STATUS

Thorning: Jeg har ført partiet hjem, hvor vi skal være

Af | @journallan
| @GitteRedder

Med en valgkamp lige rundt om om hjørnet kan Helle Thorning-Schmidt søndag fejre 10-års jubilæum som socialdemokratisk formand. Socialdemokraterne står stærkere end i 2005, vurderer Thorning, der er stolt af sin økonomiske politik og også fremhæver et historisk godt forhold til fagbevægelsen.

I hendes tid som formand har Socialdemokraterne bevæget sig i takt med klassiske socialdemokratiske dyder, mener Helle Thorning-Schmidt.

I hendes tid som formand har Socialdemokraterne bevæget sig i takt med klassiske socialdemokratiske dyder, mener Helle Thorning-Schmidt. Foto: Jonathan Nackstrand, Scanpix

Et mere samlet og internt stærkere parti. Og et parti, der efter opslidende år i opposition igen er rykket ind i ministerbilerne.

Det er resultatet af 10 år med Helle Thorning-Schmidt i spidsen for Socialdemokraterne.

I et interview med Ugebrevet A4 gør en stolt 10-årsjubilar status over Socialdemokraterne anno 2015 og årene som partiformand. Og selvom det har været 10 år med til tider højlydte, interne stridigheder og hård, personlig kritik af partiformanden, er Helle Thorning-Schmidt tilfreds. Endda meget tilfreds.

»Jeg synes, at jeg har ført partiet hjem, hvor vi skal være,« siger hun og fremhæver især den økonomiske politik, som den socialdemokratisk ledede regering har ført de seneste snart fire år.

»Vi vil altid være i stand til – også i en krisetid – at tage ansvar for dansk økonomi. Det er vi rent faktisk bedre til end de borgerlige. Det er sundt og godt at få vist det af og til,« mener Helle Thorning-Schmidt og tilføjer:

»Jeg synes også, at vi nu har en god, realistisk og ordentlig udlændingepolitik, og det er også det, Socialdemokraterne skal have.«

Tiden er en anden - værdierne er de samme

Fejringen af Helle Thorning-Schmidt kommer midt i et særdeles begivenhedsrigt forår i dansk politik. Selvom valgdatoen endnu ikke er fastlagt, har partierne taget hul på de store valgkampagner. Det gælder også Socialdemokraterne, som i annoncer har lovet at bevare ’Det Danmark, du kender’.

Vi er ikke i 1871, vi er i 2015. Men dybest set er vores værdier de samme.

På samme måde fremhæver statsministeren, at Socialdemokraterne i hendes tid som formand har bevæget sig i takt med klassiske socialdemokratiske dyder.

»Vi har haft mulighed for at vise, at vi er et ansvarsparti og et parti, der tager lønmodtagernes side, når vi har ansvaret i regeringskontorerne. Jeg tror også, der er mange, der kan se nu, at de værdier, som vi har arbejdet ud fra, er de samme værdier, som vi altid har haft: Ret og pligt,« siger partiformanden.

Socialdemokratiske formænd fra start til nu
Kilde: Wikipedia med flere

Socialdemokraterne er ifølge hende ikke bange for at stille krav til mennesker, men arbejder for, at hver enkelt skal udfylde sit potentiale, så godt de kan.

»Derfor bruger vi flere penge på uddannelse end nogensinde før. Det understreger, at vores værdier er fuldstændig intakte. Vi er i en moderne tid. Vi er ikke i 1871, vi er i 2015. Men dybest set er vores værdier de samme«, fastslår Helle Thorning-Schmidt.

Vi er samlet – også om udlændinge

Hun kom til tops i Socialdemokraterne efter et formandsopgør mod tidligere justitsminister Frank Jensen, som i dag er overborgmester i Københavns Kommune. Dengang lovede hun at samle partiet efter mange års opslidende fløjkrig. Og på det punkt mener hun, at hun har leveret varen.

»Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at vi er stærkere og står mere samlet end for 10 år siden. Vi var dengang på mange måder kløvet af nogle konflikter på særligt udlændingeområdet. Jeg er selvfølgelig meget tilfreds med, at hele den diskussion på udlændingeområdet ikke er én, vi har med os selv nu. Det er én, vi er parate til at tage med alle andre. Det er et sundhedstegn.«

Er udlændingeområdet så det område, hvor I har flyttet jer mest med dig som formand?

