Tillidsfolk sættes ind mod medlemstab

Af | @GitteRedder

LO-fagbevægelsen satser nu stort på at gøre sine tillidsrepræsentanter til frontkæmpere i kampen mod tab af medlemmer. Tillidsfolkene skal klædes på til at hverve og fastholde medlemmer, og derfor er 3F og andre forbund ved at omlægge deres uddannelser. Omlægningen af uddannelserne får ros, men der hejses også advarselsflag.

Foto: Foto: Thinkstock

SKRIFTEN PÅ VÆGGEN En tillidsrepræsentant, der har styr på paragrafferne men ikke evner at organisere og fastholde medlemmer, er ikke meget bevendt i en LO-fagbevægelse, der de seneste fem år har mistet cirka 200.000 kontingent-betalende medlemmer. Det mener forbundssekretær i 3F Claus Jørgensen.

Som politisk ansvarlig for uddannelse af tillidsrepræsentanter i Danmarks største fagforbund lægger han ikke skjul på, at tillidsrepræsentantens rolle og dermed uddannelse skal tænkes ind i en ny tid.   

LO-fagbevægelsen skal tiltrække nye medlemmer og forhindre sivning til gule fagforeninger som Kristelig Fagbevægelse, og i den forbindelse er det helt afgørende, at tillidsrepræsentanterne bliver bedre til at organisere tømreren, rengøringsassistenten og industriarbejderen. Det understreger Claus Jørgensen.  

»I 3F har vi 20.000 færre medlemmer nu end for et år siden, og der er fortsat medlemmer, der forlader 3F men bliver på vores arbejdspladser som uorganiserede eller melder sig ind i de gule. Det svækker fagbevægelsen og udfordrer ikke bare os men også vores løn- og arbejdsvilkår på længere sigt. Derfor er vi nødt til at gå nye veje for at hverve flere medlemmer,« fastslår Claus Jørgensen.

Uddannelse skal nytænkes

En af de nye veje, som både 3F, Dansk Metal og andre forbund nu bevæger sig ud på, er at skabe helt nye uddannelser og kurser til forbundenes mange tusinde tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medlemmer af samarbejdsudvalg og bestyrelser. Alene i 3F er 18.000 medlemmer valgt til en tillidspost på deres arbejdsplads.  

»Vi er nødt til at nytænke vores uddannelse af de tillidsvalgte, så de matcher udfordringerne på vores arbejdspladser i 2012. Tillidsrepræsentanten er helt central for at kunne løse opgaven med at organisere medlemmer, og derfor må vi tilbyde nogle bedre uddannelser,« siger Claus Jørgensen.

I runde tal bruger 3F 100 millioner kroner årligt på at uddanne og træne tillidsfolk i alt fra forhandlingsteknik over overenskomstforhold til ligestilling og personlig udvikling. Forbundets grunduddannelser til de tillidsvalgte giver dem indblik i det danske aftalesystem og lærer dem at forhandle og overholde en overenskomst på deres arbejdsplads.

Fra faglig sekretær light til organisator

Men fremover kommer organisering til at fylde langt mere i grunduddannelsen, mens det, at kunne detaljerne i arbejdsmiljøloven, bliver nedtonet, forklarer Claus Jørgensen. Hvor tillidsrepræsentanterne hidtil er blevet uddannet til at være en slags faglig sekretær light, skal de i fremtiden lige så meget uddannes til at være organisatorer i det faglige arbejde, fremhæver han.

»Hvad nytter det, at du har styr på paragrafferne og kan overenskomsten og hele den fagretslige mølle udenad, hvis du ikke har nogen medlemmer? Vi skal definere en ny kerne i uddannelserne, så du som tillidsvalgt på din arbejdsplads kan organisere medlemmer og meget overbevisende forklare og illustrere over for dine kolleger, hvorfor det er rigtigt at være organiseret hos os og ikke i discountforretningerne,« siger Claus Jørgensen.

Udover at 3F fra årsskiftet vil tilbyde en helt ny grunduddannelse til tillidsrepræsentanter, vil alle nuværende tillidsvalgte få tilbudt en særlig organiseringsuddannelse.

Tilsammen bruger LO-forbundene godt 340 millioner kroner om året på at træne og uddanne tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på danske arbejdspladser. Flere fagforbund overvejer i stil med 3F at supplere deres kursustilbud med nye kurser om organisering, og i Dansk Metal har man i denne uge besluttet at udvikle et nyt tre dages kursus i organisering.

Dansk Metals forbundsformand, Thorkild E. Jensen, vil dog ikke ændre fundamentalt på forbundets grundkurser for tillidsrepræsentanter, sådan som 3F lægger op til.

