Vikarfirmaer suger polakker til Danmark

Af | @JanBirkemose

Vikarbureauerne er nu den største arbejdsgiver for østarbejdere i Danmark. Det viser Ugebrevet A4’s analyse af alle arbejdstilladelser til østeuropæere. Flere end hver anden havner i vikarfirmaer, der bryder overenskomsten eller slet ikke har nogen. SKAT’s stikprøve viser, at vikarbureauerne snyder samfundet for millioner af kroner, og myndighederne vil nu sætte hårdt ind mod branchen.

GRÅZONE »Mange af vikarbureauerne åbner og lukker, snyder og svindler og driver plat og svindel, og jeg ved ikke hvad. Det er simpelthen en branche, der er så ualmindelig betændt.«

Sådan lyder den kontante dom fra sekretariatschef Gunde Odgaard fra Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT-kartellet), når han skal beskrive den branche, der i lyntempo har etableret sig som Danmarks største arbejdsgiver for østeuropæiske arbejdere. Og de østjyske skattemyndigheders kontrolaktion mod 15 vikarbureauer bekræfter billedet. De har i gennemsnit unddraget samfundet for 10 millioner kroner.

I alt er 4.037 østarbejdere blevet hentet til Danmark af et vikarbureau siden EU’s udvidelse mod øst i 2004, og dermed er branchen den suverænt største aftager af østeuropæisk arbejdskraft. 13 procent af de arbejdstilladelser, som Udlændingeservice har udstedt siden 1. maj 2004, er gået til vikarfirmaer, og det er markant flere end til gartnerierhvervet og mere end dobbelt så mange som til byggeriet.

Reelt er størstedelen af de østeuropæiske vikarer dog alligevel havnet i enten landbruget, rengøringsbranchen eller i bygge- og anlægssektoren, men det er sket via 105 vikarbureauer, der optræder som udlejere af billig østeuropæisk arbejdskraft.

Det fremgår af Ugebrevet A4’s unikke kortlægning af samtlige 31.114 arbejdstilladelser, som er blevet udstedt af Udlændingeservice på baggrund af reglerne i østaftalen. Aftalen giver østeuropæiske EU-borgere mulighed for at arbejde i Danmark, hvis deres danske arbejdsgiver enten er overenskomstdækket eller kan dokumentere, at østarbejderne bliver ansat på vilkår, der matcher situationen, hvis der havde været en overenskomst.

Plattenslagernes paradis

På papiret skulle tingene altså være i orden. Men ifølge konsulentfirmaet Kaas og Mulvads omfattende analyser af de mange arbejdstilladelser, som Ugebrevet A4 har modtaget aktindsigt i, er mere end halvdelen af de østeuropæiske vikaransatte alligevel havnet i vikarbureauer, der er – eller har været ­– blokaderamt af fagbevægelsen siden maj 2004. Blokaderne skyldes manglende overenskomster eller brud på overenskomsterne.

»På nær nogle få ældre vikarbureauer er der ingen i branchen, der generelt har orden i billetterne. Det her er en utrolig smart måde for entreprenante plattenslagere at få arbejdskraft her op, som de så udlejer til højre og venstre på fuldstændig vanvittige vilkår. De glemmer at betale både det ene og det andet, og ofte glemmer de også at informere kunderne om, hvad de skal være opmærksomme på,« siger sekretariatschef Gunde Odgaard fra BAT-kartellet.

Hos Palle Bisgaard, gruppeformand for byggeområdet i Forbundet Træ-Industri-Byg (TIB), er opfattelsen af vikarbranchen stort set den samme. Han mener, det er et stort problem, at vikarbureauerne optræder som mellemled og officiel arbejdsgiver for østeuropæerne, mens de i dagligdagen arbejder for en helt anden arbejdsgiver.

»Det største problem er den uigennemsigtighed, der kommer i ansættelsesforholdet. Nogle af dem er rigtige vikarbureauer med udlejning af arbejdskraft. Men langt de fleste er i virkeligheden mandskabsbureauer, der blot formidler arbejdskraft. Det er i strid med østaftalen, fordi de på den måde omgår de krav, der blev stillet, da arbejdstilladelsen blev udstedt. De sender arbejdskraften videre på den godkendelse, de får, og ingen aner, hvor arbejderne befinder sig henne, og hvilke arbejdsforhold de har,« siger Palle Bisgaard.

