BØRNEPENGE

Timeprisen for SFO stiger

Af

Forældre med børn i SFO får fremover mindre for pengene. Som følge af folkeskolereformen skal børnene være færre timer i fritidsordningen. Men prisen følger ikke med ned. Forældre og pædagoger frygter, at flere vil skrotte SFO’erne.

Foto: Carsten Andreasen/Polfoto

I dag ringer klokken ind til en væsentligt længere skoledag for danske skolebørn på alle klassetrin. Det efterlader færre timer til at bygge huler, lægge perleplader og lege dåseskjul i landets skolefritidsordninger, såkaldte SFO’er, når børnene får fri.

Men selvom SFO’ernes åbningstid fremover skæres ned med hele 40 procent som følge af den nye skolereform, slipper forældre i gennemsnit kun 12 procent billigere, når de betaler for en plads til deres barn. Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Bureau 2000 har lavet for fagforbundet FOA.

I snit skal forældre fremover betale 1.426 kroner om måneden for at have deres barn i SFO, mens prisen tilbage i januar lå på 1.576 kroner.

Her er kommunernes nye SFO-priserKlik på kortet og se, om din kommune har sænket SFO-prisen
Tallene bygger på en spørgeskemaundersøgelse gennemført i slutningen af maj og begyndelsen af juni. Alle kommuner har angivet deres SFO-takster per 1. august 2014. Enkelte kommuner kan dog have justeret SFO-taksterne, siden undersøgelsen blev foretaget.

Hos forældreorganisationen Skole og Forældre vækker den manglende reduktion i SFO’ernes forældrebetaling forargelse.

»Kommunerne sænker prisen en smule, men det er slet ikke nok, for SFO-priserne er allerede i dag alt for høje. Vi vil som forældre allerhelst have, at vores børn går i SFO, men mange steder bliver regnestykket bare for skævt til, at vi kan forsvare at betale så høj en pris for den korte tid, vores børn bruger her,« siger landsformand Mette With Hagensen.

De ændrede åbningstider burde ellers give anledning til et billigere tilbud fra kommunernes side, vurderer direktør i Bureau 2000 Niels Glavind.

»Nok falder forældrebetalingen, men slet ikke i det omfang, man kunne have forventet, i og med at der er tale om et meget reduceret tilbud i skolefritidsordningerne,« siger Niels Glavind.

Når klokken ringer

De ændrede åbningstider er en direkte følge af, at danske skolebørn med den nye skolereform får en væsentligt længere skoledag end hidtil. Reformen, der trådte i kraft 1. august, dikterer, at selv børn på de mindste klassetrin først får fri klokken 14 og derfor kun skal tilbringe et par timer i SFO’en efter skole.

Vi vil som forældre allerhelst have, at vores børn går i SFO, men mange steder bliver regnestykket bare for skævt. Mette With Hagensen, landsformand, Skole og Forældre

Det har fået kommunerne til at reducere SFO’ernes åbningstid fra fem til tre timer om eftermiddagen og samtidig indskrænke det tidsrum, børnene kan tilbringe der om morgenen, inden de møder i skole. På landsplan svarer det til, at åbningstiden i SFO’erne er reduceret med cirka 40 procent.

Til trods for dette fastholder 26 kommuner prisen fra før, skolereformen trådte i kraft, mens 49 kommuner sænker den en smule. Enkelte kommuner kan dog have justeret prisen, siden Bureau 2000 indsamlede taksterne i juni.

Kun 17 kommuner sænker prisen med over 20 procent, mens to kommuner, Svendborg og Vejle, endda sætter prisen op. De resterende fire kommuner har ikke SFO’er, men fritidshjem.

Penge til reformen

I Svendborg Kommune er prisen for en SFO-plads per 1. august hævet med otte procent fra 1.255 kroner til 1.355 kroner.

Mette Kristensen (V), der er formand for kommunens børne- og ungeudvalg, fortæller, at kommunen allerede i 2012 indførte længere skoledage for de mindste klasser og derfor reducerede SFO’ernes åbningstid dengang.

Men for at finde penge til skolereformen har kommunen sat prisen op i år.

»De 100 kroner, vi hæver forældrebetalingen med, er med til at finansiere skolereformen. Det er en politisk prioritering i forhold til, at vi skulle finde nogle penge et sted,« fortæller Mette Kristensen.

I Lyngby-Taarbæk Kommune, der har sænket prisen med 4,3 procent, til 1830 kroner, erkender medlem af børne- og ungdomsudvalget Bodil Kornbek (S), at prisen ikke er fulgt med den reducerede åbningstid.

»Vi kunne godt have reduceret prisen mere, selvom der ikke er tale om store beløb. Vi ved endnu ikke, hvordan forældrene vil reagere. Måske skal vi udvide åbningstiden igen på et senere tidspunkt, og det vil der så være plads til i SFO’ernes økonomi, som det ser ud nu,« siger Bodil. Kornbek.

Børn ladt i stikken

Hos fagforbundet FOA ser sektorformand Jakob Sølvhøj på udviklingen med stor bekymring.