»Grunduddannelsen har til formål at lære tillidsfolkene om overenskomster og samarbejdsaftalen. Det skal man aldrig glemme. Man skal ikke lave det så meget om, at tillidsrepræsentanterne bliver folk, der kun kan organisere og fastholde medlemmer,« siger Thorkild E. Jensen og tilføjer, at lokalafdelingerne langt hen ad vejen også skal bidrage til at organisere medlemmer og ikke overlade det til tillidsrepræsentanterne alene.

Den naturlige hververolle

I HK har forbundsformand Kim Simonsen øjnene stift rettet på den nedadgående medlemskurve. 199.085 kontingentbetalende medlemmer var der ved årsskiftet, og på formandens kontor hænger printede papirer med kurver og præcise tal for medlemsudviklingen måned for måned. Han ser det også som vigtigt, at tillidsrepræsentanterne bliver omdrejningspunktet i hvervning af nye medlemmer.

»Tillidsrepræsentanterne skal opmuntres til at organisere. De skal helt naturligt se sig selv i hververollen, og det kræver, at de har opmærksomhed på organiseringen ude på deres arbejdspladser og ikke udelukkende har fokus på løn- og arbejdsforhold,« siger Kim Simonsen.

Derudover påpeger HK-formanden, at det skal være lettere for tillidsrepræsentanter at melde medlemmer ind i forbundet, ligesom de skal lære tydeligt at fortælle nye medlemmer om fordelene ved at være medlem. Det gælder ikke bare overenskomstdækningen, men også forsikringer, LO-Plus og andre servicetiltag.

»Tillidsrepræsentantens indflydelse kan slet ikke gøres op, og derfor skal vi satse meget mere offensivt på dem,« fastslår Kim Simonsen.  

To ud af tre tillidsfolk har gule kolleger

I lyset af at mere end en million lønmodtagere på det danske arbejdsmarked i dag er uorganiserede eller medlemmer af de gule tværfaglige fagforeninger, vurderer arbejdsmarkedsforsker på FAOS ved Københavns Universitet Steen Navrbjerg, at det er fornuftigt at ændre på uddannelserne af tillidsrepræsentanter.

Steen Navrbjerg henviser til den store undersøgelse blandt mere end 10.000 tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, som han gennemførte for LO i 2010. I undersøgelsen erklærer 64 procent af tillidsrepræsentanterne, at de har kolleger på deres arbejdsplads, der er uorganiserede eller medlemmer af de gule fagforeninger.

I en tilsvarende undersøgelse fra 1998 havde kun 32 procent af tillidsrepræsentanterne en udfordring med gule og uorganiserede lønmodtagere, så på få år er der sket en fordobling af tillidsrepræsentanter, der udfordres af de såkaldte ’gratister’, påpeger arbejdsmarkedsforskeren.

Ifølge Steen Navrbjerg erklærer halvdelen af tillidsrepræsentanterne, at de gule og uorganiserede lønmodtagere er et problem i deres daglige arbejde.

»Det giver god mening at ændre på uddannelserne i forhold til, at så mange tillidsrepræsentanter oplever stigende problemer med de gule og uorganiserede på den ene eller den anden måde,« fastslår Steen Navrbjerg.

Mister rygdækning

På Siemens Windpowers fabrik i den midtjyske by Engesvang oplever tillidsrepræsentanten Kurt Thomsen også, at de ’gule’ kolleger fylder mere og mere. Som tillidsrepræsentant for godt og vel 100 3F’ere i Engesvang og koordinerende tillidsrepræsentant for i alt 4.000 overenskomstansatte timelønnede og funktionærer hos vindmøllegiganten lægger han ikke skjul på, at det er frustrerende, at de ansatte ikke melder sig ind i en klassisk fagforening.

»Det skaber intern uro blandt de ansatte og i forhold til ledelsen. Hvis man forhandler med ledelsen, og de så kigger på en hen over brillerne og siger, at »nu har I jo ikke har så mange medlemmer mere«, så mister man lidt rygdækning, og det er et kæmpe problem,« siger Kurt Thomsen.

Han bakker op omkring de nye uddannelser af tillidsrepræsentanterne.

»Jo mere uddannelse omkring de her udfordringer, jo bedre. For mig at se er det en god idé at modernisere uddannelserne til den nye virkelighed, som vi tillidsrepræsentanter oplever. I ni ud af ti tilfælde, hvor et medlem melder sig ud hos os og over i Kristelig Fagbevægelse eller Det Faglige Hus, understreger de, at det handler om prisen. Vi er for dyre, og der skal vi jo være klar med argumenterne,« siger Kurt Thomsen.

Han lægger ikke skjul på, at det er en daglig frustration at være tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, hvor der er mange gule og uorganiserede kolleger. Derfor er han tilhænger af, at der skal mange nye tiltag i brug for overhovedet at dæmme op for udfordringerne fra de gule konkurrenter.

