HELT VÆK

Systemfejl: Udrejste udlændinge beholder rettigheder i Danmark

Af

Omkring 7.000 udlændinge glemte sidste år at fortælle folkeregistret, når de forlod Danmark. Det betyder, at de bevarer CPR-nummeret og en stribe rettigheder, som kan koste os dyrt, lyder det fra Aarhus og Københavns kommuner. De vil have reglerne ændret.

Et dansk CPR-nummer giver blandt ret til lægehjælp og hospitals-indlæggelse. 

Et dansk CPR-nummer giver blandt ret til lægehjælp og hospitals-indlæggelse.  Foto: Scanpix/Jonas Skovbjerg Fogh

Folkeregistret aner ikke, hvor de bor i dag. Tusindvis af udenlandske studerende og arbejdere pakker hvert år kufferten og rejser væk fra Danmark. Men mange glemmer at fortælle folkeregistret, at de ikke bor i landet længere.

Sidste år opdagede folkeregisterkontoret i Aarhus Kommune omkring 900 personer, som havde et CPR- nummer, men ikke længere var i landet. København har for øjeblikket 2.300 sager, hvor folk højst sandsynligt er flyttet væk.

En stor del af de forsvundne er udenlandske studerende, lyder vurderingen fra København og Aarhus Kommuner.

»Det er et stort problem i byer med mange internationale studerende. Vi forsøger at minde studerende om, at de skal huske at melde, når de rejser hjem, men mange glemmer det. De har ingen incitamenter til at huske det,« fortæller Alice Johnsen, folkeregisterchef i Aarhus Kommune, som fortæller at en stikprøve fra universitetet viste, at hver fjerde udenlandske studerende ikke oplyste, at de var rejst hjem.

Også mange arbejdere fra EU-lande er ikke korrekt registret.

»Der er mange fra østeuropæiske lande, der har svært ved at finde ud af systemerne i Danmark. De rejser frem og tilbage til familien, men når de opgiver boligen og skal melde udrejse fra Danmark, glemmer mange det,« siger Alice Johnsen.

Faktisk er problemet så stort, at Danmarks Statistik i maj måned konkluderede, at udvandringer i tidligere statistikker var underestimeret med op til 33 procent i kvartalsopgørelserne og op til 17 procent i årsopgørelserne.

»Vurderingen er, at omkring 7-8000 personer sidste år ikke blev registreret korrekt i udvandringsstatistikken. Der kan gå flere år, før det bliver opdaget, at folk ikke er her mere,« oplyser Dorthe Larsen, afdelingsleder i Danmarks Statistik, som peger på, at forsinkelsen på korrekte tal er meget stor i forhold til andre statistikker.

Forsvundne udlændinge koster Danmark dyrt

Mens det er gratis for udlændinge at glemme at melde afrejse, kan det koste Danmark dyrt.

»CPR-registret danner grundlag for mange ting også udbetaling af sociale ydelser. Det er vigtigt, at folk registrerer sig korrekt,« understreger chef for Folkeregistret i København Trine Margrethe Axelsen Oliveri.

Når udlændinge fejlagtigt ikke bliver frameldt CPR-registret, får det offentlige en regning på flere områder. Samtidig får udlændinge rettigheder, de ikke burde have, oplyser Aarhus og København Kommune.

Her er nogle eksempler:

  • Den praktiserende læge får et grundbeløb for at have dem tilknyttet sin praksis. I København har flere lægeklinikker lukket for tilgang, så udlændingene optager en plads.
  • Bliver udlændingene syge har de ret til behandling på danske sygehuse og hos lægen.
  • Et CPR-nummer kan også give ret til at stemme ved kommunalvalg.
  • Når man er registreret med bopæl i Danmark, optjener man retten til folkepension. Man skal mindst have boet tre år i landet, og jo længere tid man bor her, des større del af folkepensionen bliver udbetalt.
  • Forsvundne udlændinge spiller også ind på kommunernes økonomi. I mange sammenhænge bruges indbyggertallet til at beregne refusion eller tilskudsordninger, så det er problematisk, når tallet er forkert.
  • Udbetaling Danmark fortæller, at registreringen i CPR er relevant for en række ydelser. Det gælder blandt andet børnecheck, barselsdagpenge og børnetilskud. Er udlændingene rejst ud af landet, kan det tyde på, at de ikke længere har ret til ydelserne. Udbetaling Danmark bruger dog ikke kun oplysninger fra CPR-registret til at kontrollere, om folk får forkerte ydelser. Man samarbejder også med andre myndigheder og bruger blandt andet SKAT's indkomstregister, men oplysninger fra CPR er en del af brikkerne i kontrollen.

København og Aarhus kommuner har bedt Social og Indenrigsministeriet om forsøgsvis at ændre proceduren for sletning af udlændinge med midlertidig opholdstilladelse. Hvad det nuværende system i kroner og øre koster kommunerne, fremgår ikke af ansøgningen.  

