To pinefulde, men sunde år for fagbevægelsen

Af | @IHoumark

Det har kostet LO-forbundene tusindvis af medlemmer, at eksklusivaftaler blev dømt ulovlige for to år siden. Men det har også indledt en sund proces, hvor agitation bliver vigtigere og vigtigere, mener topfolk i LO-fagbevægelsen.

DYD AF NØDVENDIGHED »Det er en trussel mod den danske aftalemodel.« Det var en af de dramatiske udmeldinger 11. januar 2006. Den dag blev eksklusivaftaler, der tvang omkring 220.000 lønmodtagere ind i bestemte fagforeninger, kendt ulovlige. To år senere har den danske aftalemodel det fint, men dommen har haft andre mærkbare konsekvenser.

Dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol var en bet for blandt andre HK/Handel, som havde en eksklusivaftale med Coop Danmark, der driver butikskæder som SuperBrugsen og Kvickly. Før dommen i 2006 havde HK/Handel 17.000 medlemmer i Coop Danmark. Siden er forbundets medlemstal i Coop faldet til nu 10.000. Nedgangen skyldes især, at langt færre på deltid, eksempelvis flaskedrenge og unge ekspedienter, melder sig ind i HK/Handel, oplyser sektorformand Jørgen Hoppe. 6.000 ud af de 7.000 færre medlemmer hos Coop Danmark var deltidsansatte. De resterende 1.000 var på fuld tid.

»Vi har ikke oplevet medlemsflugt. Men de unge i Coop kommer ikke længere af sig selv. Her står vi nu i den samme situation med hensyn til medlemshvervning som i Dansk Supermarked, der ikke var omfattet af en eksklusivaftale,« siger Jørgen Hoppe.

En række gartnerier havde også eksklusivaftaler, så arbejderne skulle være medlemmer af Fagligt Fælles Forbund (3F). Formanden for 3F’s Grønne Gruppe, Arne Grevsen, anslår, at dommen har medført en medlemstilbagegang på nogle hundreder. Det er i 3F som i HK især de unge, der ikke længere per automatik vælger fagforeningen til. Om udviklingen siden dommen siger Arne Grevsen:

»Det er pinefuldt for os, at medlemmerne ikke mere kommer af sig selv på nogle arbejdspladser. Men det er også ganske sundt, at det nu er argumentets magt, der tæller. Man kan som fagforening godt blive lidt for nonchalant, hvis man ikke behøver diskutere med medlemmerne.«

Jørgen Hoppe fra HK Handel mener også, at dommen har tvunget forbundets tillidsfolk til at komme mere ud over rampen.

»Når man er vant til, at medlemmerne kommer af sig selv, er man ikke så opsøgende. Dommen har forstærket nødvendigheden af, at vi kommer ud i butikkerne, og at tillidsrepræsentanterne gør en stor indsats,« siger Jørgen Hoppe.

Professor og arbejdsmarkedsforsker fra Københavns Universitet Jørgen Steen Madsen mener, at dommen har sat markante spor i en række LO-forbund.

»Dommen har virkelig været en øjenåbner for fagbevægelsen. For at stoppe tilbagegangen af medlemmer har forbundene været nødt til at erkende, at det er nødvendigt med mere synlighed på arbejdspladserne. Det fremgik helt klart på LO’s kongres i efteråret, at nærvær nu er i højsædet,« siger Jørgen Steen Madsen.

Faktisk står forbund som HK, 3F og Dansk Metal med stærkere argumenter nu end før dommen, mener professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet.

»Et grimt argument mod fagbevægelsen forsvandt, for nu kan ingen længere tale om at være tvunget ind. Samtidig blev organiseringen i fagbevægelsen bragt mere i tråd med tidsånden, hvor frihedsbegreberne står stærkt,« siger Henning Jørgensen.

Arne Grevsen fra 3F oplyser, at han bruger ophævelsen af eksklusivaftalerne i sin argumentation.

»Nu kan jeg med sindsro sige, at jeg taler på alle mine medlemmers vegne, idet alle frivilligt er medlemmer af 3F,« siger Arne Grevsen.

Advarsler skudt over målet

Blandt andre Arne Grevsen og formanden for Dansk Metal, Thorkild E. Jensen, advarede for to år siden om, at uden eksklusivaftaler kunne andelen af organiserede falde. Med færre medlemmer kunne det blive sværere at indgå de bindende aftaler mellem lønmodtagere og arbejdsgivere, som netop karakteriserer den såkaldte danske model for arbejdsmarkedet.

Ifølge professor Jørgen Steen Madsen var eksklusivaftaler gode til at sikre en høj overenskomstdækning hos arbejdsgivere, der ikke var medlemmer af arbejdsgiverforeninger – eksempelvis COOP.

