Velfærd skal være dansk eksportsucces

Af | @MichaelBraemer
| @GitteRedder

Vi skal leve af det, vi er gode til: velfærd. Formanden for FOA, Dennis Kristensen, vil på det offentlige forbunds kongres i denne uge præsentere en ny vækstpolitik.

FREMTIDSSIKRING  For år tilbage røg sværindustrien, og nu har de seneste års krise gjort det af med yderligere et stort antal industriarbejdspladser, som – uanset konjunkturer – er tabt for altid til lavtlønslande. Spørgsmålet, som også erhvervsledere diskuterer i regeringens Vækstforum, er, hvad vi egentlig skal leve af i fremtiden?

Velfærdsteknologi og velfærdsydelser lyder buddet fra Dennis Kristensen, formand for de offentligt ansatte i forbundet FOA. Det historiske bud på en vækstpolitik fra et offentligt forbund bliver præsenteret på FOA’s kongres i denne uge.

»Den eneste måde, vi får gang i væksten og skaber en intelligent erstatning for de job, der forsvinder, er at dyrke et område, hvor vi er rigtig gode. På velfærdsområdet kan vi noget, som mange andre lande enten ikke har kunnet eller villet indtil nu. Og når vi nu skal sadle om, hvorfor så ikke se på det, vi kan i forvejen,« siger Dennis Kristensen.

Han peger som eksempel på udviklingen i resten af Europa, hvor befolkningerne aldres sammen med os, men hvor landene ikke har den samme viden og tradition som os for at strukturere pleje og omsorg af ældre.

»Der er brug for politisk mod til at satse på og udvikle den unikke velfærdsmodel, vi har bygget op herhjemme. På lang sigt vil der være penge i det, hvis vi er dygtige nok,« mener FOA-formanden.

Professor og velfærdsforsker på Roskilde Universitet Bent Greve mener, at ideen er god.

»Danmark skal prøve at finde en vinder-niche, og her ser velfærdsteknologi ud til at kunne ramme plet. Den vil formentlig være interessant for alle lande i Europa, der får færre på arbejdsmarkedet, men flere omsorgskrævende ældre. Den udvikling skaber et pres for at finde løsninger, der minimerer kravet til arbejdskraft, men alligevel rummer et menneskeligt touch og hensyn til, hvordan velfærd bør udøves ude hos brugerne,« siger han. 

Teknologibaseret genoptræning og kontakt til omverdenen, tøj, som forhindrer fald, og indretninger, som gør det muligt for ældre at undgå løft, er blandt de mange tiltag, der kan gøre det lettere for ældre at klare sig selv i eget hjem. Men, betoner Bent Greve, der skal offentlige investeringer til for at skabe i første omgang private arbejdspladser og i anden omgang forhåbentlig eksport.

»Nogle gange skal man skabe et marked, som man har gjort det for private sygehuse gennem overbetaling og tidligere for høreapparatvirksomheder gennem offentlig efterspørgsel. Her skal det offentlige skabe et marked for velfærdsteknologi ved at efterspørge den og yde støtte til projekter, der virkelig kan noget. Så vil virksomhederne også komme for at få deres del af markedet,« siger han.

Systemeksport på velfærdsområdet er også en mulighed, selv om ideen ikke er ny.  Tidligere har SKAT solgt sit skatteopkrævningssystem til andre lande.

Hvis man ikke tænker den offentlige sektor ind i en vækststrategi, vil der ifølge FOA-formand Dennis Kristensen ske en meget uheldig og splittende udvikling i de kommende år. Så vil den private sektor langsomt komme til hægterne igen, mens den offentlige service på grund af besparelserne i genopretningspakken vil opleves tiltagende forringet.

»Der mangler i den private sektor en erkendelse af, at vi står sammen og er hinandens forudsætninger. Det var, fordi det danske samfund valgte at opbygge en stor offentlig sektor, at man skabte forudsætningerne for, at det private erhvervsliv kunne udvikle sig så stabilt og velfungerende, som det har været tilfældet,« mener han.