Fra Herodes til Pilatus

Syge borgere kan blive klemt i systemet

Af | @jakkobb

Det kan få store konsekvenser for sygemeldte, hvis udbetalingen af sygedagpenge flyttes fra kommunerne til Udbetaling Danmark, som Finansministeriet arbejder på. Både sagsbehandlere, socialrådgivere og kommunerne selv advarer mod forslaget.

Syge borgere risikerer at komme i klemme, når behandlingen af deres sygedagpenge flytter fra kommunerne til Udbetaling Danmark, frygter både kommuner og socialrådgivere. 

Syge borgere risikerer at komme i klemme, når behandlingen af deres sygedagpenge flytter fra kommunerne til Udbetaling Danmark, frygter både kommuner og socialrådgivere.  Foto: Thomas Wilmann/Polfoto

Intet mindre end en katastrofe. Sådan betegner formanden for de kommunalt ansatte sagsbehandlere, HK Kommunals Bodil Otto, en ny idé fra Finansministeriet.

Det er Digitaliseringsstyrelsen under ministeriet, der i disse dage er ved at bane vejen for, at ansvaret for endnu en række af offentlige ydelser kan overflyttes fra landets kommuner til den centrale enhed Udbetaling Danmark.

Særligt udsigten til, at kommunerne mister ansvaret for at udbetale sygedagpenge, vækker bekymring.

Den helhedsorienterede indsats går fløjten, hvis man fjerner elementer af sagsbehandlingen fra kommunerne. Bodil Otto, HK Kommunal

»Det er en rigtig dårlig idé. Den helhedsorienterede indsats går fløjten, hvis man fjerner elementer af sagsbehandlingen fra kommunerne. Det kommer til at gå ud over borgerne,« siger Bodil Otto.

Risiko for at falde igennem

Også kommunerne selv advarer mod at flytte opgaven til Udbetaling Danmark.

»Der er risiko for, at borgeren skal fare rundt fra den ene myndighed til den anden. Dermed er der også større risiko for, at borgeren falder igennem og ikke får de ydelser, vedkommende har ret til,« siger Erik Fabrin, næstformand i Kommunernes Landsforening, KL.

Han mener, det er 'alt for tidligt' at tale om at flytte en opgave som sygedagpenge fra kommunerne til Udbetaling Danmark.

KL's topmøde begynder torsdag i Aalborg, og her vil flere borgmestre ifølge Ugebrevet A4's oplysninger lufte deres frustrationer over planerne.

Snæver målestok

Udbetaling Danmark har siden oprettelsen i efteråret 2012 overtaget ansvaret for at udbetale blandt andet barselsdagpenge, boligstøtte og folkepension til danskerne. Det sker i et forsøg på at effektivisere administrationen.

Her kan du se forløbet om Udvikling Danmark fra 2010 til i dag

For nylig kom en evalueringsgruppe med repræsentanter fra staten og KL frem til, at Udbetaling Danmark har fået en 'god start'. Dermed er vejen banet for, at myndigheden kan overtage nye opgaver fra kommunerne.

»Det betragtes indtil videre som en succes. Det er det også med en meget snæver effektivitetsmålestok,« siger Nina Von Hielmcrone, lektor i socialret ved Aalborg Universitet.

I udkastet til en ny rapport fra konsulentfirmaet Quartz+Co for Digitaliseringsstyrelsen – som HK har fået aktindsigt i og offentliggjort – lyder konklusionen, at otte nye områder er 'egnede' til at blive flyttet fra kommunerne til Udbetaling Danmark.

Mest opsigtsvækkende gælder det udbetalingen af sygedagpenge, der sidste år løb op i cirka 13 milliarder kroner, og som beskæftiger knap 400 ansatte i kommunerne.

'Vi kender vores borgere'

Som reglerne er i dag, er det de såkaldte ydelsescentre i kommunerne, der står for at afgøre, om en person er berettiget til sygedagpenge og efterfølgende udbetale ydelsen.

Quartz+Co lægger op til, at begge dele flyttes til Udbetaling Danmark. Det vil i givet fald betyde, at den centrale myndighed skal træffe afgørelser i sygedagpengesager. Det er en dårlig idé, lyder det fra de medarbejdere, der sidder med sagerne til daglig.

Vi kender vores borgere. Det gør man ikke i Udbetaling Danmark. Jette Lau, borgerservicechef i Albertslund Kommune

En af dem er Jette Lau, borgerservicechef i Albertslund Kommune.

»Når vi skal tage stilling til, om en borger er berettiget til sygedagpenge, bygger det blandt andet på de samtaler, vi har med borgeren. Hvis man flytter opgaven til Udbetaling Danmark, har de kun et stykke papir at vurdere det ud fra. Vi kender vores borgere. Det gør man ikke i Udbetaling Danmark,« siger hun.

I Dansk Socialrådgiverforening er man skeptisk over for forslaget med samme begrundelse:

»Vi kan ikke anbefale en overflytning af ydelser, hvor der ligger en socialfaglig vurdering til grund for afgørelsen. Det skal ikke ske i centrale enheder, hvor man ikke har kendskab til borgerens situation. Den opgave bør ligge i kommunerne,« siger formand Majbrit Berlau.

Fra Herodes til Pilatus

Bekymringerne går også på, at det kan blive sværere for sygemeldte at finde rundt i systemet, hvis de ikke kun skal tale med kommunen, men også med Udbetaling Danmark.

»Nogle borgere på sygedagpenge er meget skrøbelige og sårbare. De har ikke brug for flere nye instanser, telefonnumre og it-systemer. Og det er lige netop det, der sker, hvis man deler opgaverne op. Det kan blive helt kafkask,« siger Majbrit Berlau.

