V og K’s vælgere rækker ud efter Ny Alliance

Af | @MichaelBraemer

Næsten halvdelen af Venstres og de konservatives vælgere mener, at Ny Alliance skal med i en borgerlig regering efter valget, viser A4-måling. Politiske kommentatorer ser tallene som et råb fra flertallet om, at det skal være slut med at ligge under for Dansk Folkeparti. De mener, at V og K risikerer yderligere at miste vælgere, hvis de ikke dropper den konfrontatoriske kurs over for Ny Alliance.

PROTEST Borgerlige vælgere vejrer frisk luft i ministerkontorerne. En regering bestående af Venstre, konservative og Ny Alliance står øverst på de borgerlige vælgeres ønskeliste efter valget. Den konstellation foretrækker næsten halvdelen – 47 procent – mens hver tredje helst så en regering bestående af Venstre, konservative og Dansk Folkeparti. Kun hver syvende – 15 procent – bakker op om at fortsætte en regering alene bestående af V og K.

Det viser en meningsmåling, som Epinion Capacent har foretaget for Ugebrevet A4.

Ikke mindst de konservative vælgere har et brændende ønske om at få Ny Alliance med i regering sammen med Venstre og konservative. Det deles af 56 procent af de konservative. Men også blandt Venstres vælgere lokker et regeringssamarbejde med Ny Alliance. 45 procent peger på V-K-NA som den bedste sammensætning af en regering, hvis der er borgerligt flertal efter valget.

Til sammenligning ønsker kun 16 procent af de konservative og 32 procent af Venstre-vælgerne en regering bestående af V, K og Dansk Folkeparti (DF).

Niels Krause-Kjær, politisk kommentator og tidligere konservativ pressechef, mener, at tallene er et råb fra store dele af Venstres og de konservatives vælgere om, at det nu er slut med at ligge under for Dansk Folkeparti.

Han mener, at både konservative og i særdeleshed Venstre har undervurderet, hvor trætte mange af deres vælgere har været af den tætte kobling til Dansk Folkeparti, og at partierne bliver nødt til at ændre strategi i tiden frem til valget:

»Foreløbig har målinger jo vist, at Ny Alliance stormer frem, mens Venstre og konservative styrtbløder. For det er Venstres og konservatives vælgere, der går til Ny Alliance, og kun i ubetydelig omfang radikale og S-vælgere. Derfor duer det ikke, som vi har set i den førte fase af valgkampen, at V og K i deres retorik prøver at gøre Ny Alliance til enten en lotteriseddel, rød stue eller Fanden selv. A4’s tal viser, at der er potentiale for yderligere styrtblødning, hvis man ikke finder gazebindet frem og vælger en positiv tilgang til Ny Alliance.«

Nu er det nok!

Michael Kristiansen, tidligere spindoktor for statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), er enig i, at V og K’s konfrontatoriske kurs over for Ny Alliance er farlig. Han har længe fornemmet en enorm træthed blandt borgerlige vælgere og et udbredt ønske om kursændring.

»Tallene her er selvfølgelig en begmand til Dansk Folkeparti, men det er også en begmand til Venstre og konservative og et klart signal om, at der skal andre boller på suppen.«

Han mener, der er to grunde til V- og K-vælgernes frustration:

»Den ene er den politiske tone, hvor mange borgerlige vælgere har fået nok af samarbejdet med Dansk Folkeparti, som også indebærer, at man som V- og K-vælger bliver nødt til at stå mål for nogle af de udtalelser, der kommer fra Dansk Folkeparti. Det, tror jeg, mange borgerlige vælgere er trætte af. Den anden er, at jeg tror, der er et ønske om noget andet end det, der foregår, og som kan lade sig gøre, når man har flertal med Dansk Folkeparti.«

Kasper Møller Hansen, valgforsker og lektor på Københavns Universitet, var også godt klar over, at Venstres og konservatives vælgere var skeptiske over for det regeringssamarbejde, der lever på Dansk Folkepartis nåde. Men det kommer bag på ham, at frustrationen stikker så dybt.

