PTSD

Veteraners selvmord: Forskere rejser tvivl om positiv rapport fra Forsvaret

Af

Forsvaret fortalte i en rapport, at veteraner ikke har forhøjet risiko for selvmord. Men designet af undersøgelsen er problematisk, mener forskere.

Foto: Scanpix

»Ny rapport afliver myten om selvmord blandt veteraner.«

Sådan lød konklusionen fra Videnscenter ved Veterancentret under Forsvarsministeriet i november.

Hvis man sammenligner veteraner med befolkningen, risikerer man at undervurdere den effekt, der er. Stéphanie Vincent Lyk Jensen, forsker, SFI

Budskabet spredte sig til danske medier som TV2, DR og de store morgenavisers hjemmesider.

Der er bare et problem:

Designet af undersøgelsen gør, at man potentielt undervurderer veteranernes risiko for selvmord, fordi man sammenligner forkerte grupper. Justerede man for de ting, forskere sædvanligvis gør, kunne resultatet måske have set anderledes ud, vurderer to forskere, der er eksperter i registerdata og selvmordsforskning.

Problemet er ifølge de to forskere, at rapporten sammenligner veteraner med personer med samme alder og køn i befolkningen. Men:

»Veteraner er en udvalgt gruppe. For at komme ind i forsvaret skal de leve op til sundhedskriterier fysisk og psykisk. Soldater er derfor mentalt stærkere end befolkningen. Hvis man sammenligner veteraner med befolkningen, risikerer man at undervurdere den effekt, der er,« siger Stéphanie Vincent Lyk-Jensen fra SFI, der har forsket i veteraners psykiske helbred.

Man vil nok gå ud fra, at soldater som udgangspunkt er sundere. Man kan ikke udelukke, at billedet ville have været et andet, hvis man havde valgt en anden kontrolgruppe. Mia Sadowa Vedtofte, Veterancentret, forfatter til rapporten

Man må tage højde for, at sessionen sorterer folk med psykiske lidelser, misbrug og meget lav intelligens fra, når man sammenligner veteraner med andre grupper. Det understreger seniorforsker Christine Gasse fra Center for Registerforskning på Aarhus Universitet, som forsker i selvmord.

»Ellers kan man undervurdere den risiko, veteraner har for selvmord, fordi man ikke sammenligner dem med personer, som er raske nok,« forklarer hun.

Det mudrer en sammenligning, hvis soldater og kontrolgruppen er meget forskellig psykisk, fortæller Christine Gasse for:

»Psykisk sygdom er den største risikofaktor for selvmord.«

Forsker: Ja undersøgelsen kan være biased

Mia Sadowa Vedtofte er forfatter til rapporten fra Veterancentret under Forsvarsministeriet. Hun erkender, at undersøgelsen risikerer at blive skæv (biased) ved at sammenligne med baggrundsbefolkning.

»Jo, det er der en risiko for. Man vil nok gå ud fra, at soldater som udgangspunkt er sundere. Man kan ikke udelukke, at billedet ville have været et andet, hvis man havde valgt en anden kontrolgruppe, eller at billedet kan ændre sig over tid,« siger hun og fortæller, at man kan sammensætte en kontrolgruppe på mange forskellige måder.

Tog ikke højde for forskningen

I pressemeddelelsen fra Forsvaret står der dog intet om usikkerhederne ved at sammenligne veteraner mod befolkningen. Tværtimod står der i underrubrikken, at: ”Danske veteraner har ikke en større risiko for selvmord i forhold til en sammenlignelig kontrolgruppe”.

Tidligere undersøgelser fra Center for Selvmordsforskning og SFI peger dog netop på, at der er udfordringer ved at sammenligne veteraner med baggrundsbefolkningen.

Lukker ikke debatten

Da SFI undersøgte krigsveteraners helbred og livsbaner i 2010, lagde man meget vægt på at lave en kontrolgruppe, det gav mening at sammenligne med. Det skete ved at sammenligne veteraner med mænd, som blev vurderet egnet til militærtjeneste, men som ikke har været udsendt.

»Det er meget centralt, for hvis vi ikke laver den sammenligning, kan vi ikke vide, om de forhold vi finder hos soldaterne skyldes, at man har været udsendt. Eller om de kan forklares med andre forhold,« fortalte Stéphanie Vincent Lyk-Jensen dengang.

Ifølge Flemming Vinther, formand for HKKF, lukker undersøgelsen ikke debatten om selvmord.

»Udfordringen med selvmord består, og vi skal stadig have fokus på det.«

Forsvarsminister har tillid til undersøgelse

Ugebrevet A4 har spurgt Forsvarsministeriet, hvorfor undersøgelsen sammenligner veteraner med baggrundsbefolkningen og har fået dette skriftlige svar:

»Indsatsen på veteranområdet bygger på viden og systematisk erfaringsopsamling. Det har Veterancenterets Videncenter som opgave at tilvejebringe. Det er også Videncenteret, der har iværksat selvmordsundersøgelsen. Jeg har fuld tillid til, at de undersøgelser, som Veterancenteret producerer i samarbejde med eksterne forskere og institutioner, er retvisende og baseret på solide data og metodevalg,« skriver forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i en mail til Ugebrevet A4.