Hun får opbakning fra Erik Fabrin, KL:

»Effekten vil være, at det bliver mere besværligt for sygemeldte, fordi de skal henvende sig til flere forskellige myndigheder for at få løst deres problemer. Det går stik imod intentionerne med kommunalreformen, nemlig at kommunerne er indgangen til den offentlige sektor for borgerne,« siger han og tilføjer:

»Det går også stik imod intentionerne i den nyligt vedtagne sygedagpengereform, som netop understreger, at alle forhold omkring borgeren skal tænkes ind i bestræbelserne for hurtigt at få vedkommende tilbage på arbejdsmarkedet.«

Ideen er, at man ikke skal rende fra Herodes til Pilatus. Det kan man så komme til alligevel. Nina Von Hielmcrone, Aalborg Universitet

Nina Von Hielmcrone fra Aalborg Universitet henviser til, at der i reformerne af kontanthjælp og sygedagpenge indføres én koordinerende sagsbehandler for borgeren.

»Ideen er, at man ikke skal rende fra Herodes til Pilatus. Det kan man så komme til alligevel,« siger hun.

Op til politikerne

Udbetaling Danmark, der som myndighed er placeret under Socialministeriet, men administreres af ATP, vil ikke deltage i debatten om, hvem der skal løse hvilke opgaver.

»Det er alene op til politikerne at vurdere, om der skal flyttes opgaver fra kommunerne til Udbetaling Danmark,« siger kundechef Michel Weber i en skriftlig kommentar til Ugebrevet A4.

»Udbetaling Danmark er administrator, og vi løser de opgaver, politikerne vælger at placere hos os, hvis vores bestyrelse vurderer, at vi kan leve op til de mål, der sættes for økonomi og god borgerservice,« siger han.

Finansminister Bjarne Corydon (S) ønsker ikke at kommentere sagen på nuværende tidspunkt, men henviser til Digitaliseringsstyrelsen.

Styrelse: Ingen endelig konklusion

Her understreger kontorchef Ronnie Eriksson, at der ikke er truffet nogen beslutning endnu.

»Der foreligger endnu ikke en endelig konklusion, der peger i en bestemt retning, når det kommer til udbetalingen af sygedagpenge,« siger Ronnie Eriksson. Han tilføjer, at styrelsen stadig er i gang med det analysearbejde, der skal danne grundlag for en eventuel beslutning.

Der skal være et tæt samspil mellem dem, der har den daglige kontakt til borgerne, og dem, der udbetaler. Ronnie Eriksson, kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen

Styrelsens analyser skal blandt andet tage højde for de ændringer i sygedagpengesystemet, der sker som følge af en reform på området, der træder i kraft til sommer.

Allerede nu siger Ronnie Eriksson dog:

»Hvis man ser på konsulentanalysen fra Quartz+Co, bekræfter den os i, at der er et økonomisk potentiale, og at området overordnet vurderes at være egnet til at overflytte fra kommunerne til Udbetaling Danmark.«

Hvad så med fagfolkenes bekymringer for, hvad det vil betyde for de sygemeldte?

»I vores foreløbige analyser er vi også opmærksomme på samspilsrelationerne mellem de forskellige myndigheder. Hvis man flytter opgaven, kræver det fortsat samarbejde og en smidig kommunikation, som det også er kendt fra andre områder i Udbetaling Danmark. Der skal være et tæt samspil mellem dem, der har den daglige kontakt til borgerne, og dem, der udbetaler. Men det er ikke sikkert, at det forudsætter, at pengene skal udbetales lokalt,« siger Ronnie Eriksson.

No go til kontanthjælp

I analysen fra Quartz+Co har konsulenterne også set på, om man i samme ombæring skulle overveje at flytte udbetalingen af kontanthjælp fra kommunerne til Udbetaling Danmark.

I modsætning til stort set alle andre ydelser, der er med i analysen, lyder konklusionen her, at udbetalingen af kontanthjælp ikke uden videre kan overflyttes.

Blandt de kilder, Ugebrevet A4 har talt med, er der stor forundring over, at konsulenterne er kommet frem til vidt forskellige konklusioner for sygedagpenge og kontanthjælp.

»Sygedagpenge og kontanthjælp minder om hinanden på mange områder, blandt andet ved at der ligger en socialfaglig vurdering til grund for afgørelsen. Derfor undrer det mig, at man mener, det ene område kan overflyttes, mens det andet ikke kan,« siger Majbrit Berlau fra Dansk Socialrådgiverforening.

Falder på plads i foråret

Men det er for simpelt at stille det op på den måde, siger Ronnie Eriksson fra Digitaliseringsstyrelsen.

»Der er nogle paralleller mellem kontanthjælp og sygedagpenge. Men der er også væsentlige forskelle. Blandt andet er det meget forskellige målgrupper. Vores foreløbige analyser viser også, at der i sygedagpengesager er meget mindre ansigt til ansigt-kontakt end på kontanthjælpsområdet,« siger han.

»En stor del af kommunikationen foregår på nettet og på telefonen. Og spørgsmålet er så, om det forudsætter en 100 procent lokal tilstedeværelse. Det er noget af det, vi sammen med KL også sidder og kigger videre på lige nu,« siger Ronnie Eriksson.

Tidsplanen for det videre forløb er, at Digitaliseringsstyrelsen afslutter analyserne i løbet af foråret.

Derefter skal resultaterne præsenteres for regeringen forud for de årlige økonomiforhandlinger mellem staten og kommunerne, som normalt når deres afslutning i midten af juni.

Hvis kommunerne og staten til den tid enes om, at for eksempel udbetalingen af sygedagpenge skal flyttes fra kommunerne til Udbetaling Danmark, kræver det efterfølgende en lovændring i Folketinget.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.