VARM KARTOFFEL

Vismænd går ind i hed debat om dagpenge

Af | @IHoumark

Nye beregninger fra vismændene viser, at det koster forholdsvis lidt at redde tusindvis af mennesker fra at miste dagpengene. Fagbevægelsen og oppositionen lægger fornyet pres på regeringen.

Regningen for at redde tusindvis af ledige fra at miste dagpengene behøver ikke at være på mere end 400 millioner kroner om året, viser nye beregninger fra Vismændene. 

Regningen for at redde tusindvis af ledige fra at miste dagpengene behøver ikke at være på mere end 400 millioner kroner om året, viser nye beregninger fra Vismændene.  Foto: Ole Lind/Polfoto

De økonomiske vismænd går nu direkte ind i den lange og hede debat om dagpenge til arbejdsløse. Vismændene har blandt andet fundet frem til, at det vil koste forholdsvis lidt at redde tusindvis af ledige fra at miste deres dagpenge og havne i en voldsom økonomisk nedtur.

Vismændene har regnet på, hvad der vil ske, hvis Folketinget lemper det nuværende krav til genoptjening af dagpenge. Det vil sige, hvis kravet lempes fra nu ét års arbejde til i stedet – som tidligere – et halvt års arbejde. Her viser økonomernes tal, at man vil kunne redde omkring hver femte fra at falde for grænsen for dagpenge, som er to år. Det vil årligt sige, at tusindvis af mennesker kan forblive i dagpengesystemet.

Virkningen af et mere lempeligt genoptjeningskrav er stor for den enkelte - uden at det belaster fællesskabet økonomisk i noget særligt omfang. Bente Sorgenfrey, formand, FTF

Ifølge vismændene vil statens udgifter ved en halvering af kravet til genoptjening blive omkring 400 millioner kroner om året. En forholdsvis beskeden udgift set i forhold til statens budget på hundredvis af milliarder kroner. Vismændene har dog ikke taget ændringer i de lediges adfærd med i regnestykket.

De 400 millioner kroner vil også helt aktuelt være muligt at få med på finansloven for 2015 uden på nogen måder at sprænge budgettet. Finansminister Bjarne Corydon (S) har sagt, at der er halvanden milliard kroner til velfærdsforbedringer at forhandle om.

FTF: Regeringen bør lytte

LO-fagbevægelsen har længe lagt pres på regeringen for at lempe kravene til genoptjening. Og fra den anden store hovedorganisation i fagbevægelsen, FTF, kommer en klar opfordring fra formanden, Bente Sorgenfrey.

»Virkningen af et mere lempeligt genoptjeningskrav er stor for den enkelte – uden at det belaster fællesskabet økonomisk i noget særligt omfang. Det vurderer vismændene nu, og deres udmelding bør få regeringen til at lytte. Der er al mulig grund til at genindføre de 26 uger,« siger Bente Sorgenfrey.

Nu handler det om, hvorvidt der er en vilje til at finde løsninger. Christian Juhl (EL), arbejdsmarkedsordfører

Hos Enhedslisten hæfter arbejdsmarkedsordfører, Christian Juhl, sig også ved de 400 millioner kroner, som, vismændene skønner, det vil koste at lempe kravet til genoptjening af dagpenge.

»Beskæftigelsesministeriet har nogle lidt andre beregninger og beløb, men under alle omstændigheder er der ikke tale om uoverstigelige beløb. Nu handler det om, hvorvidt der er en vilje til at finde løsninger for de mennesker, der er ramt af dagpengereformen,« siger Christian Juhl.

Politisk har regeringen flertallet hjemme, hvis den vil lempe kravet til genoptjening. Både Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten har ytret, at de ønsker en lempelse af kravet til genoptjening. I Socialdemokraternes bagland har der også været ønsker fremme om at lempe kravet, mens der blandt Radikale er en klar afvisning.

DA: Undgå flere ledige

Underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening Erik E. Simonsen ønsker ikke umiddelbart at forholde sig til en halvering af genoptjeningskravet.

»Regeringens dagpengekommission skal have lov til at gennemføre sit arbejde, før vi begynder at kommentere på enkelte forslag,« siger Erik E. Simonsen.

Han understreger, at DA’s indgangsvinkel er, at en reform af systemet for dagpenge skal ’få flere danskere i arbejde og give os et mere velhavende samfund.’

En halvering af genoptjeningskravet vil øge antallet af mennesker på dagpenge, og dermed kan DA ifølge Erik E. Simonsen ikke ’isoleret set være med til at halvere genoptjeningskravet’.

I Dansk Arbejdsgiverforening er man optaget af, at lempeligere krav til genoptjening ifølge vismændene vil gøre, at den såkaldte strukturelle ledighed vil blive øget med cirka 1.700 personer. Altså flere ledige og færre i job.