Studerende: Vi spilder vores tid

Af

Mange studerende oplever, at der er for meget spildtid på deres uddannelse, viser ny undersøgelse. Undervisningsminister Bertel Haarder (V) er bekymret og opfordrer de videregående uddannelser til at tage de studerendes irritation dybt alvorligt.

GAB Livet som studerende er ikke altid en dans på roser. Ikke alene skal man slås med eksamener, lektier og en sparsom økonomi. Mange oplever også, at deres uddannelse ofte er spild af tid. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Analyse Danmark for Ugebrevet A4.

Samlet set mener 35 procent af de studerende på landets mellemlange eller lange videregående uddannelser, at der er for meget spildtid i deres uddannelse. Et resultat, som undervisningsminister Bertel Haarder (V) finder dybt bekymrende.

»Undersøgelsen sender en kraftig hilsen til uddannelsesstederne. Mere end en tredjedel mener, at der er for meget spildtid på deres uddannelse. Det kan vi ikke have siddende på os. Derfor håber jeg, at alle tager de her resultater meget alvorligt.«

Bertel Haarder fortæller, at der tidligere har været en udbredt grad af kritik af spildtid på erhvervsuddannelserne. Et problem, der ifølge undervisningsministeren skulle være løst nu. Han opfordrer derfor også andre uddannelser til at kigge nærmere på de erfaringer, som erhvervsskolerne har gjort sig.

»Vi er nødt til at leve op til de studerendes krav,« siger undervisningsministeren.

Mest udbredt er oplevelsen af spildtid blandt de studerende på de mellemlange videregående uddannelser, som eksempelvis lærer-, sygeplejerske- og pædagoguddannelsen. Ud af de 315 deltagere i undersøgelsen, der går på den type uddannelse, erklærer 39 procent sig helt eller delvist enige i, at der er for meget spildtid på deres uddannelse.

Blandt de studerende på de lange videregående uddannelser er oplevelsen af spildtid knap så udbredt. Her erklærer 27 procent, at der er for meget spildtid på deres uddannelse.

Formand for Danske Studerendes Fællesråd Bjarke Refslund advarer dog mod at se det som et udtryk for, at tingene nødvendigvis fungerer væsentligt bedre på landets universiteter end på de mellemlange videregående uddannelser.

»Der er mange studerende, der har så få timers undervisning på universitetet, at det simpelthen er umuligt at opleve den store grad af spildtid,« siger han og tilføjer, at en ny studenterundersøgelse viser, at mange af hans studiekammerater har under 10 timers undervisning om ugen.

PowerPoint er noget skidt

Men hvad er det lige præcis, de studerende mener med spildtid? Ikke overraskende afhænger svaret i høj grad af, hvem man spørger.

Ifølge Bjarke Refslund knytter de studerendes oplevelse af spildtid sig primært til praktiske problemer, som eksempelvis undervisernes manglende tekniske evner og dobbelt bookning af undervisningslokaler.

Bjarke Refslund fortæller, at mange af de ældre undervisere ikke just er vant til PowerPoint og andre typer af tekniske hjælpemidler til undervisning. Derfor kan der snildt gå 10 minutter, hvor en fyldt forelæsningssal med mere end 100 studerende tvinges til at følge deres undervisers kamp med den moderne teknologi.

»Så kommer der lige en studerende ned og trykker F5, og så kører det,« siger Bjarke Refslund, der anbefaler et lynkursus til de uheldige undervisere.

Formand for de Lærerstuderendes Landskreds Kresten Bang Heinfelt har et andet perspektiv på, hvad spildtid vil sige.

»Mange studerende oplever, at der er alt for lidt kobling mellem den teori, vi lærer på skolen, og virkeligheden i lærerværelset. Desværre tror jeg, det er et problem, som er fælles for mange mellemlange uddannelser,« siger han.

At der kan være noget om den snak understreges af de senere års debat om akademiseringen af blandt andet sygeplejerskeuddannelsen.

I efteråret 2006 viste en undersøgelse bestilt af Undervisningsministeriet, at en meget stor del af det betydelige frafald fra sygeplejerskeuddannelsen skyldtes manglende sammenhæng mellem de videnskabsteoretiske overvejelser, som de studerende blevet indført i på deres uddannelser, og den mere jordnære virkelighed på landets sygehuse.

Undervisningsminister Bertel Haarder mener, at problemerne på sygeplejerskeuddannelsen skulle være løst oven på en række ændringer i undervisningen. Samtidig vil han dog ikke afvise, at der sagtens kan være lignende problemer på andre uddannelser. Han lover derfor også at være lydhør, hvis Kresten Bang Heinfelt eller andre skulle have kritik eller ideer til forbedringer af uddannelserne.