»Men hvis den danske model var afhængig af eksklusivaftaler, så havde den allerede passeret sidste salgsdato. Det bærende i den danske model er heldigvis positive værdier og ikke tvang,« siger Jørgen Steen Madsen.

Der er ikke foretaget præcise opgørelser over, hvor mange, der har skiftet eller forladt sin fagforening som følge af dommen. Men ifølge professor Henning Jørgensen var advarslerne for to år siden skudt over målet.

»Hver eneste gang, der sker større ændringer på arbejdsmarkedet, taler nogle om, at den danske model er i fare. Men den har jo vist sig at være meget fleksibel, og det er netop med til at sikre, at modellen overlever,« siger Henning Jørgensen.

Gule fagforeninger høster gevinst

Det var svært for formændene i Kristelig Fagforening og Danmarks Frie Fagforening at få hænderne ned, efter at et medlem fra hver forening fik medhold ved retssagen. Og siden har begge foreninger også høstet en medlemsgevinst.

I 2006 oplevede Kristelig Fagforening en medlemsfremgang på rundt regnet 10.000, mens der i 2007 kom 6.700 flere til. Formanden for fagforeningen, Søren Fibiger Olesen, siger:

»Vi fik ekstraordinær stor fremgang i 2006, og det hænger uden tvivl sammen med dommen mod eksklusivaftaler. Fremgangen i 2007 ligner mere det, vi er vant til. Samtidig mærkede vi i 2007, at konkurrencen fra LO-forbundene er blevet mere intens.«

Danmarks Frie Fagforening oplyser også om medlemsfremgang i kølvandet på dommen uden dog at ville opgive præcise tal. Det Faglige Hus, der repræsenterer tre fagforeninger, havde en medlemsfremgang på 12.000 i 2006 og 10.000 i 2007.

»Vi har haft nogle kanonår, og der er ingen tvivl om, at dommen mod eksklusivaftaler har givet os ekstra vind i sejlene,« siger landsformanden i Det Faglige Hus, Johnny Nim.

Professor Henning Jørgensen medgiver, at nogle lønmodtagere har benyttet sig af friheden til at forlade deres fagforening. Men samtidig fastslår han:

»Dommen har ikke udløst nogen folkevandring ud af fagbevægelsen eller over til de såkaldte gule fagforbund. Det er slet ikke blevet så dramatisk.«

Usynlige aftaler

Selv om eksklusivaftaler er ulovlige, så er der stadig en række arbejdspladser, hvor det er så godt som umuligt at være medlem af en anden fagforening end den, der har overenskomsten. Det fremhæver blandt andre Kristelig Fagforening.

»Der er nogle områder, hvor der stadig er uformelle eksklusivaftaler. Eksempelvis har vi ingen medlemmer fået fra Danish Crown eller Arla siden dommen. Her ligger det i kulturen, at man ikke melder sig ind hos os. Hver gang vi anviser et medlem til et Danish Crown-slagteri, mister vi vedkommende som medlem,« siger Søren Fibiger Olsen.

På mandag 14. januar skal retten i Horsens behandle den første sag om fagforeningstvang efter dommen mod eksklusivaftaler. Kristelig Fagforening mener, at medlemmet Khaled Abdelghani blev fyret fra Danish Crown-slagteriet i Horsens, fordi han ikke ville melde sig ind i Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet. Slagteriet hævder, at han blev fyret, fordi han forlod arbejdspladsen og ikke mødte på arbejde igen.

I Det Faglige Hus hører man ifølge Johnny Nim ofte om lønmodtagere, der føler sig tvunget ind i bestemte fagforeninger. Eksempelvis har folk fået at vide, at hvis ikke de meldte sig ind i 3F, kunne de ikke få bestemte job. Eller de er blevet mobbet eller chikaneret, fordi de ikke ville melde sig ind hos eksempelvis 3F eller Dansk Metal. Johnny Nim siger:

»Dommen har fået en del fagforbund til at vågne op af dvalesøvnen, så de nu kæmper for at fastholde medlemmerne og synliggøre sig. Nu håber jeg så, at de også vil holde op med at bruge trusler for at få og fastholde medlemmer. Det er gode argumenter og lavere kontingenter, der skal til for at få medlemmer.«

Arne Grevsen fra 3F’s Grønne Gruppe mener, at dommen mod eksklusivaftaler skal respekteres.

»Men det er noget værre klynkeri fra de gule fagforeninger, når de altid klager over, at deres medlemmer bliver udsat for pres. Det er kun rimeligt, at ansatte tager en snak med kolleger, som nasser på overenskomster. Det er overhovedet ikke i strid med forbuddet mod eksklusivaftaler,« siger Arne Grevsen.