Stigende forskel i brug af privathospitaler

Af

Næsten hver tredje nordjyde og sjællænder kommer på privathospital for at blive opereret i knæ og hofter. Det er især behandlinger med betaling fra offentlige kasser med det udvidede frie sygehusvalg, der udløser voksende regionale skel i brugen af privathospitaler. Regioner tror dog på større uafhængighed af privathospitaler i fremtiden.

EPIDEMI Ventetidsgarantier, offentlige ind­- køb af operationer på private sygehuse og sundhedsforsikringer har fået antallet af danskere, der opereres privat, til at stige eksplosivt i de senere år. Men stigningen er meget ujævnt fordelt landet over.

Op imod en tredjedel af patienterne i store dele af Nordjylland og Sjælland fik i 2009 opereret hofter, knæ eller albuer på et privathospital, mens det på store dele af Fyn og resten af Jylland blot var mellem 5 og 10 procent. Det viser en kortlægning fra Ugebrevet A4 af Sundhedsstyrelsens Landspatientregister, der har analyseret over 1 mio. operationer på bevægeapparatet gennemført på offentlige og private sygehuse fra 2004 til 2009.

Med 15 procent af alle ortopædkirurgiske operationer har privathospitalerne tredoblet deres andel siden 2004. Direktør ved Dansk Sundhedsinstitut Jes Søgaard finder det interessant, at privathospitalerne har bidt sig fast som et væsentligt alternativ til det offentlige på nogle af sundhedsvæsenets kerneydelser.

»I den hidtidige debat har der været fokus på privathospitalernes høje andele, når det gælder visse typer scanninger og fedmeoperationer. Men her er der tale om et langt større antal operationer, hvor privathospitalerne altså har løst opgaver for regionerne. Det er godt, at der nu kigges nærmere på de nærmere geografiske forskelle,« siger Jes Søgaard.

Store regionale forskelle

Nordjylland og Sjælland ligger i toppen blandt privatbehandlede operationer, og det er især de offentligt betalte behandlinger, der trækker disse regioner frem. Her gennemføres op mod en fjerdedel af alle behandlinger privat for offentlige skattekroner.

Hos Danske Regioner vurderer kontorchef for Økonomi og Sundhedsanalyse Malene Højsted Kristensen, at de regionale forskelle især er påvirket af sygeplejerske-strejken i 2008. Den gav alvorlige dønninger i regionerne, hvor antallet af ortopædkirurgiske operationer i det offentlige faldt med over 20.000.

»Når både 2008 og 2009 giver store forskelle i regionernes brug af privathospitaler, skyldes det især, at regionerne stod med forskellige udfordringer, fordi strejken førte til, at det udvidede frie valg blev suspenderet i en periode. Nogle regioner anvendte udbud hos privathospitaler og videreførte disse efter genindførslen af det udvidede frie valg. Andre valgte at udvide egen kapacitet midlertidigt,« siger hun. 

Fysiske afstande trækker spor

Men også lokalt er der store forskelle mellem offentligt behandlede og privatbehandlede. I Nordjylland behandles 28 procent af Rebilds patienter eksempelvis på privathospital på det offentliges regning, mens det tilsvarende tal godt en times kørsel vestpå i Skive blot er tre procent. Hos regionrådsformand Ulla Astman (S) skal svaret findes i både fysiske afstande og mentale forskelle mellem by og land.

»Privathospitalerne i Nordjylland ligger omkring Ålborg, og her har patienterne lettere ved at sige ja tak til et tilbud om udvidet frit sygehusvalg. Men det hører nok også med, at patienterne tæt på Ålborg har mindre tålmodighed med det offentlige. Omvendt gælder det, at jo længere du tager vestpå, jo stærkere er tilliden til det offentlige sundhedsvæsen og dermed villigheden til at vente på behandling,« mener hun.

Siden 2005 har patienter gennem det såkaldte udvidede frie sygehusvalg haft mulighed for at lade sig behandle privat, når ventetiden i det offentlige udgjorde over fire uger. De store forskelle i patienternes brug af privathospitaler i selv nærtliggende kommuner rejser ifølge Jes Søgaard fornyet tvivl, om hvorvidt netop det frie sygehusvalg giver lige adgang for alle patienter.

