Unge kvinder bliver mere og mere voldelige

Af | @IHoumark

På bare ti år er antallet af yngre kvinder sigtet for vold steget med 165 procent. Kvinderne overtager i stigende grad uheldige mandenormer og afreagerer på andre, mener fagfolk.

FEMININ VOLD Selv om kvinderne langt fra er så voldelige som mændene, så er der en tydelig tendens: flere og flere kvinder bliver sigtet for vold som eksempelvis at hive piercinger ud af navlen på ofre eller brænde dem i ansigtet med cigaretter.

Tallene taler deres tydelige sprog. I 1997 blev 204 kvinder mellem 15 og 24 år sigtet for voldelig kriminalitet - i 2007 var antallet vokset til 541. Det er en stigning på 165 procent på ti år. I samme periode voksede antallet af unge mænd sigtet for vold med 52 procent. Det viser en ny analyse udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AErådet) for Ugebrevet A4.

Væksten i den feminine vold hænger sammen med ligestillingen mellem kønnene. Det mener Per Straarup Søndergaard, som er fagbogsforfatter og har skrevet en række bøger om unges problemer. Blandt andre bogen om pigevold »Seje tøser - stakkels piger«.

»Der er en masse gevinster ved ligestillingens form af, at langt flere kvinder får sig en uddannelse og gør karriere i erhvervslivet eller i politik. Men i nogle situationer er der en bagside ved, at de ikke længere holder sig tilbage,« siger Per Straarup Søndergaard og kommer med et eksempel:

»Tidligere, hvis en pige havde kærestesorg, ville der være stor sandsynlighed for, at hun låste sig inde på sit værelse for at ligge og græde i en uge. I dag, derimod, vil nogle piger, som er blevet droppet af kæresten, prøve at få fat i den pige, som har scoret kæresten og ’nakke’ hende. Pigerne reagerer i dag langt mere udadvendt og handlingsorienteret - ligesom drengene.«

En anden skyggeside af ligestillingen er, at yngre kvinder i stigende grad drikker sig fulde eller tager stoffer som mændene gør. Det mener Jørgen Pedersen. Han er formand for den landsdækkende sammenslutning SSP-Samrådet og er en af de konsulenter, der i kommunerne sørger for samarbejdet mellem skoler, socialforvaltning og politi (SSP).

»Når pigerne er påvirkede af alkohol eller stoffer, så er de mere tilbøjelige til at udøve vold, når de bliver ophidsede,« siger Jørgen Pedersen.

Ifølge forskellige eksperter hænger væksten i pigevolden også sammen med, at vi generelt er blevet mere tilbøjelige til at anmelde vold, og at volden i dag ikke skal være særlig slem, før den bliver anmeldt. Jørgen Pedersen ser dog også en virkelig, alvorlig årsag til væksten i den registrerede vold, og siger: »Pigerne er ligesom drengene nok påvirket af en generel forråelse i samfundet, hvor man i dag gør ting, som de færreste gjorde før i tiden. Eksempelvis at fortsætte med at sparke til folk, selv om de ligger ned.«

Piger med lig i lasten

Ifølge AErådets analyse er der blandt de yngre kvinder nogle, som i gennemsnit er klart mere voldelige end andre. Det drejer sig om piger, der er blevet svigtet af deres forældre i en sådan grad, at de sociale myndigheder har blandet sig i familiens liv. Eksempelvis ved at pigerne er blevet anbragt uden for hjemmet. I statistikken over voldelige piger dukker også forholdsvis mange skilsmissebørn op. Brud i familien eller svigt i barndommen kan med andre ord være noget af forklaringen på, hvorfor nogle er mere voldelige end andre.

Per Straarup Søndergaard har til sine bøger interviewet en del af de piger, der har udøvet eller har været ofre for vold. Eksempelvis i sociale boligområder som Brabrand ved Århus og Tåstrup vest for København.

»De fleste piger, som har udøvet bestialsk vold, er socialt udsatte. Det vil sige, at mange af dem har oplevet vold i hjemmet eller bor i områder med megen vold og kriminalitet,« siger han.

Det er dog værd at bemærke i AErådets statistik, at ikke færre end 185 af de i alt 541 yngre kvinder, som blev sigtet for vold i 2007, kommer fra ret velfungerende hjem. Det vil sige, at kvinderne er vokset op med både mor og far, og at familien ikke er blevet kontaktet af de sociale myndigheder.

Mens en relativ stor andel af unge mænd med indvandrerbaggrund udøver vold, så overfalder de yngre indvandrerkvinder sjældent andre, viser analysen fra AErådet.

»Synet på vold er åbenbart meget forskelligt blandt kvinder og mænd i indvandrerkredse. Med til billedet hører dog også, at indvandrerpigerne slet ikke får lov til at hænge ud på gaderne som indvandrerdrengene,« siger Jørgen Pedersen.

Flere begår vold i flok

I 2001 vakte det stor opsigt, da de såkaldte Ninja-piger overfaldt andre piger på Viborg-egnen. Flere af pigerne kom fra såkaldte gode hjem. Siden da har der været en del sager med vold udøvet af piger i flok. Alene i 2008 har der været mindst fem af den slags sager med grov vold. Eksempelvis i Herning, hvor syv piger tilbageholdte en 16-årig pige på et toilet. Her tissede de og kastede op på ofret samt brændte hende med cigaretter i ansigtet.

Ifølge AErådets analyse er der en tendens til, at kvinder i alle aldre i stigende grad udøver vold sammen med andre. I 1990 blev 39 kvinder således sigtet for vold eller trusler om vold begået sammen med mindst to andre. I 2007 var det tilsvarende tal 173. Opgjort på denne måde er kvinders gruppevold mere end firdoblet over ti år. Til sammenligning er vold udført af kvinder alene ’kun’ fordoblet i perioden.

Når man tager væksten i kvinders gruppevold i betragtning, er det ret sandsynligt, at den også gælder specifikt for teenagepiger. Især fordi statistikkerne viser, at det især er yngre kvinder, som bliver sigtet og dømt for vold. Den megen tale om pigebander giver Per Straarup Søndergaard dog ikke meget for:

»Ordet pigebande bruges i flæng, selv om der meget sjældent er tale om egentlige kriminelle bander. Der er snarere tale om, at løse grupper af veninder finder sammen og gejler hinanden op til at ydmyge andre piger.«

Hvis man vil sætte en stopper for væksten i pigevold, så skal der sættes ind over en bred kam. Eksempelvis ved at begrænse det store frafald på ungdomsuddannelserne eller sørge for bedre fritidstilbud. På et område kan man dog opnå ekstra stor gevinst.

»Til de mest hardcore og socialt udsatte piger vil det være godt med et tilbud om at få en mentor, som kan give dem et robust med- og modspil. Ringe voksenkontakt er ofte medvirkende årsag til, at nogle piger er dårlige til at løse konflikter,« siger Per Straarup Søndergaard.

Det er værd at bemærke, at mændene fortsat er langt de mest voldelige. I gennemsnit bliver ti gange så mange unge mænd som kvinder sigtet for vold, viser tallene fra AErådet.

»Vi taler stadigvæk om forholdsvis få tilfælde af vold udøvet af piger i flok. Det ses jo blandt andet ved, at det kommer på avisernes forsider hver gang. Det ville ikke være tilfældet, hvis det skete tit,« siger Jørgen Pedersen.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.