»Nej, det synes jeg ikke. Jeg har i hvert fald ikke flyttet mig særlig meget. Men jeg er glad for, at vi har et samlet parti også på det område.«

Der er blevet større klarhed over, at det er i vores dna at tage ansvar for hele Danmark og træffe vanskelige beslutninger. Også når det ser lidt broget ud.

Der er nogle, der mener, at du har flyttet partiet i en mere højredrejet retning. Både i forhold til udlændingepolitikken, men også på den økonomiske politik med de reformer, som I har gennemført, efter I fik regeringsmagten?

»Det synes jeg ikke er rigtigt. Vi står tydeligere og skarpere nu, men jeg kan ikke se, at det skulle være mere højreorienteret.«

Det er i vores dna at tage ansvar

Du siger, at du har ført partiet hjem, hvor I skal være. Ligger der også i det, at I har svævet rundt og ikke været der tidligere?

»Nej, ikke så meget. Men der har været konflikter omkring de her ting. Og vi må erkende, at i vores tid i regering, har der også været debatter om vores økonomiske politik. Men der mener jeg også, at der er blevet større klarhed over, at det er i vores dna at tage ansvar for hele Danmark og træffe vanskelige beslutninger. Også når det ser lidt broget ud.«

Har kritikerne af den linje – også internt i partiet – så ikke forstået, hvad det er for en rolle, Socialdemokraterne spiller og bør spille i dansk politik?

»Jeg kan ikke se nogen grund til at gå tilbage til den diskussion. Den har vi jo haft.«

Den er der vel stadig på nogen punkter?

»Det ved jeg ikke. Det må du spørge dem om, der har kritiseret. Jeg synes, vi har vist, at Socialdemokraterne er i stand til at tage ansvar for Danmark. Og det er det allervigtigste. Vi har vist, at vi er parat til at trække Danmark ud af en krise, og jeg synes ikke, der er noget nyt i det. Vi har i virkeligheden gjort det samme, som vi gjorde i 90’erne, dengang Poul Nyrup tog over. Vi har ryddet op efter en borgerlig regering, fået Danmark ind på et fornuftigt spor, og der skal vi blive.«

Vi har haft fokus på uligheden

Kritik fra hendes eget bagland og store dele af venstrefløjen for at øge uligheden og have for meget fokus på økonomi frem for de svageste i samfundet, giver partiformanden ikke meget for:

»Jeg synes jo, at vi har været en meget social regering. Vi har sociale 2020-mål, og noget af det første, vi gjorde, var at afskaffe fattigdomsydelserne og starthjælpen. Det har betydet, at der er færre mennesker, der er sat på gaden, fordi de ikke kan betale deres husleje. Vi har haft fokus på hjemløse. Vi har færre mennesker, der er på overførselsindkomst nu end før i tiden. Vi har lavet en fattigdomsgrænse, fordi vi gerne vil måles på de her ting. Vi er en regering, som i modsætning til den tidligere har fokus på det sociale arbejde og på uligheden.«

Men den er jo vokset?

»Nej, uligheden er ikke vokset. Vi har færre fattige i Danmark.«

Efter gini-koefficienten, så er…

»Ja ja, hvis man måler efter gini-koefficienten. Men det skal man ikke gøre. Det er et for lille mål i forhold til uligheden. Jeg er meget tilfreds med, at vi har 4-5000 færre fattige, og det er meget vigtigere end gini-koefficienten. Man kan godt pakke den der kritik sammen af, at vi ikke skulle have gjort noget for de allerdårligst stillede i Danmark. Selvfølgelig har vi det. Det var noget af det første, vi gjorde.«

Forholdet til fagbevægelsen er stærkere

I sine ti år i spidsen for Socialdemokraterne har Helle Thorning-Schmidt ofte fået klø af fagbevægelsen.  Ikke mindst i forbindelse med dagpengereformen, hvor mere end 40.000 arbejdsløse er faldet ud af dagpengesystemet, har statsministeren fået drøje hug for ikke at lappe på de borgerliges reform.  Men øretæverne til trods beskriver hun Socialdemokraternes forhold til 3F, HK, FOA og andre LO-forbund som historisk stærkt.

Hvis man sammenligner min formandstid med tidligere formænds, er det et historisk godt forhold, vi har til fagbevægelsen.

