Website om virksomhedsetik hitter

Af

Antallet af danske virksomheder, der vil dokumentere, at de overholder etiske og sociale standarder boomer. Hver måned klikker 5.500 danskere sig ind på et website med råd og redskaber til virksomhederne.

GLOBAL ETIK En troværdig erklæring, der viser, at en virksomhed har en politik for miljø og arbejdstagerrettigheder, er stadig oftere en forudsætning for at få en ordre i hus for danske eks-portvirksomheder. Det er den primære forklaring på, at et lille hjørne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside pludselig har fået tusindvis af besøgende hver uge. Hjemmesiden www.csrkompasset.dk blev oprettet i 2005, fordi en undersøgelse dengang viste, at 6 ud af 10 danske virksomheder blev mødt med krav fra udenlandske kunder om dokumentation for alt fra spildevand til ligestilling i virksomheden.

Siden 2005 er Corporate Social Responsibility (CSR) – eller virksomhedernes sociale ansvar – blevet et endnu tydeligere konkurrenceparameter, når danske virksomheder skal sælge varer på verdensmarkedet eller fungere som underleverandører til internationale virksomheder. Men for mange mindre virksomheder har det hidtil været en uoverskuelig opgave at dokumentere, at de »opfører sig ordentligt«.

»Meget af det handler om noget, som danske virksomheder har gjort i årevis, altså behandle medarbejderne ordentligt, overholde miljølovgivningen, undgå diskrimination af kvinder, slavearbejde, børnearbejde og så videre. Alt det er jo nemt for danske virksomheder at skrive under på,« forklarer lederen af CSR-Centret under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Carsten Ingerslev, der har udviklet CSR-kompasset i samarbejde med Dansk Industri og Institut for Menneskerettigheder. Siden januar 2006 er antallet af brugere af CSR-kompasset femdoblet fra 1100 til 5500 om måneden.

På hjemmesiden kan danske virksomheder dels printe færdige erklæringer ud om etiske og sociale standarder på en stribe specifikke områder, dels få inspiration til at formulere deres eget etiske kodeks – et såkaldt Code of Conduct. Det kan bruges til at sende kravene om en høj etiske standard videre ned i leverandørkæden.

»Der er en stigende tendens til, at danske virksomheder har underleverandører i udviklingslandene. Derfor er der også flere og flere, der interesserer sig for ansvarlige leverandørstyring,« oplyser chefkonsulnet i Dansk Industri, Ole Lund Hansen.

Han mener, den stærkt stigende interesse for CSR-kompasset afspejler et generelt holdningsskifte blandt danske virksomheder – også når det gælder ansvaret for produktionsforholdende i de lavtlønslande, som danske virksomheder i stigende grad outsourcer de arbejdstunge opgaver til.

»Tidligere har det været betragtet som totalt urealistisk. Nu er der en voksende forståelse for, at man kan søge en vis indflydelse på, hvordan underleverandørerne gebærder sig,« forklarer Ole Lund Hansen.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mærker også på andre måder virksomhedernes stigende interesse for at profilere sig som socialt ansvarlige. I løbet af de seneste to år har knap 10.000 repræsentanter fra danske virksomheder afsat tid til at deltage i styrelsens CSR-relaterede arrangementer.

»Virksomhederne har opdaget, at det er blevet et konkurrenceparameter at have styr på de her ting – og at kunne dokumentere at man har det. Pris og kvalitet er stadig vigtigt, men CSR giver mulighed for at differentiere sig på markedet og sige: Det kan godt være mit produkt koster en krone mere end de kinesiske varer, men til gengæld kan jeg garantere, at de er produceret etisk ansvarligt,« siger kontorchef Carsten Ingerslev.