Et af de mest notorisk svindlende vikarbureauer var Jobserver Aps fra Odense. I dag er firmaet gået konkurs og har efterladt hundredvis af østarbejdere med penge til gode. Men inden Jobserver sidste år frivilligt gik konkurs for at slippe ud af et utal af faglige sager, som Arbejdsretten havde dømt firmaet til at betale bod i, nåede Jobserver at hente hele 1.239 polakker til Danmark. Dermed er Jobserver ubestridt den største importør af østeuropæisk arbejdskraft siden EU-udvidelsen – ikke bare blandt vikarbureauer, men blandt alle danske virksomheder.

5.000 kroner for ingenting

Jobservers primære fidus var, at firmaet tvang de mange polakker til at betale mere end 5.000 kroner tilbage til vikarbureauet om måneden. Til gengæld fik polakkerne et sted at sove og transport til og fra deres arbejdsplads. Men da det dels ikke var alle, der havde brug for vikarbureauets »service«, og standarden var langt under almindelig dansk niveau og lysår fra, hvad der er rimeligt at forvente for 5.000 kroner, blev Jobserver dømt for overenskomstbrud på stribe.

Kort inden Jobserver drejede nøglen om, ansatte firmaet Carsten Bo Petersen i et forsøg på at rette den synkende skude op. Resultatet blev, at Jobserver lukkede, og at Carsten Bo Petersen købte de få aktiver og oprettede et nyt vikarbureau kaldet Jobsupply A/S på samme adresse. I dag kører han sit nye firma efter reglerne, og flere fagforeningsrepræsentanter bekræfter, at Jobsupply i det store og hele tilhører branchens pæne segment.

Carsten Bo Petersen mener, at fup og plattenslageri har klistret sig til den del af vikarbranchen, der har specialiseret sig i østarbejdere, fordi muligheden for import af østeuropæere opstod på samme tidspunkt, som manglen på arbejdskraft for alvor greb om sig i Danmark:

»Man kan sagtens forestille sig, at det har tiltrukket en masse »guldgravere« uden erfaring. Reglerne kan godt være lidt komplicerede, og man har nok ikke helt haft styr på dem. Men jeg vil helst ikke bedømme, om der er tale om dumhed eller grådighed, når reglerne ikke bliver overholdt,« siger Carsten Bo Petersen.

Han er dog irriteret over, at nogle af konkurrenterne til hans vikarbureau ikke overholder reglerne. Blandt andet har han kendskab til et vikarbureau, der hver uge ulovligt opkræver 340 kroner i »administrationsbidrag« fra dets polske ansatte. Dermed kan konkurrenten sælge sine polakker 340 kroner billigere til kunderne, end Carsten Bo Petersen kan.

»Vi ser stadig masser af ulovligheder, og det betyder, at konkurrencen i markedet er forvredet mellem dem, der følger reglerne og dem, der ikke gør. Jeg ser meget gerne noget mere kontrol,« lyder det fra Carsten Bo Petersen.

SKAT går i krig

Det synspunkt bakkes op af Dennis Egerup, divisionschef i Adecco, et af landets ældste vikarbureauer, der er kendt som en af de pæne i klassen.

»Nogle af de kunder, som vi opererer med, tager chancen engang imellem og involverer sig med nogle af de vikarbureauer, der kører til kanten. Så hører vi om, hvordan der er blevet lavet én lønseddel til fagforeningen, en anden til firmaet og en tredje til det offentlige. Det er ikke særlig smart,« siger Dennis Egerup.

Han hæfter sig ved, at Ugebrevet A4’s analyse dokumenterer, at 8 ud af 10 østarbejdere er kommet til Danmark via virksomheder, der er oprettet efter maj 2004.

»Der er rigtig mange, der satser på at få billig arbejdskraft. Det giver grobund for, at en masse vikarbureauer skyder op på kort tid, så lukker de og åbner op med noget nyt. Vi hører mange grufulde eksempler på udlændinge, der ikke har fået løn,« siger Dennis Egerup fra Adecco, der ifølge A4’s tal er den fjerdestørste aktør på området med i alt 309 østarbejdere.

A4’s kortlægning viser også, at mere end en tredjedel af de østarbejdere, som er hentet til Danmark af et vikarbureau, har været tilknyttet et bureau, som nu er gået konkurs eller opløst.

