JOBFEST

To ud af tre nye job er gået til danskere

Af | @MariaJeppesen

Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra LO. Analysen bryder med antagelsen om, at udlændinge har mest glæde af væksten. Men ikke alle jubler over, at danskerne har sat sig på jobfesten.

Foto: Søren Bidstrup, Scanpix

Beskæftigelsen herhjemme er steget uafbrudt siden 2013. Og det er især danskere og udlændinge, der er fast bosiddende i landet, der nyder godt af opsvinget.

Danskerne har sat sig på to tredjedele af de nye job, som er skabt siden august 2014. Og de udlændinge, der har sat sig på den sidste tredjedel, har i langt de fleste tilfælde været bosat i Danmark i mere end tre år, viser ny analyse fra LO.

Analysen står i kontrast til en tidligere analyse, der under valgkampen viste, at langt størstedelen af de nye jobs i Danmark bliver besat af udlændinge.

LO glæder sig over, at så mange danskere nu nyder godt af jobvæksten.

Men beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V), der er tidligere direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, hæfter sig ved, at der fortsat er mange ledige danskere, som burde være ude på arbejdsmarkedet frem for at modtage offentlig forsørgelse.

Alt imens peger arbejdsmarkedsforskere på, at vi rent faktisk har brug for mere af den udenlandske arbejdskraft i fremtiden, når flere danskere går på pension. De mener, der er brug for øget fokus på integration af indvandrere på arbejdsmarkedet.

Nye job går især til danskereFra foråret 2013 til august 2014 gik 20.750 ud af 38.600 nye job til udlændinge. Siden er udviklingen vendt og nu bliver de nye job i højere grad besat af danskerne.
Figuren viser udviklingen i beskæftigelsen fra april 2013 til juni 2015. Kilde: LO på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og Jobindsats.dk samt egen sæsonkorrektion.

Mindre andel går til udlændinge

Fra april 2013 til juni 2015 er der kommet 66.600 flere mennesker i job i Danmark. To tredjedele af de nye job i det seneste år er gået til danskere, viser analysen fra LO, der tager afsæt i nye tal fra Danmarks Statistik og Jobindsats.dk.

Og det afliver myten om, at alle nye job bliver besat af udlændinge, mener professor emeritus og arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg universitet.

»Det billede, der blev skabt under valgkampen af, at de nye job hele vejen rundt bliver besat af udlændinge, holder tilsyneladende ikke,« siger Flemming Ibsen, der også bider mærke i, at de udlændinge, der tager jobbene i højere grad er personer, der har boet i landet i en længere årrække.

Beskæftigelse for udenlandske statsborgereDet er hovedsageligt udenlandske statsborgere, der har opholdt sig i Danmark i mere end tre år, der er kommet i beskæftigelse under de seneste års jobvækst. Her ses væksten i udlændinges beskæftigelse fra perioden juni 2013-juni 2015. Antal personer.

Data for opholdstid er baseret på tidspunktet for udstedelse af cpr-nr. Pga. afrundinger afviger summen af opholdstid under og over tre år fra i alt. Kilde: Lavet af LO ud fra tal fra Jobindsats.dk og egne beregninger.

Analysen fra LO fastslår, at to ud af tre job, der er gået til en udlænding, er gået til en person, der har boet i landet i over tre år, men som ikke har dansk statsborgerskab.

»Og formentligt arbejder de under samme løn- og arbejdsvilkår som danskerne, så dermed er der ikke tale om social dumping, hvor udlændinge kommer og tager lavtlønsjob,« fastslår Flemming Ibsen.

Nødvendigt at satse på indvandring

Han peger desuden på, at der i disse år er en stor afgang af danskere i den arbejdsdygtige alder, hvilket betyder, at der på længere sigt er brug for udenlandsk arbejdskraft, der kan erstatte de danskere, der går på pension.

»Og derfor er det nødvendigt at satse på indvandring i de næste ti år,« fastslår Flemming Ibsen.

Fra 2. kvartal 2013 og frem til i dag er der blevet 25.000 færre danskere i den arbejdsdygtige alder, viser LO’s analyse. I analysen tilføjes det, at hvis man korrigerer for den demografiske udvikling, vil beskæftigelsesfremgang for danskere givetvis være endnu højere.

Professor: Der er et integrationsproblem

Set i et fremadrettet perspektiv, åbner de nye tal op for bekymringen for integrationen af indvandrere på det danske jobmarked. For ifølge professor og arbejdsmarkedsforsker Bent Greve fra RUC er det ikke udelukkende positivt, at danskere vinder på jobvæksten.

Det er oplagt, at arbejdsmarkedets parter sætter sig sammen under fremtidige tre-partsforhandlinger og finder ud af, hvordan man bedst muligt integrerer indvandrere og deres efterkommere på arbejdsmarkedet. Bent Greve, professor og arbejdsmarkedsforsker, RUC

Han er bekymret over, at udlændinge i mindre grad får andel i jobfesten.

»Det bekræfter jo billedet af, at indvandrere og deres efterkommere har problemer med at komme ind på arbejdsmarkedet« siger Bent Greve.

Han mener, at når danskere på den måde overhaler indvandrere og deres efterkommere, så må integrationen have slået fejl et sted.

Bent Greve ser, at der kan være mange grunde til, at indvandrere har sværere ved at komme i job end danskere. Han nævner sprogbarrierer, manglende godkendelse af uddannelse og decideret diskrimination som mulige problemer.

Og ansvaret ligger både hos arbejdsgivere, a-kasser, fagbevægelsen og regeringen, fastslår Bent Greve:

»Og det er oplagt, at arbejdsmarkedets parter sætter sig sammen under fremtidige tre-partsforhandlinger og finder ud af, hvordan man bedst muligt integrerer indvandrere og deres efterkommere på arbejdsmarkedet,« lyder opfordringen fra Bent Greve.

