OVERBELASTNING

Støj på kontoret giver hovedpine og stress

Af

Kontoransatte går dagligt hjem med hovedpine og symptomer på stress. Støjen fra kolleger og kimende telefoner i åbne kontorlandskaber er så massiv, at det smadrer medarbejdernes fysiske velvære.

Hver femte går hjem med hovedpine efter støj fra kontorlandskabet

Hver femte går hjem med hovedpine efter støj fra kontorlandskabet Foto: Lars Krabbe, Polfoto

Hovedpine, stress og mindre overskud til familien. Det er hverdagen for tusindvis af danskere, der arbejder i støjfyldte kontorlandskaber med kimende telefoner og snak fra nabobordene. Støjen er så massiv, at knap halvdelen døjer med hovedpine, stress og usædvanlig træthed efter en lang arbejdsdag.

Det viser en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har lavet for Ugebrevet A4. Her har 726 lønmodtagere i storrumskontorer svaret på, hvordan støjen påvirker dem.

Nanna Sars Schewitsch, arbejdsmiljøkoordinator i fagforeningen HK, er utilfreds med det støjniveau, medarbejderne udsættes for.

»Det er i høj grad med til at belaste medarbejderne, når de ofte generes af støj og samtidig skal koncentrere sig om arbejdet. Det er ikke i orden,« siger Nanna Sars Schewitsch.

Hun bakkes op af Geo Clausen, lektor ved DTU og ekspert i indeklima, der forklarer, at storrumskontorer i høj grad belaster medarbejdernes velvære.

»Næsten alle mål for komfort og gener hos medarbejderne bliver dårligere i storrumskontorer. Det er alt lige fra træk til påvirkning af centralnervesystemet og hovedpine,« siger Geo Clausen.

»Det er skadeligt i det lange løb. Det er det, der kendetegner folk med posttraumatisk stress og kronisk træthedssyndrom«

Og de fysiske konsekvenser hos medarbejderne burde da heller ikke komme bag på nogen, mener Nanna Sars Schewitsch fra HK.

»Både arbejdsgivere og arbejdstagere ved, at det er hårdt at arbejde koncentreret, når man hele tiden bliver forstyrret. Så selvfølgelig er det de, resultater man får, når man så alligevel vælger at indrette sig i storrumskontorer,« siger Nanna Sars Schewitsch.

Og resultaterne er mærkbare for dem, der må sidde i støjen.

  • Hele 21 procent siger, at støjen giver dem hovedpine, mens hver fjerde har døjet med stresslignende symptomer.
  • Ligeledes har 23 procent været usædvanligt trætte ved fyraften, mens støjen for hver femte er så udmattende, at de har mindre overskud til familien, når de får fri fra arbejde.
  • Generelt klager kvinder mere over fysiske gener som følge af støjen end mænd. For eksempel er 28 procent af kvinderne ramt af hovedpine, mens kun det kun er tilfældet for 15 procent af mændene.

Hjernen må kæmpe

Hvorfor støjen giver medarbejderne hovedpine og stress, har Troels W. Kjær en forklaring på. Han er overlæge og hjerneforsker ved Klinisk Neurofysiologisk Klinik på Rigshospitalet.

»Hjernen har til opgave hele tiden at finde mening i det, vi hører. Når der ikke er et mønster i lyden, kalder vi det støj. Her kæmper hjernen med at finde et mønster i nogle lydindtryk, som ikke er relevante eller giver en dybere mening for personen. Og når hjernen ikke kan det, bliver den stresset,« forklarer Troels W. Kjær.

Støj, hovedpine og stress»Har du oplevet nogen af følgende symptomer, hvor du mistænker, at støj på arbejdspladsen var den primære årsag«?
Note: 726 respondenter, der sidder i storrumskontor på deres arbejdsplads og er generet af støj, er spurgt. Kilde: Analyse Danmark for Ugebrevet A4.

Og det kan gå grueligt galt, hvis man som medarbejder bliver siddende for længe i støjen.

»Det at være i et storrumskontor, hvor hjernen hele tiden prøver at finde mønster i støjen gør, at man får al for stor påvirkning af binyrebarkhormon. Det er skadeligt i det lange løb. Det er det, der kendetegner folk med posttraumatisk stress og kronisk træthedssyndrom,« siger Troels W. Kjær.

Han forklarer, at binyrebarkhormon er et stof, der frigives ved kronisk stress og gør at kroppen er i konstant alarmberedskab. Det får os til at overleve, selvom alt muligt er imod os.

Også tinnitus kan i sjældne tilfælde ramme medarbejderne i støjfyldte kontorer.

»Den største risiko for at få tinnitus har man ved pludselig høje lyde. Hvis man er i et almindeligt kontorlandskab, hvor der er tale om en konstant summen, men ikke de store udsving, er det mindre sandsynligt. Men det kan godt forekomme,« siger Troels W. Kjær.

Dundrende hovedpine

En af dem, der har mærket symptomerne på egen krop, er 46-årige Iben With. Til daglig arbejder hun i en offentlig myndighed, hvor hun og de tre kolleger, hun deler kontor med, er voldsomt generede af støj fra hinanden.

De har alle sammen meget brugerkontakt og mange opkald i løbet af dagen. For Iben har støjen fra kollegerne ført til, at hun flere gange om måneden går hjem med dundrende hovedpine. Og tegn på stress har hun også haft, ikke mindst fordi støjen på kontoret gør, at hun ofte ikke når det, hun skal.

»Her er det, jeg ender med at få dundrende hovedpine, fordi jeg forsøger at lukke støjen ude«

»Hvis man har stående på sin to-do-liste, at man skal nå nogle bestemte ting, og man så ender med ikke at nå det, fordi man bliver forstyrret hele tiden, så er det klart, at det skaber ekstra stress,« siger Iben With.