Ministeriet henviser til, at statistiske analyser og studiedesign er superviseret af ekstern statistiker fra Biostatistisk Afdeling på Københavns Universitet, Professor Claus T. Ekstrøm.

Til A4 fortæller professoren, at man gennem hele forløbet diskuterede, om det kunne give et skævt billede (bias) at sammenligne veteraner med normalbefolkningen. Men det var svært inden deadline at nå at skaffe data, der kunne belyse det. Han har ikke været med til at formulere rapporten eller andet end de statistiske konklusioner. I alt indgår 56 veteranselvmord i undersøgelsen i perioden 1992 til 2014. Når antallet af selvmord er så lille, indebærer det stor statistisk usikkerhed at sammenligne veteranerne med andre grupper, fortæller han.

Veteraner: Forsvaret løber fra ansvaret

Forsvaret har indtil videre brugt rapporten til at fortælle, at problemet med selvmord blandt soldater ikke er så stort.

»Det er vigtigt at holde for øje, når selvmordsdebatten blandt veteraner ruller i medierne og de sociale medier, at det er en relativ lille andel af veteraner, der vælger at begå selvmord, og at andelen ikke adskiller sig fra baggrundsbefolkningen,« står der afsnittet Opsamling.

Rapporten finder dog højere risiko for selvmord blandt veteraner fra Kroatien, men alligevel er det ifølge rapporten: »kun 0,54 procent af alle veteraner udsendt til Kroatien, der har begået selvmord,« og fortsætter rapporten:

»Man vil aldrig kunne undgå, at veteraner begår selvmord, for veteraner er også mennesker, og mennesker begår selvmord,« lyder det.

Veteranalliancen mener, at når én ud af 200 veteraner fra Kroatien har begået selvmord, så er der er et problem, og at forsvaret løber fra ansvaret.

»Det lugter af, at man helst ikke vil forholde sig til det her problem, fordi det udstiller manglerne i veteranindsatsen. De veteraner som har det værst, har ikke så meget at hente i indsatsen,« siger Claus Stenberg.

Ifølge Veteranalliancen forsøger mange veteraner at begå selvmord 5-10 gange. Havde man taget selvmordsforsøgene med, kunne undersøgelsen have haft et andet resultat.

Mia Sadowa Vedtofte fra Veterancentret forklarer, at der er store mørketal med selvmordsforsøg. Som en tommelfingerregel er der cirka 10 gange så mange forsøg som selvmord. I denne omgang har det ikke været muligt at inddrage tallene fra selvmordsforsøg, men den undersøgelse kommer senere.

»Hvis vi havde haft mere tid, kunne vi have lavet andre analyser,« skriver hun i en mail.

Hjælp de levende

Center for Selvmordsforskning har tidligere lavet store undersøgelser af veteraners selvmord og selvmordsforsøg, men centret er ikke involveret i Veterancentrets rapport eller taget med på råd.

Ifølge centerleder Lillian Zøllner er det kendt viden, at veteraner ikke begår flere selvmord end baggrundsbefolkningen, når man netop tager det forbehold, at det er svært at sammenligne.

»Pressen har gjort meget ud af at fortælle, at selvmord blandt veteraner er et kæmpe problem. Men medierne er ikke lige så udadfarende, når (civile) mænd i samme alder begår selvmord,« siger hun.

Undersøgelser fra både Center for Selvmordsforskning og fra Sverige viser den pointe allerede. Til gengæld mangler man viden om forebyggelse. Centret har derfor foreslået Forsvarets Sundhedstjeneste, at man først og fremmest kiggede på, hvilke faktorer, der forhindrer selvmord.

»Jeg kan ikke forstå, at man ikke laver forskning, der forsøger at forebygge selvmord. Konklusionen fra Veterancentrets undersøgelse er den samme som tidligere undersøgelser. Den bygger på soldater, der er døde. Det er tragisk og forfærdeligt at veteraner dør, men vil man gøre noget, skal man se på, hvad der afholder veteraner fra at begå selvmord, « siger hun.

Forsvarets Sundhedstjeneste har indtil videre ikke svaret på forslaget om en forbyggende undersøgelse fra Center for Selvmordsforskning.

Fremover vil Veterancentret lave nye undersøgelser, hvor man blandt andet sammenligner veteraner med egnede kontrolgrupper. For eksempel egnede ved Forsvarets Dag og politifolk.

»Rapporten er kun del et og dét, som der var mulighed for. Projektet er ikke færdigt,« fortæller Mia Sadowa Vedtofte.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.