Virksomheder drukner i ansøgninger

Antallet af ansøgere til ledige job eksploderer. På Det Kongelige Teater fik man 550 ansøgninger ­til et job som kommunikationskoordinator, og til et job som receptionist på Holstebro Sygehus kom der 320 ansøgninger. De store bunker betyder, at mange ansøgninger kun øjes løst igennem.

STORMLØB Aldrig før har virksomheder oplevet så mange ansøgere til ledige job. I Post Danmark var de målløse, da ansøgningerne væltede ind til et job som produktionsmedarbejder i pakkecentret i Brøndby. En fysisk hård aftentjeneste, der koster på familiefronten, og som heller ikke er fyrsteligt betalt. På kun 12 timer kom der 50 ansøgninger.

»Vi oplever absolut rekord i omfanget af ansøgninger. For søren da. Som jobsituationen er nu, søger rigtig mange ind til postvæsenet. Derfor gælder det om at være meget hurtig og vågen, hvis man vil have et job hos os,« fastslår rekrutteringskonsulent i Post Danmark Jens Flyvholm.

Midt i en finanskrise med nedskæringer og stigende ledighed er historien den samme overalt. Antallet af ansøgninger til de få ledige job eksploderer, viser en rundringning som Ugebrevet A4 har foretaget til en stribe virksomheder over hele landet. Enten melder virksomhederne, at de har ansættelsesstop eller har været igennem fyringsrunder og derfor ikke har ledige stillinger. Eller også melder de om rekord i antal ansøgninger til de få ledige job.

Danmarks største udbyder af ledige stillinger – jobcentrenes database jobnet.dk - havde pr. 2. juli kun 7.011 ledige stillinger på landsplan, og i betragtning af, at mere end 580.000 unikke brugere på en måned klikker sig ind på jobnet.dk for at afsøge markedet for ledige stillinger, er der mange jobsøgere til få job.

Hos TDC oplever man også rekord mange ansøgere til ledige job. Sidste mandag blev en stilling som salgsassistent i Erhvervsdivisionen opslået ledig, og på bare to døgn kom der 36 ansøgninger. Ansøgningsfristen udløber først i midten af juli, og rekrutteringskonsulent Jesper Hee forventer, at bunken af ansøgninger bliver meget høj.

»For et par måneder siden fik vi 240 ansøgninger til et job som markedsmanager i vores erhvervsdivision. Hold da op, det var første gang, at vi rigtig mærkede, at der er ’run’ på stillingerne,« siger Jesper Hee og tilføjer, at for få år siden hændte det, at TDC fik meget få eller slet ingen ansøgninger til ledige stillinger.

»I dag er vi rimeligt sikre på, at der kommer flere kvalificerede ansøgere til et job. For eksempel fik vi for nylig 120 ansøgninger til et lederjob for teknikerne, og normalt ville vi kun få et par håndfulde ansøgninger til sådan et job,« fastslår Jesper Hee.

Mænd vil være receptionister

På Det Kongelige Teater var kommunikationsdirektør Eva Hein paf, da hun i foråret fik 550 ansøgninger til et job som kommunikationskoordinator og 400 ansøgninger til et job som grafiker.

»Det er vanvittig mange ansøgninger og langt flere, end vi plejer at få,« konstaterer hun.

Det samme oplevede man i Hospitalsenheden Vest, da der for nylig var opslået en stilling som receptionist på Holstebro Sygehus. 320 ansøgninger lå der i bunken, da fristen var udløbet, fortæller HR-chef Lasse Hansen.

»Det var alt fra uuddannede over håndværkere til akademikere. Der var også mange mænd blandt ansøgerne, hvilket der ikke ville have været under højkonjunkturen. Det er klart udtryk for, at mange er på vej til at blive afskediget eller allerede er blevet det,« mener Lasse Hansen.

HR-direktør i HTH Køkkener Pernille Nørgaard var også overrasket, da hun til en stilling som retailer fik 150 ansøgninger til et job i Ølgod.