»Jeg har et rigtig godt forhold til fagbevægelsen. I det hele taget har jeg et godt forhold til mange interesseorganisationer i Danmark, og sådan skal det også være. Men det jeg synes er vigtigst, er alt det, vi har gjort for lønmodtagerne.  Vi er utrolig glade for, at der er 30.000 flere i beskæftigelse nu, så på den måde skal vores forhold til fagbevægelsen måles i forhold til, hvad vi har gjort for lønmodtagerne.«

Er forholdet stærkere eller svagere nu, end da du tiltrådte som partiformand?

»Det er stærkere. Helt bestemt. Vi har altid haft et godt samarbejde med fagbevægelsen Men jeg synes egentlig, at hvis man sammenligner min formandstid med tidligere formænds, er det et historisk godt forhold, vi har til fagbevægelsen.«

Sådan virkede det ikke set udefra, da trepartsforhandlingerne brast sammen. Det var vel en lussing som socialdemokratisk partiformand, var det ikke?

»Nej, det synes jeg ikke. Det er mere en lussing til fagbevægelsen selv, at man ikke kunne levere den her trepartsaftale. Men det var ikke en lussing til os.«

Hvordan kan man se, at forholdet er blevet stærkere?

»Hele vores arbejde i forhold til social dumping. Det vi har gjort for at holde hånden under beskæftigelsen med store offentlige anlægsprojekter, som ikke ville have eksisteret, hvis vi ikke sad i regering. Det er gode eksempler på, at vi har lyttet meget nøje til, hvad fagbevægelsen og lønmodtagerne har brug for i en krisetid.«

Men i samme periode har store dele af fagbevægelsen droppet den økonomiske støtte til Socialdemokraterne. Hvad skyldes det?

»Det er ikke den økonomiske binding, der afgør, om vi har et godt samarbejde med hinanden. Det, der er vigtigt, er dybest set, at vi er en regering, der gør rigtig meget for lønmodtagerne.«

Meget mere end et lønmodtagerparti

Det er mere end ti år siden, at LO kappede de formelle bånd til Socialdemokraterne, og adskillelsen mellem parti og fagbevægelse er ifølge Helle Thorning-Schmidt helt rigtig.

»Vi er jo meget mere end et lønmodtagerparti, og derfor har jeg jo også mange kontakter til andre organisationer end lønmodtagerorganisationer, og sådan skal det være. Jeg ønsker ikke, at vi skal tilbage til en situation, hvor fagbevægelsen og partiet var ét. Derfor skal der også være sund kritik imellem os.«

Hvad kan fagbevægelsen regne med efter et valg, hvis du skulle blive genvalgt?

»I stedet for at sige fagbevægelsen bør du sige lønmodtagerne. Og lønmodtagerne kan regne med, at vi kæmper videre i forhold til social dumping, og at vi vil sikre en udvikling i velfærdssamfundet, som ikke er nulvækst. Når vi ønsker vækst i den offentlige sektor, handler det dybest set om, at vi kan udvikle vores ældrepleje, vores sundhed, vores uddannelse fornuftigt i de kommende år. De mest velstående skal nok klare sig. De, der har virkelig gavn af et stærkt velfærdssamfund, er helt almindelige mennesker med helt almindelige indkomster. Det kan man regne med, at vi vil gøre fremadrettet.«

Intet fikst og færdigt dagpengesystem før valget

Selvom dagpengereformen ikke har groet i Socialdemokraternes rosenhave, har Helle Thorning-Schmidt stukket sig på torn efter torn på grund af en reform, som hun fremhæver, at Socialdemokraterne ikke har været med til hverken at udtænke eller stemme for.

I stedet er det blevet til flere midlertidige lappeløsninger, og nu venter den socialdemokratiske partiformand på dagpengekommissionen, som først spiller ud til september efter folketingsvalget.

»Det er vigtigt for os, at arbejdsmarkedets parter sidder i den kommission. Det har vi gjort, fordi det er helt tydeligt, at den dagpengereform, som den tidligere regering vedtog, ikke er god nok. Der er for mange, der er faldet ud, og der er for meget usikkerhed,« siger hun.

Kan du gå igennem en valgkamp, hvor du hele tiden henviser til den dagpengekommission uden at svare på, hvad den socialdemokratiske politik er på området?

