PLIGTEN KALDER

Unge: Virksomheder skal tage mere ansvar for samfundet

Af

Virksomheder gør slet ikke nok for miljøet, folkesundheden og kvinders rettigheder. I hvert fald ikke, hvis man spørger de unge. Og det kan blive en dyr affære for virksomhederne ikke at leve op til forventningerne hos deres fremtidige forbrugere, vurderer eksperter.

De unge forventer, at virksomheder leverer mere end bare profit til deres ejere. Og otte ud af ti er parate til at fravælge brands, der ikke lever op til deres forventninger.  

De unge forventer, at virksomheder leverer mere end bare profit til deres ejere. Og otte ud af ti er parate til at fravælge brands, der ikke lever op til deres forventninger.   Foto: Carsten Snejbjerg/Polfoto

Massivt miljøsvineri, faldefærdige fabrikker og underbetalte syersker. Det er virksomheders opgave at sikre ordentlige arbejdsvilkår, arbejde for kvinders rettigheder og mindske forurening i fremtidens samfund. Et overvældende flertal af nutidens unge mener, at virksomheder i fremtiden skal løfte et større socialt og miljømæssigt ansvar end hidtil. Det viser en ny global undersøgelse fra konsulentbureauet MSLGROUP.

Ud af i alt 8.500 unge fra 17 forskellige lande – herunder Danmark – mener otte ud af ti, at virksomheder fremover skal spille en mere aktiv part i løsningen af samfundets største problemer.

I dag formår virksomhederne kun at leve op til forventningerne hos en ud af ti danske unge. Samtidig er op mod to tredjedele af de unge parate til at fravælge bestemte brands, hvis virksomhederne ikke leverer varen.

Virksomheder med en stærk værdimæssig forankring står ganske enkelt stærkest i fremtidens marked. Marie Honoré, manager, MSLGROUP

Hos MSLGROUP er manager Marie Honoré ikke i tvivl om, at de unges høje forventninger vil lægge et gevaldigt pres på virksomhederne.

»Spørger man den unge generation, kommer ingen virksomheder i dag udenom at forklare, hvordan de leverer på ansvarlighed og transparens. De unge har en meget stærk forventning om, at virksomheder i langt højere grad i fremtiden løfter et samfundsansvar,« siger hun og fortsætter:

»Med andre ord er virksomheder med en stærk værdimæssig forankring ganske enkelt dem, der står stærkest i fremtidens marked.«

God forretning

Lise Kingo, formand for Rådet for Samfundsansvar og koncernchef for Novo Nordisk, fremhæver, at det er ganske rentabelt for virksomheder at udvise samfundssind.

»I Danmark har vi mange gode, praktiske eksempler, der viser, at samfundsansvar er god forretning. Det betaler sig at sikre ordentlige arbejdsvilkår og at tage hensyn til miljøet, ikke mindst fordi det at tænke ansvarlighed ind i løsningerne er med til at drive innovation og udvikle nye globale løsninger, som der er efterspørgsel på,« skriver Lise Kingo i en mail til Ugebrevet A4.

Det kan kommunikationsdirektør Kim Nøhr Skibsted fra Grundfos nikke genkendende til.

»Virksomheder, der har et stærkt værdisæt og lægger vægt på deres rolle i samfundet ved at tage et ansvar for både deres medarbejdere og de omgivelser, de er en del af, vinder dels på imagekontoen, men i sidste ende også på bundlinjen. Det er vi selv et eksempel på,« siger Kim Nøhr Skibsted.

Vi lader os ikke diktere af folkestemninger. Når vi snakker bæredygtighed, tænker vi ikke over, om de unge nu også synes, det er en god ide. Kim Nøhr Skibsted, kommunikationsdirektør, Grundfos

Men kursen udstikkes ikke efter, hvad bestemte befolkningsgrupper forventer.

»Vi lader os ikke diktere af folkestemninger. Når vi snakker bæredygtighed, tænker vi ikke over, om de unge nu også synes, det er en god ide. Selvfølgelig tager vi bestik af, hvad der foregår i verden, men ikke for at placere os på en eller anden brandinghylde. Vi går ikke ind i en sag, fordi den midlertidigt er populær,« siger Kim Nøhr Skibsted.

Det de unge vil ha’

Danske unge er især vilde for, at virksomheder fremover skal løfte et større miljømæssigt ansvar. Hele otte ud af ti danske unge går ind for, at virksomheder sætter ind over for miljøforurening. Samme holdning har fem ud af ti unge globalt.

Til gengæld mener danske unge i mindre grad end unge globalt, at virksomheder skal blande sig i udgifter til sundhed og forskellige behandlingstilbud, som staten traditionelt har taget sig af.

Virksomheder står i dag for langt størstedelen af den økonomiske aktivitet i verden. Dermed har de også et medansvar for samfundsudviklingen. Lise Kingo, formand, Rådet for Samfundsansvar

Lise Kingo, formand for Rådet for Samfundsansvar og koncernchef for Novo Nordisk, peger på, at virksomhederne bærer en del af ansvaret for at få løst globale udfordringer.