»En del af dem var faktisk overkvalificerede. Og sidst vi havde en stilling ledig, ansøgte et sted mellem 20 og 30 personer det ledige job, så vi var overraskede over de mange ansøgninger,« siger Pernille Nørgaard.

Et helt aktuelt eksempel på Aalborg Portland viser, at krisen desværre også går hårdt ud over de unges muligheder for at komme i gang på arbejdsmarkedet og få sig en uddannelse.

»Til en kontorelev-stilling, som vi lige har haft opslået, fik vi 99 ansøgere. Vi fik 30 ansøgere til en tilsvarende stilling sidste år,« fortæller HR-assistent på virksomheden Kirsten Plough Johansen.

Lige behandling

En høj ansøgerbunke kan være svær at komme igennem, men de fleste arbejdsgivere erklærer, at de gennemgår samtlige ansøgere og giver dem lige behandling.

»Vi læser alle ansøgninger, også selv om der er 320. Det gør man i respekt for de mennesker, der har sat sig ned og skrevet dem,« siger Lasse Hansen fra Hospitalsenheden Vest.

Eva Hein fra Det kongelige Teater er enig. Men det gør en forskel, at bunken med ansøgninger er blevet mere end tyve gange så høj, som den plejer at være, påpeger hun.

»Jeg bestræber mig på at give ansøgerne en lige behandling. Men når man får 550 ansøgninger, bliver de ikke læst lige så grundigt, som hvis jeg havde fået 20 ansøgninger. Det siger sig selv, at der bliver læst meget hurtigt. Og det betyder, at ansøgningen virkelig kommer til at betyde noget,« fastslår Eva Hein.

»Det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe arbejde. Det er helt vanvittigt, så meget tid det tager,« siger hun.

I TDC vurderer rekrutteringskonsulent Jesper Hee, at de store ansøgningsbunker også er udtryk for, at nogen prøver lykken, selvom de har en skæv profil i forhold til jobbet.

»Men jo større bunke en leder sidder med, jo større chance er der for, at han kommer til at automatisere processen. Altså at han fastsætter bestemte og meget høje kriterier for, hvem han vil se til jobsamtale. Så løber han hurtigt bunken igennem og går måske glip af guldkornet, der havner i måske-bunken,« siger Jesper Hee og tilføjer, at et ’wild card’ har mindre chance for at blive opdaget i en stor bunke.

Ansøgningen skal være målrettet

Hvordan adskiller en ansøger sig så i bunke, hvor kun en håndfuld bliver udvalgt til jobsamtale?

For kommunikationsdirektøren på Det Kongelige Teater er en kort og præcis ansøgning det afgørende.

»Hvis man får en ansøgning, der breder sig over 13 sider, er det ikke noget, der gør et godt indtryk. En god ansøgning er skrevet i et godt sprog og behøver ikke at være super ’flashy’. Det kan være en ganske stilfærdig ansøgning, hvor der er sammenhæng mellem ansøgning og CV,« siger Eva Hein.

Samtlige arbejdsgivere og personaleansvarlige påpeger, at hvis man som ansøger vil have en chance for at springe i øjnene og gøre indtryk, nytter det ikke med smarte trick. At sende sin ansøgning på lyserødt papir eller aflevere ansøgningen personligt virker ikke.

Kommunikationsdirektør i Region Hovedstaden Bo Dybkær, der for nylig måtte igennem 367 ansøgninger til et job som grafiker, fraråder alle spekulative kneb.

»Det virker ikke på mig. Det eneste der virker er en velskrevet og troværdig ansøgning, der forholder sig til det, der bliver efterspurgt i stillingsopslaget. Man skal ikke være overfrisk og oversælge sig selv. Det kommer ikke til at gavne i sidste ende, for hvis man bliver indkaldt til samtale, bliver det gennemskuet, hvis man har oversolgt sig selv,« siger Bo Dybkær.

For Lasse Hansen i Hospitalsenheden Vest er det helt afgørende, om ansøgerne virkelig har læst et stillingsopslag og fundet ud af, hvor tyngden ligger i dét, der efterspørges.

