Virksomheder er blinde for det grå guld

Af | @MichaelBraemer

Seniorerne på arbejdsmarkedet besidder de fleste af de kvalifikationer, som virksomhederne finder mest værdifulde, men har alligevel svært ved at få nyt job.

ÆLDREGEVINST Der er hold i betegnelsen »Det grå guld«. De ældre på arbejdsmarkedet har mange af de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger mest. Men seniorerne kæmper mod myter og fordomme og har meget svært ved at komme i job igen, hvis først de er blevet fyret.

Det fremgår af en undersøgelse, som Rambøll Management har foretaget sammen med Ingeniørforeningen i Danmark, IDA, for penge fra Nordisk Ministerråd. Baggrunden er fremskrivninger, der viser, at flere og flere nærmer sig pensionsalderen, mens stadig færre yngre skal opretholde arbejdsstyrken. Det giver oplagte problemer for de nordiske velfærdsstater.

Over 300 virksomheder er blevet bedt om at angive, hvilke kompetencer de lægger vægt på, når de ansætter nye ingeniører, og hvilke kompetencer der kendetegner henholdsvis yngre og ældre ingeniører. Svarene blev givet uafhængigt af hinanden.

Ansvarlighed, kvalitetssans, engagement, faglighed og loyalitet er egenskaber, som virksomhederne tillægger seniorer – og samtidig egenskaber, som de lægger stor vægt på. Når det gælder de mest efterspurgte kvalifikationer, kommer seniorerne kun til kort i en sammenligning med yngre ingeniører med hensyn til motivation.

Ældreforsker Jesper Wégens mener imidlertid ikke, at det peger på et problem hos de ældre medarbejdere men snarere på en ledelsesmæssig forsømmelse.

»Det er ledelsens opgave at vedligeholde motivationen hos medarbejderne. Den kan jo også svigte hos yngre ansatte efter få år. Ofte handler det om, at man forsømmer opkvalificering og ikke er opmærksom på de kræfter i virksomheden, der gør medarbejdere kede af det,« siger han.

Undersøgelsen konkluderer, at de ældres kvalifikationer i særlig grad vil kunne udnyttes i mindre virksomheder. Her er erfaring og tværfaglighed efterspurgt, fordi der måske kun er én eller få ingeniører ansat, og det er et krav, at man kan arbejde selvstændigt.

Den viser også, at ældre medarbejdere er »billige i drift«, fordi de er mindre syge end yngre kolleger og trækker mindre på uddannelseskontoen.

På baggrund af rapporten vil IDA nu rette jobformidlingen for sine mange ledige seniorer mod mindre virksomheder.