»Vi kommer ikke med et fikst og færdigt dagpengesystem før valget. Det kan man være helt sikker på.«

Hvorfor ikke?

»Fordi vi har nedsat en dagpengekommission, som vi gerne vil have svar fra. Det er vores mulighed for, at vi én gang for alle får det her drøftet ordentligt igennem og sat os ned og spurgt, hvordan kan vi få skabt et dagpengesystem, som skaber mindre usikkerhed, og færre falder ud af dagpengesystemet. Det skal man ikke lave på en eftermiddag, og man skal ikke ødelægge det med at komme med alle mulige konkrete forslag til, hvordan det skal være.«

Jeg er da en bedre statsminister nu, end jeg var for tre et halvt år siden. Og jeg er helt sikkert også en bedre partiformand nu, end jeg var for 10 år siden.

Men tror du ikke det er farligt? Tror du ikke, at vælgerne gerne vil have et klart svar på, hvad der er Socialdemokraternes politik?

»Vores politik er at få et bedre dagpengesystem, som skaber mindre usikkerhed, og hvor færre falder ud. Og i øvrigt ikke skal være dyrere, end det vi har nu. Hvordan, man konkret skal stykke det sammen, er godt at få en kommission til at kigge på. Forhåbentligt kan vi så lave noget med et bredt flertal efter næste valg.«

Socialdemokratiske fætter-kusinefester

Valgkampen er for alvor ved at blive skudt i gang. Efter interviewet med Ugebrevet A4 tager Helle Thorning-Schmidt direkte videre for at deltage i det populære radioprogram Café Hack på P4. Her er Thorning gæst, når radioværten Søren Dahl på selve jubilæumsdagen på søndag inviterer omkring én million danskere med på en lytter.

Her vil de høre en socialdemokratisk partiformand, som også er forandret som menneske efter 10 år med magt og ansvar.

»Man skulle være et mærkeligt menneske, hvis man ikke udvikler sig over 10 år. Det gør jeg også. Jeg er blevet 10 år ældre, mine børn er blevet 10 år ældre, og så er jeg selvfølgelig blevet mere erfaren. Den erfaring er jo rigtig vigtig også i politik. Jeg er da en bedre statsminister nu, end jeg var for tre et halvt år siden. Og jeg er helt sikkert også en bedre partiformand nu, end jeg var for 10 år siden.«

Hvordan kommer det til udtryk?

»Det, at jeg kender mit parti så godt, som jeg gør. Jeg har været i alle afkroge af partiet, jeg kender vores borgmestre rigtig godt, jeg kender de aktive rigtig godt. Når vi kommer til kongresser nu, er det jo fætter-kusinefester, hvor vi har arbejdet sammen og stået på gaden sammen. Jeg er også meget mere rolig nu og bedre til at vælge mine kampe end før i tiden.«

Ordentlighed og solidaritet i behold

Efter 10 år som partiformand - hvad ser du så selv som dit største politiske resultat?

»Det, som jeg er mest stolt af indtil nu, er, at det er lykkedes os at bringe Danmark igennem krisen med vores ordentlighed og solidaritet i behold. Man skal huske, at det kommer ikke af sig selv at have et stærkt velfærdssamfund. Der skal kæmpes for det hver eneste dag med de rigtige værdier og de rigtige prioriteringer.«

Hvad er du så mindst stolt af i din tid som partiformand?

»Hver eneste dag, man handler, gør man jo ting forkert. Og jeg er bestemt ikke fejlfri. Jeg har masser af ting, som jeg ville have gjort anderledes. Men det er som regel ikke de ting, som bliver påpeget af udenforstående.«

Kan du lukke os lidt længere ind i, hvad det er?

»Nej, det vil jeg egentlig ikke. Det bliver på et senere tidspunkt. Der er nok, der har haft travlt med at påpege ting, som de synes, vi skulle have gjort anderledes. Jeg tror ikke, jeg vil bidrage til den fest.«

Går du og tager små noter undervejs, så du er sikker på at få det hele med?

»Jeg ved alt, hvad der er sket, og jeg husker alt. Men i bund og grund har vi gjort det godt. Det er ikke kun mig, det er hele vores parti, det er hele regeringen. Jeg synes, vi har gjort det godt. Der har været masser af knubs og masser af slag, men vi har været i stand til at holde kursen og se langt frem, og det er også det, man skal som leder af Socialdemokraterne.«