Vikarer får samme forhold som fastansatte

Af Peder Munch Hansen

Års kamp om vikarers forhold er slut efter et EU-forlig i sidste uge, der fremover sikrer vikarer løn for overarbejde, sygedagpenge og andre goder, som fastansatte kolleger har.

LIGESTILLING Ingen ekstra penge for arbejde om søndagen. Ikke en krone for overarbejde. Ingenting ved sygdom eller barsel. Nul indbetalinger til pension.

Sådan har virkeligheden set ud for vikarer, som oftest er gået glip af de goder, deres kolleger i faste stillinger får. Selv om de fastansatte og vikarer arbejder side om side, har løn- og arbejdsforhold været vidt forskellige. Men efter seks års politisk kamp i EU får vikarer nu samme forhold som de fastansatte. I sidste uge godtog Europa-Parlamentet nemlig et forlig, som arbejds- og beskæftigelsesministrene havde indgået.

»Det er en klar sejr for os. Det er et forlig, der også forbedrer forholdene for masser af vikarer i Danmark,« siger formanden for HK/Privat, Karin Retvig.

Vikarbranchen er nærmest eksploderet de seneste 10 år, så der i dag er omkring 25.000 vikarer i Danmark omregnet til fuldtidsstillinger. For 10 år siden var der kun nogle få tusinde, som stort set kun arbejdede inden for HK’s områder. I dag er vikarer udbredt i det offentlige, især i sundhedssystemet, og her er forholdene reguleret, så vikarerne oftest har bedre forhold end de fastansatte og får højere løn. Også inden for byggeriet har man nu vikarer, og her har nogle gode forhold, mens andre halter bagefter de fastansatte både lønmæssigt og arbejdsmæssigt.

Men inden for HK’s områder finder Karin Retvig, at der er åbenlyse problemer, som forbundet har kendt i 30-40 år, siden vikarerne begyndte at blive brugt på arbejdsmarkedet. Det lykkedes aldrig at få anerkendt, at de arbejder med samme opgaver som de fastansatte. Selv om det er opgaver, som kan sidestilles med funktionærernes, så fastslog Højesteret for år tilbage, at vikarerne ikke skulle sidestilles og have samme goder.

Selv om arbejdsmarkedspensioner får større og større betydning for den alderdom, lønmodtagerne får, har vikarer som regel ikke fået indbetalt noget. De skal nemlig være ansat i ofte ni måneder, før de har mulighed for at komme med i en ordning.

»Og så lang tid er vikarer sjældent i jobbet. Vi får altså dermed en gruppe fattige pensionister,« siger Karin Retvig

Hun er overbevist om, at de goder, de fastansatte har, nu også bliver en del af vikarers arbejdsforhold. Som teksten lyder, er der tale om reel sidestilling mellem vikarerne og de fastansatte. Kun gennem aftaler kan reglerne fraviges, og Karin Retvig lægger vægt på, at direktivets reg­ler nu bliver skrevet ind i overenskomsterne.

Lang vej til kompromis

Også Socialdemokraternes medlem i Europa-Parlamentet Ole Christensen lægger vægt på det politiske forlig efter de lange forhandlinger.

Storbritannien har været den skarpeste modstander af regler for vikarer. Den britiske arbejds- og industriorganisation, CBI, har tidligere sagt, at reglerne ville koste 250.000 britiske job, fordi vikarer ville blive fyret og ikke erstattet.

Storbritannien har også været modstander af forslag til ændrede arbejdstidsregler. Derfor kombinerede det slovenske EU-formandskab i foråret de to forslag og imødekom briterne så langt, at der kunne skabes kompromiser, så længe de to forslag fortsat blev set i en sammenhæng.

Da arbejds- og beskæftigelsesministrene i juni sagde god for både forslag om regler for arbejdstid og for forslag om regler for vikarer, ønskede de også, at de to forslag blev set i en sammenhæng, og at Europa-Parlamentet lige­ledes så dem i sammenhæng.

Men Europa-Parlamentet valgte imidlertid at se bort fra det særlige slovenske forlig og godtog simpelt hen ministrenes kompromis om vikarer. Dermed er den sag slut.

»Det var utrolig vigtigt, at vi ikke ændrede noget, så ministrene igen skulle forhandle. Vi ved ikke, hvad der var kommet ud af det. Nu får vi regler for vikararbejde, og det er noget af det vigtigste, jeg har været med til at sikre i Europa-Parlamentet. Så må vi se, hvordan det går med reglerne for arbejdstid senere,« siger Ole Christensen.