»De mest utilfredse vælgere er jo smuttet. Men selv blandt de tilbageværende, loyale V- og K-vælgere er det rundt regnet halvdelen, der siger, at nu er det nok!«

Ekstreme meldinger

At udlændingedebatten er stærkt medvirkende til at få andre borgerlige vælgere til at tage afstand fra Dansk Folkeparti, er for Kasper Møller Hansen hævet over enhver tvivl.

»Det er jo ekstreme meldinger, partiet ind imellem kommer med. Når Jesper Langballe fra Dansk Folkeparti for eksempel foreslår, at man tvangsfjerner langtidsforvarede asylansøgeres børn og anbringer dem hos plejefamilier, så er jeg sikker på, at det skurrer stærkt i ørerne på den almindelige konservative vælger, hvor familien står stærkt,« siger han.

Men lige så meget betyder det ifølge Kasper Møller Hansen, at Dansk Folkeparti har været utrolig god til at profilere sig og fremstå i medierne som det parti, der har sikret resultaterne i for eksempel finanslovsforhandlingerne.

»De har overskygget regeringspartiernes og især de konservatives muligheder for at fremstå med en selvstændig profil. Det, tror jeg, giver anledning til betydelig frustration blandt vælgerne hos de øvrige borgerlige partier,« mener han.

Ny Alliance har samtidig været fantastisk dygtig til at udnytte frustrationen hos V- og K-vælgerne, mener Kasper Møller Hansen. Blandt andet ved at spille på det blakkede ry, Danmark har i udlandet, og understrege Dansk Folkepartis skurkerolle i den sammenhæng.

Dansk Folkeparti er ved at isolere sig selv som det dårlige selskab, men indtil videre er der ingen meningsmålinger, der tyder på, at Venstre, konservative og Ny Alliance vil kunne klare sig uden Dansk Folkepartis stemmer. Heller ikke, hvis det skulle lykkes at trække de radikale med i et regeringssamarbejde. Det bliver ikke sjovt for Anders Fogh Rasmussen (V), hvis han skal danne ny regering, mener Kasper Møller Hansen.

Med de udsigter, der er, har han allerede fornemmelsen af, at vi er på vej mod det næste valg.

»Det er svært at se, hvordan en snæver VK-regering ikke skal få flertal imod sig med Dansk Folkeparti på den ene side og Ny Alliance på den anden. Altså bliver man nødt til at tage Ny Alliance med i regering, så man pakker dem ind og siger, at »nu er vi enige om et regeringsgrundlag, og så tier I stille, og så må vi i fællesskab gå til Dansk Folkeparti«. Alternativet – Dansk Folkeparti i regering med Ny Alliance som parlamentarisk grundlag – tror jeg ikke på. Der skal under alle omstændigheder ikke meget til, før der bliver udskrevet valg igen.«

Proces i gang

Niels Krause-Kjær vil dog ikke afvise, at en borgerlig regering, der hviler på både Dansk Folkeparti og Ny Alliance kan fungere, hvis omstændighederne kræver det.

»Hvad er holdbart i dansk politik? Det er, at der er 90 mandater. Men vi ser i de aktuelle tal et råb om, at Ny Alliance skal ind og sidde på smækken på den ene eller anden måde, og at Dansk Folkepartis indflydelse skal nedtones, og det må man i første omgang justere ind efter,« siger han.

Niels Krause-Kjær ser allerede den proces sat i gang i og med, at Venstre i sidste uge blødte op på skattestoppet, så det i dag kun er Dansk Folkeparti, der står nidkært vagt om skattestoppet.

Hvis det var begyndelsen på en tilnærmelse mellem Venstre og Ny Alliance på skatteområdet, vil det få Mads Lundby Hansen, cheføkonom i den liberalistiske tænketank CEPOS, til at juble.

»Jeg tolker jeres tal sådan, at Ny Alliance tiltaler V- og K-vælgere, fordi de har slået sig op på 40 procent skat, og VK-regeringen har forsømt at sænke den øverste marginalskat. Det, synes jeg, Fogh skal tage bestik af og agere efter. Dansk Folkeparti vil formentlig kræve sig betalt for at gå med på en ny skattepolitik, men det må Fogh så arbejde på. Politik er det muliges kunst.«

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.