også et spørgsmål om at træffe valg og prioritere tiden anderledes i den enkelte familie, mener socialminister Manu Sareen.

»Det her betyder ikke, at man ikke har et ansvar som forældre, for det har man jo. Jeg må også gribe fat i mig selv for ikke at arbejde derhjemme, for det er ikke noget, der er særligt befordrende for samværet med mine børn,« siger Manu Sareen.

Lars Due Andersen har da også for længst lagt sine egne hobbyer på hylden for at få hverdagen til at fungere.

»Jeg dyrker ikke nogen fritidsinteresser længere. Jeg går ikke længere til cykling, og fodbolden droppede jeg for to år siden. Jeg har også droppet den diplomuddannelse, jeg var i gang med at tage. Simpelthen fordi det ikke kunne hænge sammen,« siger Lars Due Andersen.

Der er god forretning i at ramme den rigtige balance. Michael Almer, HR-chef, Novozymes

Og forældrene er i dag pålagt en alt for stor del af ansvaret, mener Helle Rosdahl Lund fra CBAF. Til forskel fra tidligere bliver det i dag set som familiernes eget problem, når balancen ryger.

»Vi har det sidste årti italesat, at det er den enkelte families ansvar at få tingene til at hænge sammen. For bare 15 år siden var vi mere bevidste om det kollektive ansvar,« siger Helle Rosdahl Lund.

Hun påpeger dog, at en del arbejdsgivere er lydhøre, når deres medarbejdere ikke kan få arbejdet til at passe med familielivet.

Forretning i balance

Det er netop tilfældet hos biotekvirksomheden Novozymes, der i mange år har haft fokus på medarbejdernes balance mellem arbejdsliv og familieliv. Det fortæller HR-chef Michael Almer.

»Vi har årlige målinger, hvor vi spørger ind til de ansattes work-life balance. Det giver os mulighed for at spotte de afdelinger og teams, hvor problemerne er, og få taget hånd om dem, inden de vokser sig for store,« siger Michael Almer.

Og det kommer ikke kun de ansatte til gode, men i høj grad også virksomheden selv, pointerer han.

»Vi har al mulig interesse i at have nogle medarbejdere, som har balance mellem deres arbejde og familieliv. Det giver medarbejdere, som er langt mere motiverede og i sidste ende bidrager mere til virksomheden. Der er god forretning i at ramme den rigtige balance.«

Brandslukning hos Falck

Også hos Falck er det helt afgørende, at ambulancekørsel og brandslukning er foreneligt med de ansattes privatliv. Når ens job består i at yde omsorg for andre, er det ekstra vigtigt, at man selv har det godt, fortæller HR-chef Lise Pagh. For man kan, med hendes egne ord, ikke hælde af en tom kande.

»Alle i beredskabet er ekstra udsat for at blive påvirket af de kritiske hændelser, de oplever i jobbet. Derfor er det en generel holdning hos ledelsen, at vi skal passe ekstra godt på dem og styrke deres robusthed. Derfor er det også vigtigt, at man ikke ’slider på’ deres balance mellem arbejdsliv og familieliv,« siger Lise Pagh.

Der har overhovedet ikke i Helle Thornings fireårige regeringsperiode været noget som helst omkring familiepolitik. Det har været den enkeltes ansvar at få til at gå op. Helle Rosdahl Lund, direktør, Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

Som et led i at skabe balance i familielivet forsøger Falck konstant at forudsige deres fremtidige ressourcebehov, så folk undgår at blive kaldt ind på overtid, fordi bemandingen bliver for lav. Men selv når rammerne er i orden, hviler der også et ansvar på den enkelte medarbejder.

»Det påhviler ledelsen at skabe rammerne for, at man kan have en balance mellem sit privatliv og sit arbejdsliv. Som medarbejder har man til gengæld pligt til selv at gå til sin leder eller nogle kolleger, hvis man oplever, at det ikke hænger sammen.«

Nødvendig familiepolitik

Men virksomhedernes indsats er langtfra nok til at løse problemet, mener Helle Rosdahl Lund fra CBAF. Der er i den grad mangel på politiske tiltag, der kan lette presset på børnefamilierne, mener hun.

»Det her er for vigtigt et emne til kun at kunne høre under trepartsforhandlingerne. Der er nødt til også fra samfundets side at være nogle andre rammer,« siger Helle Rosdahl Lund og fortsætter:

»Der har overhovedet ikke i Helle Thornings fireårige regeringsperiode været noget som helst omkring familiepolitik. Det har været den enkeltes ansvar at få til at gå op,« siger Helle Rosdahl Lund.

Heller ikke i Nyborg kan Lars Due Andersen se en ende på familiens hektiske hverdag med den nuværende situation.

»Den største frustration er, at det ikke ser ud til at blive anderledes, som situationen er nu. Selvfølgelig vil det ændre sig for os, når den yngste også bliver så stor, at han kan klare sig selv, men det var jo bare ikke sådan det skulle være.«