Vi har ikke plads til mandagsfravær

Af

LM Glasfiber skal fyre 450 ansatte, og tillidsrepræsentanterne foreslår at starte med at fyre dem, der ofte er syge mandag og fredag eller generelt har mange sygedage. Vi har spurgt fællestillidsrepræsentant Lauge Nielsen, om han ikke dermed stempler og straffer syge kolleger som pjækmåse.

Hvorfor vil du fyre de mandags- og fredagssyge først?

»Fordi vi i Danmark i dag oplever nedskæringer i bemandingen hele tiden. Alt går stærkere og stærkere. Der er ikke plads til mandags- og fredagssyge. Det slider på de kolleger, der er tilbage. Der kommer jo ikke en vikar på den fraværende kollegas plads, så de øvrige skal bare lave endnu mere, og når de løber for stærkt, opstår der endnu mere fravær.«

Hvordan kan du vide, at man er en pjækkemås, bare fordi man ofte er syg i forlængelse af weekenden?

»Jeg siger ikke, at de pjækker. Men for mig ser det mærkeligt ud, hvis man altid er væk fredag og mandag. Vi er i en situation, hvor der skal fyres 450 personer, og vi har i tillidsmandsgruppen diskuteret, hvilke kriterier der skal anvendes, og vi er enige om, at fravær er nødt til at være et af de kriterier, der kigges på.«

Konkluderer du ikke med dit forslag, at mandagssyge kolleger ikke er syge, men at de pjækker?

»Selvfølgelig er der mennesker, som bliver syge på en mandag, men når den samme person er syg både mandag og fredag i flere perioder, så begynder jeg at have min tvivl om, hvorvidt vedkommende reelt er syg. Vi har folk, hvor der tegner sig det klare mønster.«

Er det så bare ærgerligt for den, som reelt er syg, men som er blevet syg på en forkert ugedag?

»Jeg ser ingen fare for, at det er de forkerte, som fyres. Jeg får fraværslister hver eneste uge, og ved at læse dem over en længere periode kan jeg se, om der er et mønster. Er man reelt syg, har man ikke noget at frygte.«

Du har motiveret forslaget med, at det er irriterende for alle andre, når en kollega er syg fredag og mandag. Er man så også i farezonen, hvis man er plat og irriterer kollegerne ved frokostbordet?

»Det vil jeg slet ikke udtale mig om.«

Det er ret usædvanligt for en tillidsmand at foreslå fyring af kolleger med mange sygedage. Er det ikke en farlig vej, at du bedømmer, hvem der er de bedste kolleger?

»Det er ikke min beslutning, hvem der skal fyres, men vi er nødt til at kigge på fravær, hvis virksomheden skal blive ved med at eksistere og have arbejdspladser i Danmark. Det ser jo ikke for godt ud. Mere og mere produktion flyttes til udlandet, og det sker også her, hvis ikke der er fremdrift og en sund produktion. Der er ikke plads til højt sygefravær, så vi kommer ikke uden om at kigge på det.«

Forstår du, hvis nogen mistænker dig for at gå ledelsens ærinde her?

»Det gør jeg ikke, og det har jeg heller ikke hørt nogen påstå. Vi er nødt til først og fremmest at tænke på de 1.700 kolleger, som er tilbage. Samtidig vil vi naturligvis forsøge at minimere antallet af fyringer ved at få flest muligt omflyttet til andet arbejde. Og sikre de fyrede bedst mulige forhold.«