Uddannelse er ifølge Kurt Thomsen vigtig, men fagforeningerne er også nødt til at kigge på prisen og se, om de kan ændre på den eller på indholdet af pakken, således at prisforskellen mellem de gule og LO-forbundene bliver mindre udtalt.

»Vi har nogle udgifter til en service, som de gule forbund ikke har, og det er blandt andet udgifter til uddannelse af tillidsrepræsentanter, der skal håndhæve overenskomsterne ude på arbejdspladserne. De udgifter har de gule fagforeninger ikke, for de har hverken overenskomster eller tillidsrepræsentanter,« påpeger han.  

Forventningsafstemning

Direktør for Center for arbejdsliv & læring, CEFAL, Gitte Elstrup, kalder det fornuftigt, at 3F nu ændrer deres tillidsmandsuddannelser fundamentalt.  Hun forklarer, at også Malerforbundet, Blik- og Rørarbejderforbundet samt flere andre LO-forbund i de seneste år har haft stigende fokus på organisering i takt med, at medlemmerne er forsvundet.

»Men der er meget forskellige måder at angribe udfordringen på. Med mit kendskab til Dansk Metals kursus om organisering er det et redskabskursus, mens 3F indtænker organisering i alt. Det bliver en anden måde at tænke fagforening på. I stedet for administration af medlemmer handler det om organisering af medlemmer,« fastslår hun.

Gitte Elstrup kalder det helt afgørende, at LO-forbundene gennemfører en ’forventningsafstemning’ med tillidsrepræsentanterne.

»Det betyder meget at drøfte den rolle og forventning, der er til tillidsvalgte, uanset om de er tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter eller noget helt tredje. Hvis en tillidsvalgt tænker, at de er valgt til at løse problemerne for deres kolleger, vil de ikke tro, at det er deres opgave at ’sælge’ deres fagforening og organisere medlemmer. Det er meget vigtigt at italesætte, hvad forbundene forventer af tillidsfolkene,« siger hun.

På mange arbejdspladser er der slet ikke nogen tillidsrepræsentant, fordi ingen stiller op, og på andre arbejdspladser står folk ikke ligefrem i kø for at få tillidsmandskasketten på, anfører hun.

»Det er vigtigt at genskabe begejstringen omkring tillidshvervene, og der kan nye uddannelser hjælpe. Frem for udelukkende at fokusere på at tillidsfolk bliver dygtige til overenskomsten og til at løse problemerne på arbejdspladsen, er det vigtigt at tænke i en mere aktivt, organiserende fagbevægelse,« siger Gitte Elstrup.

Hun understreger, at 3F’s nye uddannelser er nødvendige.

»Hvis fagbevægelsen ikke får nogle velfungerende, fremadrettede, visionære og innovative tillidsrepræsentanter, har fagbevægelsen jo ingen indflydelse på arbejdspladsens udvikling. Det er umoderne at sidde og vente på, at ledelsen eller personale-afdelingen kommer med et initiativ. Derfor skal tillidsrepræsentanten tage initiativet til for eksempel at forbedre trivslen eller forbedre indtjeningen, og der ligger et perspektivskifte i den måde at tænke på,« fastslår hun.

Risiko for død sild 

Gitte Elstrup opfordrer fagtoppen til allerede nu at inddrage tillidsrepræsentanterne. Hvis de tillidsvalgte oplever nye uddannelser som en ordre fra oven, advarer hun om, at det går galt.

»Hvis det handler om, at nu skal alle tillidsrepræsentanter være ’organizere’, fordi det er besluttet i hovedbestyrelsen, er det en død sild. Der vil være masser af tillidsfolk, der bliver som trodsige børn, hvis de ikke bliver inviteret ind i en udviklingsproces og bliver medbestemmende,« mener hun.

Gitte Elstrup understreger, at det er vigtigt, at der bliver sammenhæng mellem de radikale omlægninger af tillidsmandsuddannelserne og forandringer i resten af organisationen.

»Der skal være samklang omkring uddannelser og forandringer i hele organisationen, fra tillidsrepræsentanten over lokalafdelingen til forbundshuset.  I stedet for at have et fagforeningskontor, der administrerer regler, skal du have en helt ny type organisation,« mener hun.

Nappe en gul kollega

I 3F’s forbundskontor i København håber forbundssekretær Claus Jørgensen, at den nye strategi vil kunne ses på medlemsstatistikken meget snart.

»Hvis vi ikke gør noget, ender det måske med, at vi mister lige så mange medlemmer igen i 2012 og 2013. Både lokalafdelinger og tillidsvalgte skal i langt højere grad end i dag være den udfarende kraft. Tænk hvis hver tillidsvalgt organiserede et medlem ekstra, altså lige nappede en gul kollega mere, så ville det vende medlemsudviklingen,« understreger Claus Jørgensen.