Faglært flaskehals

Udsigt til håndværker-mangel på Sjælland

Af

Kæmpeinvesteringer i offentlig infrastruktur vil skabe tusinder af arbejdspladser i Region Sjælland. Men der er for få faglærte. De store projekter kan støvsuge regionen for faglært arbejdskraft og føre til overophedning i byggebranchen, hvis ikke der uddannes flere.

Byggeriet af blandt andet Femern-forbindelsen kaster tusinder af job af sig. Men skal projekterne for alvor give vækst i Region Sjælland, skal der uddannes flere faglærte.

Byggeriet af blandt andet Femern-forbindelsen kaster tusinder af job af sig. Men skal projekterne for alvor give vækst i Region Sjælland, skal der uddannes flere faglærte. Foto: David Leth Williams, Scanpix

Motorveje, jernbaner, sygehuse og det enorme Femern-projekt. Der er nok at tage fat på for kloge hænder i Region Sjælland, som står over for massive investeringer i den offentlige infrastruktur. Frem mod 2024 vil byggeriet af i alt 10 større offentlige projekter skabe mellem 28.000 og 30.000 direkte arbejdspladser opgjort som mandeår. Samtidig vil der opstå et et næsten lige så stort antal afledte arbejdspladser.

De omfattende projekter med mange arbejdspladser er godt nyt for Region Sjælland, som har mange ledige og samtidig er den region med fleste borgere uden anden uddannelse end folkeskolen.

Men for nogle grupper kan den faglærte arbejdskraft blive svær at få fat på, lyder en af konklusionerne i en ny rapport, som rådgivningsvirksomheden COWI har udarbejdet for Region Sjæland. I rapporten har COWI undersøgt, hvor godt regionen er gearet til at levere den arbejdskraft, som de omfattende projekter kræver.

Arbejdsstyrken ældes

Siden finanskrisen er der på landsplan forsvundet omkring 40.000 arbejdspladser i bygge- og anlægsbranchen. Alligevel kan der opstå rekrutteringsproblemer i både Region Sjælland og resten af landet. Udfordringen ligger til dels i demografi og til dels i manglende søgning til erhvervsuddannelserne, forklarer Poul Sørensen, seniorprojektleder i COWI.

»Det skyldes især, at man har nogle store generationer, som går på pension og efterløn, mens der samtidig ikke er nok, der søger ind på erhvervsuddannelserne. Antallet af unge på vej ind i branchen kan ganske enkelt ikke matche antallet, der forlader den,« forklarer Poul Sørensen, seniorprojektleder i COWI.

Manglen på veluddannet arbejdskraft er dog ikke kun et sjællandsk problem. I Arbejderbevægelsens Ervervsråd peger progonoserne nemlig i samme retning.

»Vores prognoser viser også, at vi kommer til at mangle veluddannet arbejdskraft. Det vil sige faglærte og personer med en videregående uddannelse. Konsekvenserne er, at virksomhederne ikke kan skaffe den arbejdskraft som de har behov for, hvilket vil gå ud over væksten,« forklarer senioranalytiker Mie Dalskov Pihl.

Jobgaranti til elektrikere

Den potentielle mangel på faglært arbejdskraft i Region Sjælland gør sig især gældende blandt for eksempel elektrikere, smede og VVS'ere, som i forvejen har meget høj beskæftigelse. Selvom fremtiden byder på endnu flere arbejdspladser, vil arbejdsstyrken for flere af faggrupperne dog være støt faldende frem mod 2024, viser COWI's beregninger.

Beregningerne viser samtidig, at mange af de eftertragtede faglærte pendler ud af regionen, primært for at arbejde i København.

 

De potentielle rekrutteringsproblemer bekymrer Væksthus Sjælland, som rådgiver regionens virksomheder.

»Hvis der mangler 100 elektrikere i regionen, kan du jo ikke bare stampe dem op af jorden. Udfordringen er, at vi på én og samme tid har mange arbejdsløse og samtidig mangler faglært arbejdskraft. Man har ganske enkelt ikke været dygtige nok til at få uddannet de ufaglærte, mens ledigheden var høj,« siger Mads Váczy Kragh, direktør i Væksthus Sjælland.

De store spillere har stramme deadlines, og de kan tilbyde højere løn og mere spændende projekter. Derfor kan det blive sværere for de små og mellemstore virksomheder at holde på medarbejderne. Poul Sørensen, seniorprojektleder i COWI

Ophedning og mindre vækst

Selvom der kan blive mangel på faglært arbejdskraft, er det dog næppe de store infrastrukturprojekter, der vil mangle hænder, forklarer Poul Sørensen fra COWI. Projekterne vil nemlig i høj grad tiltrække faglærte, som i dag arbejder i regionens små og mellemstore virksomheder.

