HVEDEBRØDSDAGE

Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt?

Af | @GitteRedder

Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder, Mette Frederiksen, en historisk mulighed for at flytte midten i dansk politik. Men det kræver, at S og DF begraver stridsøksen. En ny måling viser forsigtig tiltro til hende - især blandt rød bloks vælgere.

Socialdemokraternes nye leder, Mette Frederiksen, kan flytte midten i dansk politik - hvis hun finder en måde at håndtere DF, vurderer valgforskere.

Socialdemokraternes nye leder, Mette Frederiksen, kan flytte midten i dansk politik - hvis hun finder en måde at håndtere DF, vurderer valgforskere. Foto: Claus Bech/Scanpix

Mette Frederiksens første reelle arbejdsdag som leder af Socialdemokraterne mandag kan blive begyndelsen på en ny æra i dansk politik.

For med en smal V-regering ligger muligheden åben for at etablere en ny akse i Folketinget med DF og Socialdemokraterne, baseret på en udbredt fordelingspolitisk enighed, vurderer valgforskere.

Og Mette Frederiksen kan med sindsro kaste sig ud i sit projekt. For en ny måling, foretaget af Analyse Danmark for Ugebrevet A4, viser, at vælgerne bakker op om hende som leder - dog uden at indikere, at hun ligefrem bliver et trækplaster, der suger nye vælgergrupper til partiet.

Mette F appellerer til hver 12. vælgerSpørgsmål: ‘Hvis Mette Frederiksen var formand for Socialdemokratiet, ville du så overveje at stemme på Socialdemokratiet, hvis der var valg i morgen?’ (Kun respondenter, der ikke stemte S ved folketingsvalget 2015 og havde stemmeret), andel i procent.
Kilde: Analyse Danmark for Ugebrevet A4. Undersøgelsen er gennemført i perioden 19. – 24. juni blandt i alt 3.008 repræsentativt udvalgte respondenter.

Hver tolvte vælger, svarende til otte procent, erklærer, at de vil overveje at sætte kryds ved liste A med Mette Frederiksen på tronen.

Det er meget få af de borgerlige vælgere, der svarer, at Mette Frederiksens kroning gør partiet mere interessant for dem. Heller ikke DF-vælgerne står på spring for at slutte op om Mette Frederiksens nye socialdemokrati, viser målingen.

Valgforsker på Københavns Universitet professor Kasper Møller Hansen kalder målingen en god begyndelse for Mette Frederiksen. Han pointerer, at det har været et usædvanligt gnidningsfrit tronskifte hos Socialdemokraterne, samt at hun overtager tronen i en storhedstid for partiet. For nok har man lige tabt regeringsmagten, men samtidig har man fået fremgang og flere mandater i folketingsgruppen.

»Nu har Mette Frederiksen 100 hvedebrødsdage, hvor hun skal nå at vise, hvad hun kan og vil. Det bliver især interessant at se, hvordan hun vil håndtere samarbejdet med Dansk Folkeparti, samt hvordan hun vil lægge kursen for at kunne både fastholde og vinde vælgere,« siger han.

DF og S ligger tættere end nogensinde

Valgforsker på Aarhus Universitet, Rune Stubager vil også have særlig fokus på, hvordan den nye socialdemokratiske leder tackler Dansk Folkeparti.

»Det bliver yderst interessant at se, hvilken kurs Mette Frederiksen vælger over for Kristian Thulesen Dahl. Jeg tror, at en mulig vej fremad for hende er hele tiden at appellere til DF og lave aftaler med dem. Det handler om at signalere, at de to partier ikke er fjender, underforstået at dem, der har stemt på DF, også trygt kan stemme på Socialdemokraterne,« siger Rune Stubager.

I sin første tale som S-formand var det ikke just den forsonende tone, Mette Frederiksen slog an.

Hun sagde blandt andet, at Dansk Folkeparti vil med til festen, men altid løber fra regningen. Og hun slog fast, at Kristian Thulesen Dahl ikke skal tro, han kan bruge de socialdemokratiske mandater til 'fortsat at køre på frihjul i dansk politik', som hun formulerede det.

