SOS

Beskæring af tilsyn lader ufaglærte i stikken

Af | @MichaelBraemer

Arbejdstilsynet står til at miste 80 millioner kroner og 120 ansatte i 2016, hvis der ikke vedtages en politisk redningsplan. En sådan plan er bydende nødvendig, hvis ufaglærte og kortuddannede skal kunne holde til at blive på arbejdsmarkedet så længe, som tilbagetrækningsreformen kræver, mener 3F.

Det bliver sværere at indrette arbejdsmarkedet, så man tager hensyn til ældre medarbejdere, hvis der bliver skåret på Arbejdstilsynet, mener 3F.

Det bliver sværere at indrette arbejdsmarkedet, så man tager hensyn til ældre medarbejdere, hvis der bliver skåret på Arbejdstilsynet, mener 3F.

Foto: Gorm Branderup/Polfoto

Det vil være en katastrofe for alle de ufaglærte og kortuddannede, hvis Arbejdstilsynet beskæres med 120 ansatte.

Det vurderer Ulla Sørensen, der er arbejdsmiljøpolitisk ansvarlig i 3F, på baggrund af Ugebrevet A4’s artikel i dag om, at tilsynet i 2016 står med 80 millioner kroner mindre på budgettet og derfor risikerer at skulle i gang med en gennemgribende prikkerunde, når midlertidige bevillinger løber ud.

Klik her for at læse artiklen: Dramatisk nedskæring af Arbejdstilsynet

Det drejer sig først og fremmest om midler fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, som blev oprettet i forbindelse med tilbagetrækningsreformen for at geare arbejdsmarkedet til at kunne holde længere på lønmodtagerne. Men det arbejde er slet ikke på plads endnu, påpeger Ulla Sørensen.

Vi er slet ikke i mål med at indrette arbejdsmarkedet til at rumme lønmodtagere, som er langt oppe i årene. Ulla Sørensen, arbejdsmiljøpolitisk ansvarlig, 3F

»Jeg er bekymret for tilbagetrækningsreformens virkning, der betyder, at vores medlemmer skal blive på arbejdsmarkedet meget længere end i dag. Dér har vi tværtimod brug for en stærkere forebyggende indsats og et effektivt tilsyn. For allerede i dag har mange medlemmer svært ved at nå frem til målstregen. Og med gradvist stigende tilbagetrækningsalder bliver det kun sværere,« påpeger hun.

Slet ikke i mål

Det er et bredt felt af 3F-medlemmer inden for både byggeri, rengøring og industri, der allerede i dag har svært ved at holde sig i gang på arbejdsmarkedet, indtil de har mulighed for at trække sig tilbage.

»Vi er slet ikke i mål med at indrette arbejdsmarkedet til at rumme lønmodtagere, som er langt oppe i årene. Mange plages fortsat af stor nedslidning i bevægeapparatet på grund af den måde, arbejdet er tilrettelagt. De vil ikke kunne holde til at arbejde, til de er 70 og 72 år. Så samfundsmæssigt kan det godt være, at der er penge at spare her og nu ved at skære på Arbejdstilsynet. Men på den lange bane er det som at tisse i bukserne,« siger Ulla Sørensen.

Indirekte vil det også svække arbejdsmiljørepræsentanternes muligheder for at finde lokale løsninger på deres problemer, hvis Arbejdstilsynet tvinges til at slække på sine tilsyn, vurderer den arbejdsmiljøpolitisk ansvarlige i 3F.

»Vi hører jo fra arbejdsmiljørepræsentanterne, at virksomhedernes bevidsthed om, at Arbejdstilsynet kommer forbi, skaber et øget fokus på, at arbejdsmiljøet skal være i orden. Det gør det lettere for dem at gøre opmærksom på problemer over for ledelserne,« siger hun.

Yoga hjælper ikke

I arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri vil arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen ikke forholde sig til de besparelser på Arbejdstilsynet, som fremgår af budgetoverslaget for 2016 i finanslovforslaget for 2015.

»Vores udgangspunkt er, at vi ikke blander os i, hvordan Arbejdstilsynet får deres ressourcer, men hvordan de prioriterer dem,« siger Mette Møller Nielsen.

Og Dansk Byggeri mener, at Arbejdstilsynet kunne bruge sine ressourcer mere hensigtsmæssigt end i dag.

»Vi går ind for et reelt risikobaseret tilsyn, hvor man ikke ser på brancher, men på de enkelte virksomheder. I dag er tilsynet massivt til stede på de store byggepladser, hvor der ikke er det store at komme efter, mens der ude omkring på villavejene er en underskov af virksomheder, som flyver helt under radaren,« påpeger Mette Møller Nielsen.

Arbejdstilsynet har også fået ressourcer til at tale sundhedspolitik på byggepladserne. Og det eneste, jeg har hørt om det, har været, at en tilsynsførende stod og spurgte hærdebrede mænd, om de dyrkede yoga i deres fritid. Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef, Dansk Byggeri

Dansk Byggeri ser også en stor landvinding i, at Arbejdstilsynet nu står over for at skulle føre tilsyn med byggeri allerede, mens det er på tegnebrættet.

»Hvis Arbejdstilsynet skal blive ved med at piske rundt og give så og så mange påbud om dagen, og det bliver succeskriteriet, så kommer det til at forsætte med at rende rundt på pladser, hvor det godt kan undværes. Så jeg håber, at Arbejdstilsynet vil være modigt og holde fast i dets nye opgaver,« siger Mette Møller Nielsen.

Bortfaldet af nogle af de midlertidige bevillinger til Arbejdstilsynet ser hun ikke nødvendigvis den store ulykke i.

»Arbejdstilsynet har også fået ressourcer til at tale sundhedspolitik på byggepladserne. Og det eneste, jeg har hørt om det, har været, at en tilsynsførende stod og spurgte hærdebrede mænd, om de dyrkede yoga i deres fritid. Det tror jeg ikke, de får hverken mere eller mindre ondt i skuldrene af,« siger hun.