»De store spillere har stramme deadlines, og de kan tilbyde højere løn og mere spændende projekter. Derfor kan det blive sværere for de små og mellemstore virksomheder at holde på medarbejderne,« siger Poul Sørensen fra COWI.

Ifølge Væksthus Sjælland kan det føre til et opadgående lønpres, uden at produktiviteten samtidig stiger. Med andre ord får man altså mindre produktivitet for pengene. Det lover ikke godt for de små og mellemstore virksomheder.

»Det er jo dem, der gerne skulle stå tilbage, når de store projekter er færdige. Men bliver de støvsuget for arbejdskraft, har man en alvorlig udfordring, som kan føre til ordretab og udflytning af opgaverne. Når de store projekter er færdige, kan det også blive en hård landing, når arbejdspladserne forsvinder igen,« forklarer Mads Váczy Kragh, direktør i Væksthus Sjælland.

Projekterne skal nok blive gennemført, men hvis det bliver for svært at rekruttere, kan opgaverne i højere grad blive løst af udenlandsk arbejdskraft. Poul Sørensen, seniorprojektleder i COWI.

Job går til udlændinge

Bliver der ikke uddannet flere faglærte, kan flere af de mange bygge- og anlægsjob går til udlændinge.

»Bygge- og anlægsbranchen er vant til at håndtere enorme konjunkturudsving. Projekterne skal nok blive gennemført, men hvis det bliver for svært at rekruttere, kan opgaverne i højere grad blive løst af udenlandsk arbejdskraft, forklarer Poul Sørensen,« seniorprojektleder i COWI.

Med andre ord kan de sjællandske ufaglærte komme til at opleve, at arbejdspladserne i stedet går til til bedre kvalificerede udlændinge. En større andel udenlandsk arbejdskraft i de store, sjællandske projekter vil samtidig betyde, at der samlet set vil blive skabt færre arbejdspladser, viser beregninger fra COWI.

For hvis lønnen havner på italienske, tyske eller polske bankbøger, bliver der brugt færre penge i Danmark, og der vil være færre skattekroner i statskassen. Helt konkret vil der eksempelvis blive skabt 5.725 færre arbejdspladser, hvis der er 20 procent udlændinge i anlægsprojekterne, end hvis der slet ingen udlændinge er.

Samtidig vil de lokale håndværksvirksomheder kigge mod udlandet, hvis de store projekter snupper de faglærte.

»Under højkonjunkturen for nogle år tilbage så vi, hvordan mangel på arbejdskraft gjorde, at mange håndværksmestre inviterede udenlandsk arbejdskraft hertil. Det vil vi formentlig se igen,« forklarer Mads Váczy Kragh fra Væksths Sjælland.

Tænk kreativt om uddannelse

Skal udviklingen vendes, må flere unge tage en erhvervsuddannelse - både i Region Sjælland og resten af landet.

»Man skal have vendt tendensen med at færre tager en faglært uddannelse. Vi er ret godt med hvad angår de videregående uddannelser, men det halter på de faglærte,« siger Mie Dalskov Pihl fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

En markant udfordring for Region Sjælland er dog de mange ufaglærte ledige. Og det nuværende uddannelsessystem gør det svært at uddanne dem, der ikke er helt unge længere.

»Hvis du er 36 år, er ufaglært og har børn, er det ikke særligt sandsynligt, at man har råd til at gå fra dagpenge til SU eller lærlingeløn for at tage en håndværksuddannelse. Dybest set er der et behov for at tænke uddannelser på en anden måde for de ufaglærte, som måske har været væk fra skolebænken en del år,« fortæller Mads Váczy Kragh, direktør i Væksthus Sjælland.

Virksomhederne uddanner jo deres egen arbejdskraft, og vi kan se, at de sjællandske virksomheder faktisk er dårligst til at tage lærlinge. Mie Dalskov Pihl, senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

AE: Tag flere lærlinge

I Arbejderbevægelsens Erhvervsråd peger man på, at virksomhederne også selv har et ansvar for at sikre den rette arbejdskraft. I øjeblikket står mange elever nemlig uden en praktikplads, alt imens mange virksomheder slet ikke tager lærlige.

»Virksomhederne uddanner jo deres egen arbejdskraft, og vi kan se, at de sjællandske virksomheder faktisk er dårligst til at tage lærlinge. De virksomheder, der tager lærlinge, er med til at løse problemet, for vi kan se, at lærlingene bliver i virksomheden efter uddannelsen,« siger Mie Dalskov Pihl, senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Direktør Mads Váczy Kragh i Væksthus Sjælland håber at en del af det uddannelsesmæssige efterslæb kan rettes op.

»Der vil fortsat være mindre efterspørgsel på ufaglærte og større efterspørgsel på faglærte, men i øjeblikke kan antallet af faglærte ikke følge med. Der er stadig noget tid, inden de store byggerier for alvor går i gang, så forhåbentlig kan man nå at få flere uddannet,« siger Mads Váczy Kragh.