Hvis Mette Frederiksen kan begrave den stridsøkse, der har været mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, kan vi se hende som den partileder, der vender op og ned på det danske politiske landskab. Kasper Møller Hansen, professor, Københavns Universitet

Kasper Møller Hansen peger på, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne i årevis har talt hinanden ned og bygget en fortælling op om, at de ikke kan døje hinanden og da slet ikke samarbejde.

»Kan hun få spist den kamel og begynde at samarbejde med Dansk Folkeparti, kan hun ændre dansk politik fundamentalt. Mette Frederiksen har mulighed for at starte en ny æra i forhold til at samarbejde med Kristian Thulesen Dahl,« siger han.

Ifølge professoren ligner Socialdemokraternes og Dansk Folkepartis politik hinanden rigtig meget på især velfærd, fordelingspolitik og størrelsen af den offentlige sektor, ligesom der efterhånden også er lighedspunkter på dele af indvandrerpolitikken.

Selvom det retorisk ikke virker sådan, ligger de to partier rent politisk tættere på hinanden end de nogensinde tidligere har gjort, pointerer han.

»Hvis Mette Frederiksen på en eller anden måde kan begrave den stridsøkse, der har været mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, kan vi lige pludselig se hende som den partileder, der vender op og ned på det danske politiske landskab. Jeg tror, at hun som ny partileder skal begynde at gå til Dansk Folkeparti og se, hvad de kan blive enige om,« siger han.

Først skal oppositionen gå i samlet flok

I første omgang er den allerstørste udfordring for Mette Frederiksen at få samlet oppositionen og fremstå som et stærkt fælles muskelbundt over for Lars Løkke Rasmussens nye regering, pointerer Rune Stubager.

»Meget tyder på, at Lars Løkke kommer til at stå i spidsen for en meget svag regering, der vil være i splid med sit eget parlamentariske grundlag på det fordelingspolitiske. Derfor ligger der en åben flanke på velfærdsområdet, hvor Mette Frederiksen kan slå til, og det angreb vil fremstå stærkest, hvis hele oppositionen bakker op,« siger han.

Ny akse kan flytte midten

Muligheden for et samarbejde mellem S og DF vil vende op og ned på det, som vi i dag kalder midten af dansk politik, pointerer han.

»For så er midten jo flyttet, og så hedder rød og blå blok pludselig noget andet. Det vil ændre dansk politik fundamentalt, hvis vi lige pludselig ser, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti kan samarbejde. Og Mette Frederiksen behøver jo ikke at flytte stemmer hen over midten, hvis hun kan blive enig med Dansk Folkeparti. Så kan Kristian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen sammen nå meget, meget langt,« mener Kasper Møller Hansen.

Størrelsen af den offentlige sektor kan Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl nærmest blive enige om over en kop eftermiddagskaffe, mener han. Og på den økonomiske politik kan de også gå sammen og gøre livet surt for Lars Løkke.

»Hvis Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne står sammen, kan de sådan set holde de økonomisk liberale borgerlige partier fra magten, og det er på alle måder en interessant parlamentarisk situation,« noterer Kasper Møller Hansen.

»Der skal to til en tango, så det er også Dansk Folkeparti, der skal begrave stridsøksen. Begge partiledere skal gå væk fra tendensen med at kravle op i et træ og pege fingre ad hinanden. Men som ny partileder har Mette Frederiksen muligheden for at lægge den adfærd bag sig, og hvis Kristian Thulesen Dahl vil være med, kan de begge blive stærkere,« siger han.

Det er en rigtig god nyhed for Socialdemokraterne, hvis den nye partileder kan få mere fat i de unge vælgere. Rune Stubager, professor, Aarhus Universitet

Hvis man bare tæller mandaterne i de to partier, har de tilsammen 84 mandater i det nye Folketing, påpeger han. Og tænker man ud i fremtiden har en ny begyndelse mellem de to partier store perspektiver. Det samme mener Rune Stubager.

»Med en ny regering uden Dansk Folkeparti vil Mette Frederiksen hele tiden kunne lægge lokkemad ud og sige: ‘Se, hvad Dansk Folkeparti sagde under valgkampen. Hvorfor vil I så ikke indgå en aftale med os og stemme for i Folketinget?’ Det vil både undergrave en smal Venstre-regering, som Dansk Folkeparti er parlamentarisk grundlag for, og være en ny begyndelse til en stærkere alliance mellem Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti,« siger han.

