Sygeplejersker og sosu’er roser deres fagforbund

Af | @JanBirkemose

Omsorgspersonalet dominerer mediernes dækning af overenskomstforhandlingerne, og det får deres fagforbund ros for i ny undersøgelse. Pædagoger og politifolk er knap så begejstrede.

OPBAKNING Spørg en avislæser, hvem de offentlige overenskomstforhandlinger handler om, og svaret falder formentlig prompte på sygeplejersker og sosu-personale. Selv om folkeskolelærerne, politifolkene, pædagogerne og et hav af andre faggrupper også i øjeblikket lægger arm med de offentlige arbejdsgivere, løber de ansatte i de hvide kitler med størstedelen af mediernes opmærksomhed. Og den førsteplads roser sygeplejerskerne og sosu’erne nu deres fagforeninger for i en ny undersøgelse.

Mere end hver anden sygeplejerske og næsten den samme andel social- og sundhedsassistenter/hjælpere (sosu’er) erklærer sig tilfreds eller meget tilfreds med deres fagforbunds indsats for at få netop deres interesser sat på dagsordenen i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, der lige nu er på vej ind i den afgørende fase.

Opbakningen til Dansk Sygeplejeråd og Fag og Arbejde (FOA), der organiserer henholdsvis sygeplejersker og sosu’er, fremgår af en ny undersøgelse blandt 1.511 offentligt ansatte foretaget af Analyse Danmark for Ugebrevet A4. Blandt de mindre tilfredse faggrupper med offentlig ansættelse findes politifolk, pædagoger og socialrådgivere, hvor kun 14 procent er tilfredse med deres fagforenings indsats for at præge dagsordenen.

I Dansk Sygeplejeråd modtager formand Connie Kruckow medlemmernes tilfredshed med glæde.

»Det er da dejligt, medlemmerne er tilfredse med, at vi har været så synlige i den offentlige debat. Både på den sundheds- og den fagpolitiske bane har vi formået at sætte vores fingeraftryk, og det er lige netop den måde, vi helst vil arbejde på,« siger Connie Kruckow og uddyber:

»Hvis ikke vi kan sætte en sundhedspolitisk dagsorden og tydeliggøre, at der mangler 1.500 sygeplejersker, kan vi heller ikke sætte en dagsorden, når vi skal snakke overenskomster. Jeg synes, vi har været ude i alle mulige sammenhænge og forklare os, og der er vel dårligt en journalist, der i dag ikke ved, at vi har et lønefterslæb på 27 procent i forhold til privatansatte med samme længde uddannelse. Det er selvfølgelig meget tilfredsstillende,« siger Kruckow, der ud over at være formand for sygeplejerskerne også er forhandlingsleder for Sundhedskartellet.

Medierne løber efter varme hænder

Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, lektor ved Aalborg Universitet, mener, at sygeplejerådet og FOA’s succes er en blanding af egen indsats og mediernes prioriteringer.

»Medierne løber nogle bestemte steder hen, og det er ligesom vedtaget, at vi hver dag skal høre om, at der mangler varme hænder i sundhedssektoren og ældresektoren. Vi hører ikke så meget om, at der også er rekrutteringsproblemer på it-området i kommunerne. Men man kommer ikke uden om, at FOA og sygeplejerådet har været gode til at give input til debatten og dermed selv været med til at skabe mediebilledet,« siger Flemming Ibsen.

Han mener, at det især er de meget offensive toner fra Connie Kruckow og FOA-formand Dennis Kristensen, der har vakt genklang på mediernes redaktioner.

»FOA og Dansk Sygeplejeråd har lagt sig tæt sammen og benyttet den samme aggressive retorik og strategi. Derfor er det hverken overraskende, at de har fået så meget opmærksomhed, eller at deres medlemmer er de mest tilfredse.«

Samlet set mener Flemming Ibsen dog, at tilfredsheden med de offentligt ansattes fagforbund er relativt lav. Ifølge undersøgelsen er der tale om knap fire ud af ti, der er tilfredse med deres fagforenings indsats, mens hver fjerde er direkte utilfreds.

»I betragtning af, hvor meget sympati de offentligt ansatte har fået i offentligheden, burde tilfredsheden være højere i undersøgelsen,« siger Flemming Ibsen.

Pædagogerne er en af de faggrupper, hvor færrest er tilfreds med fagforbundets indsats. Færre end hver tredje er tilfreds med BUPL’s indsats for at få pædagogerne på dagsordenen. Formand for BUPL Henning Pedersen mener, at pædagogerne er kommet til at stå i skyggen af omsorgspersonalet.

»Der har været en meget hård kamp om at komme til orde i medierne. Og selv om mange af problemstillingerne med rekrutteringsproblemer og lav løn i lige så høj grad gælder for vores område, så har medierne altså valgt at fokusere på omsorgspersonalet,« siger Henning Pedersen.

Han oplyser, at BUPL er meget bevidst om, at de er blevet undereksponeret i debatten og derfor har søsat en stor annoncekampagne i de landsdækkende dagblade.

»Vi har hørt fra medlemmerne, at de gerne vil se os noget mere og høre flere af vores synspunkter i medierne. Derfor har vi også sat en kampagne i gang,« lyder det fra Henning Pedersen.

Flemming Ibsen mener, at det er utrolig vigtigt for fagforbundene at være synlige i medierne. Det gavner ikke kun ens forhandlinger, men også til at sælge fagforeningen i det lange løb.

»Når fagforeningerne forhandler overenskomster, får de en unik mulighed for at markedsføre deres organisation. Det kan jo være svært at markedsføre organisationen uden for overenskomstforhandlingerne, men hvis de brænder igennem, når de vigtige spørgsmål forhandles, så oplever medlemmerne, at fagforeningen gør noget for dem, og de ser den virkelige begrundelse for deres medlemskab,« siger Flemming Ibsen.