Boom i udenlandske studerende og arbejdere

Det er mange tusind udlændinge, der hvert år skal huske at melde afrejse fra Danmark, hvis de vender hjem. Sidste år kom 41.182 udlændinge til Danmark for enten at studere eller arbejde. Det er fire gange så mange som i 2000, viser tal fra Danmarks Statistik.

Mange udlændinge bor kun midlertidigt i Danmark. Folkeregistrene i Aarhus og København bruger en del ressourcer på at finde ud af, om folk flytter ud af landet uden at sige det. Som reglerne er i dag, må kommunerne ikke automatisk framelde folk fra CPR-registret. Først skal Folkeregistret sende et brev, hvor borgerne får besked om, at Folkeregistret tror, de er rejst ud af landet. Så sender Folkeregistret et nyt brev med afgørelse om udrejse, hvis folk ikke giver lyd. Først nu bliver folk registreret som udrejst i CPR-registret.

I værste fald kan udlændinge uberettiget have et dansk CPR-nummer i flere år, hvis de går under radaren og for eksempel har bopæl hos en ven, fortæller folkeregisterchef Alice Johnsen fra Aarhus Kommune. Andre gange finder kommunen ud af, at noget ikke stemmer.

For eksempel da 11 personer i Aarhus var registret med bopæl på samme kollegieværelse.

»Nogle personer finder vi, men det er et stort arbejde at lede efter dem,« siger Alice Johnsen.

CPR glemmes i flytterodet

Miriam Guttmanova, som stammer fra Slovakiet og studerer Information Architecture and Persuasive Design på Aalborg Universitet, tror ikke, at det er af ond vilje, at studerende ikke oplyser, når de forlader Danmark.

»Det er svært at tænke på CPR, når man flytter, og fremtiden venter. Måske synes folk ikke, det er så vigtigt,« siger hun og fortæller, at slovakker ikke er vant til et CPR-nummer.

Det er Femina Hassan Aysha Beevi fra Indien heller ikke. Hun tager sin Ph.D . på Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet.

»Når nogle folk forlader Danmark, er de ikke opmærksomme. Det vil være fint med et nyt system,« siger hun.

Sjuskeri rammer de næste beboere

Glemmer udlændinge at oplyse, at de rejser, kan det også have konsekvenser for de næste, der flytter ind på adressen, fortæller Trine Margrethe Axelsen Oliveri, chef for folkeregistret i København.

»Boligstøtten til den, der bor bo adressen kan blive forkert udregnet, og det kan påvirke andre offentlige ydelser til beboere på adressen. Registreringer i CPR-registret lægges ofte uprøvet til grund for mange forskellige afgørelser,« siger hun.

Stram reglerne tak

København og Aarhus Kommuner ønsker mere fleksible regler, hvor det var lettere at udmelde udlændinge automatisk fra CPR-registret. Kommunerne har derfor ansøgt Social og Indenrigsministeriet om at få lov til at se bort for lovgivning i frikommuneforsøget.

I første omgang gælder ansøgningen udenlandske studerende fra lande uden for EU og Norden. De har midlertidig opholdstilladelse og tanken er, at CPR-nummeret automatisk bliver afmeldt, når opholdet udløber.

»Vi tænker det som et første skridt. Vi er mest på sikker grund juridisk, når folk har en opholdstilladelse, der udløber,« mener Alice Johnsen, som godt kunne tænke sig at få ordningen udvidet.

Blandt andet kunne den også omfatte udlændinge, der på forhånd ved, at de skal arbejde eller studere en begrænset periode i landet.

EU-borgere har dog ret til at bo og arbejde i Danmark. Det kræver derfor flere juridiske vurderinger af, hvordan man strammer CPR loven på dette område, mener hun.

CPR-nummer må gerne have udløbsdato

Dansk Folkeparti mener slet ikke, der er behov for et frikommuneforsøg, men at forslaget fra landets to største kommuner burde vedtages som lov.

»Det er et udmærket forslag, der burde bredes ud til at gælde alle midlertidige opholdstilladelser. Det er logisk, at man kun har et cpr-nummer, så længe man har midlertidig opholdstilladelse,« mener integrationsordfører Martin Henriksen (DF).

Social og indenrigsminister Karen Ellemann (V) har endnu ikke taget stilling til forslaget. Det tager tid at behandle alle ansøgninger for frikommuneforsøgene, som blev indsendt i sidste uge.

»Ansøgningen er under behandling, og jeg har derfor ikke mulighed for at kommentere forslaget på nuværende tidspunkt,« lyder det kortfattet i en mail. 

Både Miriam Guttmanova fra Slovakiet og Femina Hassan Aysha Beevi fra Indien mener, at det er fint med en automatisk udmelding af folkeregisteret - bare man kan få forlænget opholdstilladelse og CPR-nummeret, når man får et job.

»Det giver god mening, at de ønsker at ændre systemet, så der er en udløbsdato,« siger Miriam Guttmanova.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.