Netop fidusen med at eksistere i kort tid og så knalde pengekassen i og derefter åbne igen med et nyt navn er særdeles velkendt hos skattevæsenet. Alene i Østjylland har SKAT igennem det seneste halvandet år kulegravet forholdene i 15 vikarbureauer og nået frem til, at de i alt har unddraget samfundet for 150 millioner kroner. Det store beløb dækker over en bred vifte af snyd med skat, moms, afgifter og svindel med offentlige ydelser af forskellig art.

»Fidusen er, at de har startet deres vikarbureauer op og kørt dem for fuld damp i seks til ni måneder uden at afregne med det offentlige. Derefter lukker de ned uden at have værdier ud over ret meget andet end en mobiltelefon og en skrivebordstol. Kort tid efter dukker de så op igen med en stråmand,« forklarer Morten Mørch Sørensen, afdelingsleder for Økonomisk Kriminalitet i Skattecenter Horsens.

På baggrund af erfaringerne i Østjylland har SKAT besluttet at indlede en større kontrolaktion mod vikarbureauer i hele landet.

»Det bliver både en informationskampagne og en streng kontrol på en stribe udvalgte vikarbureauer på landsplan. Og da vi går ud fra, at virksomhederne godt kender reglerne, er det med både straffeloven og skatteloven i hånden, at vi rykker ud,« siger Morten Mørch Sørensen.

Fagbevægelsen i modvind

Skats erfaring er, at det særligt er vikarbureauer inden for byggefagene, der har problemer med at holde sig på den rigtige side af loven. Det svarer til BAT-kartellets oplevelser, og sekretariatschef Gunde Odgaard er derfor meget tilfreds med, at SKAT nu kaster blikket på vikarfirmaerne.

»Der er nogen, der prøver at holde orden i eget hus, men der er rigtig mange platugler i dette system. Derfor er det meget positivt, at SKAT nu rykker ud og kigger på vikarbranchen. Hvis SKAT får taget rigtig fat i branchen, vil det vælte frem med plat og svindel,« siger Gunde Odgaard.

SKAT’s kommende aktioner mod vikarbranchen er først og fremmest rettet mod gæld og unddragelse til de offentlige pengekasser og kommer derfor næppe til at hjælpe fagbevægelsen med at få overenskomsterne overholdt. Derfor er fagbevægelsens udfordring fortsat at finde østarbejderne, dokumentere deres situation og retsforfølge vikarfirmaet, hvis der er brud på overenskomsterne. Og det skal vel at mærke helst ske, inden firmaet går konkurs.

Og ifølge Gunde Odgaard er det op ad bakke for fagbevægelsen. Alene det faktum, at øst­europæerne er ansat af vikarfirmaet, men arbejder et andet sted, gør opgaven vanskelig.

»Vi finder nogle mennesker på en virksomhed, men så er de ansat af et vikarfirma et helt andet sted. Vikarfirmaerne skaber et led mere, som vi skal igennem, og det giver mere bøvl og bureaukrati og dermed mulighed for at forsvinde. Da mange af vikarfirmaernes ærinde er at lave en hurtig fortjeneste på plat og svindel, passer det dem fint,« siger Gunde Odgaard.

Palle Bisgaard fra fagforbundet TIB mener, at forholdene for de vikaransatte østarbejdere er så rodede, at der reelt hersker total forvirring på arbejdspladserne.

»Når vi kommer ud og snakker med dem, så ved de ikke engang, om de har en arbejdstilladelse. Når vi spørger dem, hvem de er ansat hos, er de i tvivl. De ved godt, at de er blevet hyret af et polsk bureau (på vegne af det danske vikarbureau, red), men de føler, at de arbejder for den danske virksomhed, som de fysisk er på,« siger Palle Bisgaard.

Han fortæller, at der stik imod reglerne også ofte er penge mellem polakkerne og den danske virksomhed, som de arbejder på.

»Ofte får de pengene i hånden fra den virksomhed, som har lejet dem. De aner ikke, hvad de bliver aflønnet for. De ved bare, at de for eksempel er blevet lovet 10.000 om måneden i hånden. Og så forholder de sig stort set ikke til andet,« siger Palle Bisgaard og fortsætter:

»Det er en meget klar omgåelse af reglerne. Ud over at det er alt for lidt i løn, så skal der jo også være lønsedler med specifikationer om feriepenge og pensionsindbetaling. Men metoden er meget udbredt inden for byggefagene. Jeg vil sige det sådan, at det er undtagelsen, når det er anderledes. De gode historier er rigtig sjældne.«

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.