»Det er ikke nok bare at se stillingsbetegnelsen og så lægge i den, hvad man tror, virksomheden er ude efter. Det er også en god idé at gå på nettet og se, hvilke strategier virksomheden ønsker at arbejde efter. I sin ansøgning skal man målrette indholdet efter dét, der efterspørges, og det skal være i de første to-tre afsnit,« mener han.

I den verdensomspændende danske virksomhed LEGO er de fleste stillinger rettet mod folk med erfaring, og derfor spiller ansøgernes CV en større rolle end den formelle uddannelse, de har med sig.

»Men derudover lægger vi også vægt på, at ansøgere kan redegøre for, hvorfor det præcis er denne virksomhed, de søger. Vi vil gerne kunne læse, hvilke forventninger de har til at arbejde i LEGO, og hvad de selv kan bidrage med i virksomheden. Vores filosofi er, at vi ansætter et helt menneske og ikke et sæt kompetencer,« fortæller HR-chef Birgitte Klausen.

Mange søger uopfordret

Virksomhederne oplever også, at det vælter ind med uopfordrede ansøgninger. I Bilka i Odense fortæller personalechef Lars Jakobsen, at det aldrig nogensinde er væltet ind med uopfordrede ansøgninger, som det har gjort de sidste måneder.

»Vi får godt et par hundrede uopfordrede ansøgninger om måneden lige nu. Og der er mere end en fordobling af hvad vi plejer,« siger Lars Jakobsen.

Nogenlunde tilsvarende antal modtager LEGO i Billund. Modsat de øvrige virksomheder i området er LEGO i vækst. Og især i forbindelse med positiv omtale af legetøjsgigantens situation får mange jobsøgende lyst til at lege med. Antallet af uopfordrede ansøgninger er endda større, end LEGO er i stand til at registrere, vurderer Birgitte Klausen fra LEGO.

»Et hav af mennesker har kørt i bus med én som kender én, hvis tante arbejder i LEGO. Og derfor skriver man specifikt til den, man kender. Mange af disse ansøgninger er vi heldige at samle op på, men andre kommer aldrig videre,« fortæller hun.

De fleste virksomheder bestræber sig på at svare de uopfordrede ansøgere, viser en undersøgelse, som analysebureauet Kaas & Mulvad har gennemført for Ugebrevet A4. Seks ud af ti virksomheder erklærer i undersøgelsen, at de altid får svaret på de uopfordrede ansøgninger.

Men fordi så mange sender en uopfordret ansøgning, magter flere virksomheder ikke længere at behandle de uopfordrede ansøgninger. Knap hver tredje virksomhed angiver i undersøgelsen, at de ikke altid får givet de uopfordrede ansøgere en tilbagemelding.

Derfor tager flere virksomheder nu konsekvensen af de voksende mængder uopfordrede ansøgninger og har besluttet ikke at behandle dem.

I TDC angiver rekrutteringskonsulent Jesper Hee, at man har besluttet at henvise alle der sender en uopfordret ansøgning til TDC’s jobsite på internettet.

»Vi har simpelt hen ikke ressourcer til at behandle så mange uopfordrede ansøgninger,« siger Jesper Hee.

Specialister stadig svære at finde

Med overvældende mængder ansøgninger kunne man tro, at virksomhederne bare kan vælge og vrage og under alle omstændigheder er i stand til at finde en kvalificeret ansøger til jobbet. Men det er ikke altid tilfældet, fortæller LEGO’s HR-chef.

»Vi har stillinger, typisk i administrationen, der henvender sig til en bred kreds af ansøgere, og dem kan vi naturligvis besætte hurtigere end tidligere. Men vi har også smalle job, hvor vi søger højt specialiserede profiler blandt it-folk, økonomer, ingeniører og plastmagere. Dem fik vi én eller to ansøgere til for et år siden, og det gør vi stadigvæk,« siger Birgitte Klausen.