Supertanker skal på ret kurs

Af | @GitteRedder

Medlemmerne siver, og det udfordrer fagbevægelsens supertanker 3F. Svagheden i storforbundet er manglen på faglig identitet, mens styrken er mere magt ved overenskomstforhandlingerne. På næste uges kongres skal forbundsformanden samle og begejstre sit brogede bagland og gøre klar til at vælte den borgerlige regering.

STORKOLLEKTIV Håndværkere med barkede næver, rengøringsassistenter med sprukne hænder og gartnere med grønne fingre sidder i næste uge under samme tag, når Danmarks ubetinget største fagforbund 3F holder kongres i Aalborg.

Med den kommende fusion med Forbundet Træ-Industi-Byg, TIB, vil mere end 300.000 lønmodtagere være organiseret i 3F, og når forbundsformand Poul Erik Skov Christensen går på talerstolen for at holde sin beretning, vil hans allerstørste udfordring blive at få renoveringsarbejderne, buschaufførerne og tjenerne til at føle sig i samme familie som gartnerne, rengøringsassistenterne og håndværkerne.

Hvis ikke 3F-formanden formår at skabe korpsånd og fællesskab på tværs af brancher og sektorer, vil medlemmerne fortsat sive, vurderer fremtrædende arbejdsmarkedsforskere over­ for Ugebrevet A4.

I takt med, at 3F har fusioneret sig til et mastodontforbund, er der også kommet langt flere faggrupper og forskellige kulturer ind i forbundet, og det er ifølge professor Jørgen Steen Madsen fra FAOS, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, på Københavns Universitet uhyre vigtigt, at Poul Erik Skov Christensen nu får rystet sine vidt forskellige medlemmer sammen.

»Den største udfordring i de næste år er at få begrænset medlemstabet. Og for et stort tværgående forbund som 3F, hvor medlemmerne ikke har en bestemt uddannelse, der giver dem en fælles identitet, er det ekstra svært. Store organisationer har ikke en fælles, faglig identitet, og det er deres svaghed,« konstaterer Jørgen Steen Madsen og henviser til, at Socialpædagogernes Landsforbund, SL, sidste år havde stor medlemsfremgang.

»3F er jo en supertanker, og den skal til at komme ind i den rigtige sejlretning for, at det ikke skal gå galt. Og det kræver, at 3F-formanden giver reel plads til nogle faglige fællesskaber. At han får medlemmerne fra alle faggrupper til at føle sig som en del af det,« siger Jørgen Steen Madsen.

Han understreger, at det ligeledes er afgørende, at formanden får de suveræne lokalafdelinger til at trække i samme retning, når det gælder både medlemsorganisering og faglig identitet.

Også professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet mener, at det er centralt at dyrke de forskellige faggruppers identitet.

»3F er vokset i kraft af fusioner med andre fagforbund og ikke i kraft af at hverve medlemmer på traditionel måde. Og 3F er stadig ramt af, at medlemmerne drysser ud lidt efter lidt. Når man prøver at samle flere op ad fusionsvejen, tror man, at man bliver stor og stærk, men det gør man kun, hvis der er en fælles identitet og intern sammenhængskraft,« siger Henning Jørgensen og henviser til at så forskellige forbund som KAD og RBF er fusioneret med 3F på få år.

At skabe faglig samhørighed er nu en absolut forudsætning for, at 3F vil blive et succesfuldt storforbund, understreger Henning Jørgensen, men tilføjer, at det langt fra kan tolkes som en fiasko, at 3F mister medlemmer.

»Det er jo faktisk en succeshistorie, at de ufaglærtes forbund har kæmpet for, at medlemmerne uddanner sig ud af 3F. Og en del af de forsvundne medlemmer kan tilskrives højere uddannelser, så det kan jo også betragtes som en faglig sejr,« siger han.

Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen er helt enig i analysen af, at det er vigtigt i et stort forbund at sikre den faglige identitet for alle.

»Det er en stor opgave, som bliver tager meget alvorligt i alle grupper og brancher« siger han.

»Den største udfordring i den næste kongresperiode bliver at fastholde den høje organisationsprocent, og derfor bliver organisering og hvervning, noget vi kommer til at arbejde meget med sideløbende med at give rum og plads til den faglige identitet«, fastslår han.

Styrket i overenskomstspillet

Ligesom flere andre faglige ledere vil også forbundsformand i Fødevareforbundet NNF, Ole Wehlast, sidde på tilhørerpladserne, når 3F holder kongres. Selv om der ikke er aktuelle planer om fusioner, holder både små og mellemstore LO-forbund alle muligheder åbne, for fremtidig struktur er et evindeligt tema i en fagbevægelse, der presses af medlemsflugt og anstrengt økonomi.

Forskerne er da også enige i, at der også er store gevinster ved 3F’s vokseværk. Ikke mindst, når der skal forhandles overenskomster og lægges arm med store arbejdsgiverorganisationer, kalder Jørgen Steen Madsen det fremsynet at fusionere med TIB.

»Det betyder nemlig, at 3F i dag sidder med helt i front, når der forhandles overenskomster inden for tre store områder, nemlig industrien, transportområdet og byggeriet. Hidtil har Dansk Metal spillet den absolutte hovedrolle i overenskomstspillet fra fagbevægelsens side, men nu begynder 3F at komme op på siden af dem,« siger han.

3F-medlemmerne stemte for første gang i mange år ja ved forårets urafstemning om overenskomsterne. Protest-stemmer blev til pragmatiske stemmer, og når det gælder om at have magt og indflydelse i overenskomstspillet, er det ifølge Jørgen Steen Madsen afgørende, at man kan levere varen. Det kunne 3F.

»3F’s position blev styrket ganske kraftigt i forbindelse med forårets overenskomster, og det er ret centralt for forbundets magtposition fremover,« siger Jørgen Steen Madsen.

Henning Jørgensen anfører, at styrken i et forbund ligger i at kunne hive nogle ordentlige overenskomster hjem:

»Når store dele af byggeriet nu er samlet i 3F’s byggegruppe, kan man lettere koordinere krav og fremføre dem over for arbejdsgiverne. For eksempel, at man vil undgå social dumping,« siger han.

Poul Erik Skov Christensen er glad for, at TIB er kommet med:

»Nu organiserer vi fire ud af fem i byggebrancen. Det giver en stor strategisk fagpolitisk betydning for os, og når vi optræder sammen, vægtes vores synspunkter anderledes stærkt nu«, siger Poul Erik Skov Christensen.

Henning Jørgensen advarer mod, at 3F fortsætter med eksempelvis kampagner om, hvor mange penge de har hentet hjem til medlemmerne i kompensation for uberettigede fyringer.

»3F skal ikke alene markedsføre sig på at give fordele i kroner og øre. Det skal også være retfærdighedens sværd for medlemmerne,« fastslår Henning Jørgensen.

Han tilføjer, at et fagforbund skal slås for sine medlemmer på mange arenaer. Det gælder fagligt på arbejdspladserne, og det gælder politisk i kommunerne og på Christiansborg.

På næste uges kongres vil Poul Erik Skov Christensen da også varme op til at vælte VK-regeringen ved et kommende valg. Som gæstetalere er inviteret Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt og SF’s formand Villy Søvndal. De vil for første gang nogensinde optræde sammen på en faglig kongres.