Og det går ud over familien.

»Ens overskud til mand og børn er ikke det samme de dage, hvor man kommer hjem med hovedpine eller er stresset, fordi man ikke har nået halvdelen af de ting, man skulle. Så ligger det hele tiden i baghovedet.«

Heldigvis har Iben ofte mulighed for at arbejde hjemmefra, når opgaverne kræver ekstra ro.

»Jeg har været meget åben om det over for min chef. Men hvad kan cheferne gøre? De kan jo ikke trylle, for vi har kun den plads, vi har. Derfor er det vigtigt, at vores chefer så i stedet er fleksible og giver os plads til at arbejde hjemme,« siger Iben.

Men af og til er opgaverne mindre planlagte, og så kan det støjfyldte kontor være eneste mulighed.

»Jeg kan godt få en opgave, der skal tages hånd om lige nu og her, og som kræver, at jeg kan koncentrere mig, mens jeg sidder på min plads. Her er det, jeg ender med at få dundrende hovedpine, fordi jeg forsøger at lukke støjen ude,« siger Iben With.

Høj eller lav tærskel

Hvor Iben må døje med hovedpine, ville andre måske reagere helt anderledes, hvis de sad på samme kontor. For folk har vidt forskellige tærskler for, hvornår støjen generer, forklarer overlæge og hjerneforsker Troels W. Kjær.

»Nogle mennesker er gode til at lukke støjen ude, mens andre er mere følsomme. Det er meget forskelligt, hvordan folk reagerer på støj,« siger Troels W. Kjær.

Af samme grund er det ifølge Dansk Erhverv heller ikke udelukkende arbejdsgivernes ansvar at løse de ansattes problemer med støj. Det mener chef for HR & Arbejdsmiljø Rikke B. Ørum.

»Hvis man er meget sårbar over for lyd og arbejder i et storrumskontor eller søger et job i en virksomhed med storrumskontorer, er det også noget, man på sin vis må arbejde med selv,« siger Rikke B. Ørum.

Men hele 70 procent af medarbejderne i A4’s undersøgelse mener ikke selv, at de er særligt følsomme over for støj. Men alligevel er utilfredsheden stor.

Svært at trylle

Det skyldes ikke mindst, at den fulde løsning for et sundt storrumskontor aldrig er fundet, forklarer lektor Geo Clausen fra DTU. For som han også siger: »Det er svært at trylle«.

»Skal vi forbyde kvinderne at gå rundt i højhælede sko, og så må de kun gå rundt i rågummisåler fra nu af? Nej«

Og Rikke B. Ørum fra Dansk Erhverv kalder det også »en vanskelig øvelse« at indrette storrumskontorer helt uden støj. For der er grænser for, hvad man som arbejdsgiver kan stille af krav til sine ansatte.

»Skal vi forbyde kvinderne at gå rundt i højhælede sko, og så må de kun gå rundt i rågummisåler fra nu af? Nej,« siger Rikke B. Ørum.

Hun mener, at det i stedet handler om bordenes placering og valg af materiale, når man laver et åbent kontorlandskab.

»Når man nu ved, at mange kvinder har høje hæle på, så er det måske dumt at have stengulv i de meget befærdede arealer, hvor folk sidder og arbejder,« siger Rikke B. Ørum.

Hun fortæller, hvordan nogle virksomheder har løst problemet ved at uddele høreværn til medarbejdere med tungt koncentrationsarbejde.

I Dansk Facilities Management (DFM), der blandt andet arbejder med kontorindretning, forstår man godt problemerne med støj, men fastslår, at det er muligt at lave åbne kontorlandskaber på en fornuftig måde.

Men det kræver grundige forberedelser, siger foreningens direktør.

»Man kan ikke ukritisk samle medarbejderne i større kontorer uden at bruge ressourcer på planlægningen. Det er nødvendigt at tage udgangspunkt i en velovervejet strategi, søge professionel hjælp, gå i dialog med medarbejderne og forklare, hvad ledelsen vil opnå ved at ændre på det eksisterende,« siger direktør Eva Kartholm, DFM.

Uproduktive ansatte

Men manglen på det sunde kontorlandskab kan hurtigt blive et problem for virksomhederne. For det går ud over medarbejdernes præstationer, når de døjer med hovedpine og stress, forklarer overlæge og hjerneforsker Troels W. Kjær

»Der er ingen tvivl om, at man vil opleve en nedsat formåen, hvis man har sådanne symptomer. Der vil mangle noget overskud,« siger Troels W. Kjær og fortsætter:

»Om det kan måles på medarbejderne, kommer helt an på de opgaver, de sidder med. Nogle funktioner kan måske godt gennemføres, selvom medarbejderen har hovedpine, hvor andre vil kræve, at man er på toppen,« siger Troels W. Kjær.

Og Rikke B. Ørum fra Dansk Erhverv erkender, at chefer og direktører skal høre efter, når medarbejderne klager over støj.

»Hvis vi som arbejdsgivere ikke lytter til dem, som er meget støjgenerede, kan vi ende med at have nogle meget lidt produktive medarbejdere. De vil ikke kunne arbejde optimalt, fordi de bliver forstyrret af noget, der for dem er uvedkommende,« siger Rikke B. Ørum.

Hun opfordrer derfor støjgenerede medarbejdere til at gå til deres leder eller arbejdsmiljørepræsentant. Men i visse situationer er der grænser for, hvor meget arbejdsgiverne kan gøre for den enkelte medarbejder.

»Hvis nu forholdene virker ganske glimrende for 90 procent, hvor langt skal man så gå for en meget lydfølsom medarbejder? Engang imellem kan problemet måske ikke løses,« siger Rikke B. Ørum.