CEPOS: En tredjedel er stadig for meget

Integrationsproblemer er dog ikke noget der ligger cheføkonom i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS, Mads Lundby Hansen, på sinde. Men det gør de ledige danskere til gengæld.

Der er jo ledige job, som bare ikke tages af de ledige danskere, men af udlændinge. Mads Lundby Hansen, cheføkonom, CEPOS

For selvom Mads Lundby Hansen mener, det er positivt, at to tredjedele af de nye jobs går til danskere, så bider han mærke i, at en tredjedel fortsat går til udlændinge.

»Og det er tankevækkende, når vi har over 700.000 danskere på overførselsindkomst,« lyder det fra Mads Lundby Hansen.

Ifølge ham er det godt, at Danmark kan tiltrække udenlandsk arbejdskraft, men han pointerer samtidig, at noget tyder på, at ledige danskere ikke har tilstrækkeligt incitament til at tage ledige job.

»Der er jo ledige job, som bare ikke tages af de ledige danskere, men af udlændinge,« siger Mads Lundby Hansen.

Kontrast til tidligere analyse fra DA

LO’s analyse står i skarp kontrast til tidligere udmeldinger fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der under valgkampen meldte ud, at 75 procent af de nye job gik til udlændinge i perioden 2011 til 2014.

Det skete kort tid efter, SR-regeringen meldte ud, at der de seneste år var skabt 40.000 nye job herhjemme, og at man hermed kunne aflyse den økonomiske krise.

Men de borgerlige mente, der blev malet et skønmaleri. De tog udgangspunkt i DA’s analyse, der pointerede, at hvis de 40.000 job blev omregnet til fuldtidsstillinger, ville antallet reduceres til 20.700. Og når tal fra Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viste at 20.000 personer uden dansk statsborger skab var kommet i arbejde i samme periode, måtte det betyde, at SR-regeringen reelt set kun havde skabt 700 job til danskere.

Det gav anledning til Venstres ’Der er kun skabt 700 job’- kampagne.

De to statsministerkandidater brugte megen tid på at debattere beskæftigelsestallet og hvor mange danskere, der reelt har nydt godt af jobvæksten.

For mens Thorning havde ret i, at flere personer er kommet i arbejde, så havde Løkke samtidig ret i, at der i perioden er kommet flere udlændinge end danskere i beskæftigelse.

At LO nu tre måneder efter valget kommer med et resultat, der afviger så markant fra DA’s tal i maj, kan blandt andet forklares med, at der er målt på forskellige perioder, og at DA tager udgangspunkt i job i den private sektor, mens LO også måler på den offentlige.

En langt større del af de voksne mennesker, der bor i Danmark, skal ud på arbejdsmarkedet. Det er forudsætningen for, at vi fortsat er i stand til at finansiere den kernevelfærd, vi ønsker. Jørn Neergaard Larsen, beskæftigelsesminister (V)

Minister: Endnu flere danskere skal i arbejde

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) udtrykte tilbage i maj, da han var DA-direktør, bekymring over DA-tallene, der viste at de nye job gik til udlændinge. Og trods LO’s nye tal har Neergaard ikke sluppet bekymringerne:

»Nu er der forskellige måder at gøre det op på, og LO’s nye tal ændrer ikke på, at en stor del af jobfremgangen er gået til udlændinge. Når det er sagt, glæder jeg mig naturligvis over, at flere ledige danskere kommer i arbejde. Det ændrer dog ikke ved, at vi stadig har en stor gruppe danskere på offentlig forsørgelse. Det har vi en forpligtelse til at gøre noget ved. Både af hensyn til samfundet og den enkelte. En langt større del af de voksne mennesker, der bor i Danmark, skal ud på arbejdsmarkedet. Det er forudsætningen for, at vi fortsat er i stand til at finansiere den kernevelfærd, vi ønsker, i de kommende år,« skriver Neergaard i en mail til Ugebrevet A4.

Så selvom udviklingen går i den rigtige retning, mener Neergard altså, at endnu flere ledige danskere burde komme ud i arbejde.

»En relativt stor del af de nye job er besat af udenlandske arbejdstagere. Udenlandsk arbejdskraft er ikke i sig selv et problem. Tværtimod er det vigtigt, at danske arbejdsgivere kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft, som er forudsætningen for at kunne drive virksomhed. Tallene vidner samtidig om, at danske virksomheder nu har muligheden for og lysten til at rekruttere. Det er en god mulighed for, at flere danske ledige kommer i job. Den chance må vi ikke forpasse,« lyder meldingen fra beskæftigelsesministeren.

Det er rigtig godt, at det er danskere og udlændinge, der har boet her i flere år, der får de job. Længere er den ikke. Harald Børsting, LO-formand

LO glæder sig over udvikling

LO’s formand Harald Børsting vedkender, at der er udfordringer forbundet med at få indvandrere og deres efterfølgere ud på arbejdsmarkedet. Men han mener ikke, at man ud fra analysen kan sige, at integrationen har slået fejl.

Han glæder sig i stedet over, at der er godt gang i jobvæksten, og at størstedelen af de job, der er skabt det seneste år, er gået til danskere. Og så ser han positivt på, at det er herboende indvandrere, der tager del i arbejdsmarkedet.

I det hele taget ser han det som en naturlig udvikling i kølvandet på fremgangen i dansk og international økonomi, der har sat gang i hjulene.

»Det er godt, der bliver skabt masser af job. Og det er rigtig godt, at det er danskere og udlændinge, der har boet her i flere år, der får de job. Længere er den ikke, « fastslår Harald Børsting.

Det har ikke været muligt at få kommentar til de nye tal fra DA eller DI.