»Her i Danmark er vi vant til, at mange samfundsopgaver løses af staten. Sådan er det ikke alle steder. Og samtidig er det jo sådan, at virksomheder i dag står for langt størstedelen af den økonomiske aktivitet i verden. Dermed har de også et medansvar for samfundsudviklingen.«

Hun har netop deltaget i FN’s generalforsamling og klimatopmøde i New York, hvor der ifølge Novo-chefen selv var stor enighed om, at udfordringer på sundheds- og miljøområdet er fælles anliggender, der kræver samarbejde mellem virksomheder, stater og organisationer.

Hos Lego forklarer pressechef Roar Rude Trangbæk, at deres engagement er steget, i takt med at virksomheden er kommet ind på nye markeder.

»Lige siden stiftelsen af virksomheden i 1932 har vi engageret os meget i lokalsamfundet i Billund. I takt med, at virksomheden er vokset og blevet global, er vores engagement også øget og blevet globalt. Når vi producerer flere klodser, vil vi også have en større indvirkning på den omverden, vi er en del af,« siger han.

Det nye fy-ord

I fremtiden vil ’shareholder value’ – eller merværdi for aktionærerne – ligefrem gå hen og blive et fy-ord, spår erhvervsmand og forfatter Klaus Riskær Pedersen.

»Det er det samme som at sige, at du vil suboptimere og skide fanden i hul i, at du ødelægger alt muligt for alle andre, eller at det bliver ineffektivt andre steder, eller at det i øvrigt er urimeligt,« siger han.

Virksomheder kan ikke undgå at blive påvirket, når både deres kunder, aktionærer og stakeholdergrupper begynder at have de her holdninger. Klaus Riskær Pedersen, erhvervsmand og forfatter

Klaus Riskær Pedersen udgav tidligere på måneden bogen ’Socialkapitalisme’, der netop slår på tromme for, at virksomheder er nødt til at forene kapitalistiske interesser med kollektive hensyn.

Her spår han, at virksomheder i fremtiden vil opleve et pres nedefra, i takt med at de moralske vogtere bliver flere og flere.

»Virksomheder kan ikke undgå at blive påvirket, når både deres kunder, aktionærer og stakeholdergrupper begynder at have nogle holdninger, som er anderledes, end at man bare udelukkende kører efter nogle ret snævre kapitalhensyn,« siger han.

Ny ansvarsfordeling

Det vil utvivlsomt rykke grænserne for, hvad staten og virksomhederne hver især skal løfte.

»Fordelingen af samfundsansvaret er nødt til at rykke sig. Vi kan ikke have, at det sociale står på den ene side og det kapitale på den anden side. De to ting skal integreres i stedet for at stå over for hinanden og arbejde mod hinanden,« siger Klaus Riskær Pedersen.

Tre ud af fire danske unge ser staten ude af stand til at løse samfundets problemer på egen hånd.

At der i stedet skal en håndsrækning til fra virksomhederne, bakker Lise Kingo fra Rådet for Samfundsansvar op om. Men det er ikke nødvendigvis foranlediget af pres fra de unge.

»Jeg ser, at virksomheder får en større rolle i at stille deres ekspertise og best practices til rådighed i samarbejde med stater, for at vi fælles kan optimere løsningerne på de globale udfordringer,« siger hun og fortsætter:

»Jeg tror ikke, man kan sige, at de unges forventninger direkte har indflydelse på rollefordelingen. Til gengæld har jeg en klar fornemmelse af, at de unge er langt mindre fordomsfulde om, hvad staten skal gøre, og hvad virksomheder skal gøre.«

Den sociale målestok

Virksomheder vil i fremtiden blive målt på andet og mere end plus på bundlinjen, mener Marie Honoré fra MSLGROUP.

»Virksomheder skal spørge sig selv, hvad de skaber af værdi for andre end deres ejere. Det er det spørgsmål, de vil blive målt på fremadrettet,« siger Marie Honoré.

En overvejelse, som Kim Nøhr Skibsted fra Grundfos kan genkende.

»Unge forstår godt, at vi er sat i verden for at tjene penge, så vi kan lave endnu flere produkter. Vi er ikke sat i verden for at skabe profit til nogle få aktionærer. Det er meget indlejret i os, at profitten ikke er målet, men et middel til at efterleve vores politikker og værdier,« siger kommunikationsdirektør Kim Nøhr Skibsted.

Klogt valg

Og virksomhederne har al mulig grund til at være fremsynede, mener manager Marie Honoré fra MSLGROUP.

For allerede i dag står unge for en tredjedel af det danske forbrug, mens den samlede Y-generation om bare ti år vil udgøre to tredjedele af den globale arbejdsstyrke. For at tiltrække unge både som kunder og arbejdskraft gør virksomheder klogt i at sætte deres ønsker højt allerede nu.

»Det er en generation, der lige nu buldrer ud på markedet, både som forbrugere og arbejdskraft. Hvis man som virksomhed først om ti år begynder at tage hensyn til dem, er man for sent ude,« siger Marie Honoré.

Hun afviser, at der blot er tale om ung idealisme, der med tiden vil gå over.

»Det her er et helt fundamentalt og generelt holdningsskifte, som er dybt forankret hos den unge generation. Derfor skal virksomhederne tage det alvorligt,« siger hun.