Røde vælgere kan lokkes

Mens Mette Frederiksen ikke skal gøre sig for store forhåbninger om at trække vælgere over midten, sværmer rød bloks vælgere omkring den nye partiformand.

Mere end hver femte SF-vælger og næsten lige så mange Radikale vælgere erklærer, at de med Mette Frederiksen i spidsen for Socialdemokraterne ville overveje at stemme liste A, hvis der var folketingsvalg i morgen.

Hos Enhedslisten og Alternativet er det hver ottende vælger, der kunne overveje at stemme på Socialdemokraterne.

»Noget tyder på, at Mette Frederiksen med sin store sociale indignation og med stærke socialdemokratiske rødder måske kan styrke partiets position i den røde blok. Mange vælgere er gået fra Socialdemokraterne til de øvrige røde partier, og nogen af dem vil måske vende tilbage på grund af den nye partileder,« siger Kasper Møller Hansen.

Hver 9. S-vælger jubler ikke over Mette FSpørgsmål: ‘Hvis Mette Frederiksen var formand for Socialdemokratiet, ville du så overveje at stemme på et andet parti end Socialdemokratiet, hvis der var valg i morgen?’ (Kun respondenter, der stemte S ved folketingsvalget 2015)
Kilde: Analyse Danmark for Ugebrevet A4. Undersøgelsen er gennemført i perioden 19. – 24. juni blandt i alt 3.008 repræsentativt udvalgte respondenter. Ud af dem stemte 671 på Socialdemokraterne ved folketingsvalget 18. juni. Kun S-vælgere er blevet spurgt.

Men samtidig understreger han, at man skal være meget forsigtig med at overfortolke målingen.

»Mette Frederiksen kommer ikke med noget jordskred, der for alvor flytter rundt mellem vælgerne. Men hun er lige tiltrådt, og man skal være meget forsigtig med allerede at dømme hende. Hun har jo endnu ikke haft chancen for at vise, hvad hun vil og sætte kursen,« siger han.

Også professor Rune Stubager, mener, at det er en omgang for tidligt at måle på en mulig Mette Frederiksen-effekt.

»Mette Frederiksen har ikke haft sin første offentlige optræden som partileder endnu, og for at få en ordentlig vurdering af hende i den nye rolle må vælgerne lige have lov at se, hvad hun kan og vil,« bemærker Rune Stubager.

Begge forskere fremhæver, at det på den korte bane ikke vil have nogen nævneværdig betydning for Socialdemokraternes tag i vælgerne, at Mette Frederiksen overtager efter Helle Thorning-Schmidt.

»Det ser ud til, at Mette Frederiksen smider nogle få S-vælgere væk, og samtidig har hun potentiale til at erobre vælgere fra andre partier, men regnestykket går nogenlunde op. Derfor ændrer det ikke det store, og Socialdemokraterne står fortsat stærkt som det største parti, der lige har erobret flere mandater,« noterer Kasper Møller Hansen.

De unge er mest vilde med Mette

Ifølge undersøgelsen appellerer Mette Frederiksen i højere grad til de yngre vælgere end de ældre.

Således erklærer hver ottende vælger eller 12 procent mellem 18 og 29 år, at de efter partilederskiftet vil overveje at sætte kryds ved Socialdemokraterne, mens kun tre procent af de 40–49-årige flirter med tanken om at sætte kryds ved liste A med Mette Frederiksen i spidsen.

Valgforsker Rune Stubager er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er opmuntrende læsning i  de socialdemokratiske rækker, at deres nye partileder falder i god jord hos ungdommen.

»Det er en rigtig god nyhed for Socialdemokraterne, hvis den nye partileder kan få mere fat i de unge vælgere,« siger han.

Også Kasper Møller Hansen fremhæver, at Socialdemokraterne igennem mange år har haft voldsomme problemer med at få de unge med.

»Hvis generationsskiftet kan bidrage til igen at få fat i de unge og dermed i fremtidige vælgere, er det et kæmpe plus for Socialdemokraterne,« siger han.