»Det er et kæmpe problem, ikke mindst fordi forældrebetalingen i forvejen er så høj i SFO’erne. I dag betaler forældre op imod halvdelen af driftsomkostningerne, og det problem bliver kun forstærket, når man nu reducerer så kraftigt i åbningstiden og samtidig kun sænker forældrebetalingen i meget begrænset omfang,« siger Jakob Sølvhøj.

Forældreformand Mette With Hagensen frygter, at forældre helt vil fravælge at have deres børn i SFO.

»Nogle steder betaler forældrene op til 22.000 kroner om året for, at deres børn kan gå i SFO et par timer om dagen. Man kan få meget barnepige og underholdning til børnene for de penge. Det regnestykke bliver i øjeblikket lavet rundt omkring i de små hjem,« siger hun og fortsætter:

»Så bliver børnene opdelt i dem, der går i SFO, og dem, der går hjem. Det går ud over klassefællesskabet.«

Belejlig besparelse

I aftalen mellem regeringen og KL om finansieringen af folkeskolereformen er det ellers forudsat, at forældrebetalingen i landets SFO’er kan sænkes, så det modsvarer de færre timer, børnene fremover tilbringer her.

Men til forskel fra landets daginstitutioner, hvor forældre højst må betale 25 procent af driftsomkostningerne, findes der intet loft over forældrebetalingen i SFO’er. Det er helt op til den enkelte kommunalbestyrelse, hvor meget forældrene skal betale af driften.

I dag betaler forældre op imod halvdelen af driftsomkostningerne, og det problem bliver kun forstærket. Jakob Sølvhøj, sektorformand, FOA

For Jakob Sølvhøj er der derfor ingen tvivl om hvorfor taksterne i landets øvrige kommuner ikke er fulgt med den reducerede åbningstid.

»Det er utvivlsomt et udtryk for, at skolereformen har været underfinansieret, og at der ikke i tilstrækkelig grad er taget højde for de øgede omkostninger, kommunerne fik. Så er det jo dejligt belejligt, at kommunerne kan lade taksterne være stort set uregulerede, selvom de sparer rigtig mange penge på driften,« siger sektorformanden.

Pengene skal passe

Den tese bekræfter Niels Glavind fra Bureau 2000.

»Regeringen kunne godt have forudset, at skolefritidsordningerne ville få reduceret deres åbningstid, og at der derfor ville være grundlag for en væsentligt lavere forældrebetaling. Men det har man ikke taget højde for i lanceringen af skolereformen, og i stedet lader kommunerne forældrene betale en større andel af driftsudgifterne for at få budgettet til at hænge sammen,« siger Niels Glavind.

Kontorchef Morten Mandøe fra Økonomisk Sekretariat i Kommunernes Landsforening afviser dog, at de nye takster kommer til at rokke synderligt ved, hvor stor en andel af driftsudgifterne forældrene betaler.

»Vi kan ikke konstatere en tilsvarende manglende sammenhæng mellem åbningstider og forældrebetaling. Når vi ser på forældrebetalingsandelen med udgangspunkt i budget 2014 er den meget tæt på at være uændret,« siger Morten Mandøe.

Han forklarer, at det er svært at adskille SFO’ernes driftsudgifter fra skolernes, fordi de typisk er placeret samme sted og deler faciliteter såsom legepladser.

Færre kunder i butikken

Kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole bekræfter, at kommunerne kan bruge eventuelle besparelser til at finansiere de længere skoledage. Men ligesom KL sætter han spørgsmålstegn ved, hvor meget kommunerne reelt sparer på driften af SFO’erne, selvom de lukker tidligere.

Hvis man får færre kunder i butikken, og det stort set koster det samme at drive butikken, bliver det dyrere per kunde. Roger Buch, kommunalforsker, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

»I det omfang, kommunerne kan spare penge på SFO’erne, kan de flytte det over på skolerne, men pointen er, at de formentlig kun kan det i et begrænset omfang,« siger Roger Buch og fortsætter:

»Man forventer fra kommunernes side, at færre børn vil komme til at gå i SFO. Samtidig er der de faste omkostninger til lokaler, lys og varme, som stort set ikke rokker sig, uanset hvor mange børn, der går i SFO’en. Hvis man får færre kunder i butikken, og det stort set koster det samme at drive butikken, bliver det dyrere per kunde,« siger han.

Af samme grund mener FOA, at det er nødvendigt lovmæssigt at begrænse forældrebetalingen.

»Regeringen burde tage konsekvensen af sin egen reform og følge op med en lovmæssig begrænsning på, hvad man kan opkræve i betaling. Indtil da vil vi gerne opfordre kommunerne til at sætte forældrebetalingen ned, for ellers risikerer man at lade de børn i stikken, som ikke længere kommer i SFO,« siger Jakob Sølvhøj og fortsætter:

»Som det ser ud nu, er det alt for fristende for mange kommuner bare at holde forældrebetalingen konstant og så ellers spare på det, man tilbyder børnene.«