»Når forskellene i patienternes adgang er vokset så markant, er det kun rimeligt at spørge, hvad det betyder for princippet om den lige adgang til sundhedssystemet. Man kan være bekymret for, om privathospitalerne især behandler unge patienter tæt på, og i mindre grad kommer til gavn for ældre indbyggerne i eksempelvis store dele af Jylland.«

Men hos Bent Wulf Jakobsen fra Brancheorganisationen for Privathos­pitaler og Klinikker befinder ansvaret for de store forskelle sig alene hos regionerne.

»Når tallene viser en uhensigtsmæssig skæv adgang til privathospitalerne, kan man jo stille spørgsmålstegn ved, om borgerne i Udkantsdanmark får nok information fra regionerne om det udvidede frie sygehusvalg. Det er ærgerligt, for det kan ligeså godt være, at fiskeren i Thyborøn har svært ved at arbejde med en korsbåndsskade. Vi har jo en konstant debat med regionerne om dette spørgsmål, så de ved det godt, men gør måske ikke nok.«

Boom i operationer

Privathospitalernes eksplosive vækst fra 2004 er kun afbrudt af et kortvarigt fald i 2009 og betød en tredobling af operationerne til over 29.000. Privathospitalerne alene har dermed fået tilført over halvdelen af de nye operationer på området. Jes Søgaard vurderer, at privathospitalernes massive vækst er en væsentlig forklaring på, at flere af regionerne har mødt udfordringer i at finde kvalificerede læger, der kunne løse især det akutte pres på de offentlige sygehuse.

»Flere cheflæger på de store ortopædkirurgiske afdelinger har ikke lagt skjul på, at det i lange perioder nærmest var umuligt at få læger til at tage overarbejde. Det er især et problem for planlægningen på sygehusene, for ligesom andre virksomheder er man jo afhængige af, at medarbejderne kan træde til med overarbejde, når der er pres på. Men med krisen har de offentlige sygehuse givetvis fået bedre adgang til lægerne, fordi konkurrencen med privathospitalerne er faldet.«

Region Hovedstaden er ifølge Jens Kristian Kragholm, chef i Informations og Rådgivningsenheden, en af de regioner, hvor lægemangel ikke har stået på dagsordenen. Han påpeger, at den lettere adgang til læger kombineret med store sygehusafdelinger har dæmmet op for behovet for privathospitalerne. Så på trods af de mange privathospitaler i Hovedstaden er andelen af offentligt betalte operationer på privathospitaler alligevel langt under landsgennemsnittet.

»For os var spørgsmålet ikke om vi havde kapacitet nok, men om vi brugte kapaciteten på vores afdelinger godt nok. Men med tæt koordinering mellem de enkelte afdelinger, har vi nok lettere ved at reagere på udsving i patienternes behov. Det er stærkt medvirkende til at holde regningen til privathospitalerne så lav hos os,« fastslår han.

Mængderabat

Den nordjyske regionrådsformand Ulla Astman kender udmærket privathospitalernes voldsomme vækstrater, der betyder, at nordjyder i dag behandles privat mellem to og tre gange så ofte som midtjyderne. Hun trøster sig dog med, at regionen i dag får slået op imod 25 procent af prisen på privathospitalerne ved køb med mængderabat. 

»Tidligere brugte vi mange penge på det udvidede frie sygehusvalg, som nordjyderne måske har været mere flittige til at bruge end andre. Men siden er vi begyndt at købe flere operationer privat igennem samlede udbud, der er billigere,« siger hun.

Ifølge Bent Wulf Jakobsen stod udbud som dem i Nordjylland for omkring en fjerdedel af de offentligt betalte operationer på privathospitalerne i 2009. Resten foregik især gennem det udvidede frie sygehusvalg.

»Regionernes indkøb gennem samlede udbud fungerer udmærket for os, fordi det sikrer en stabil efterspørgsel. Derimod er nogle regioners udmelding om at øge de ortopædkirurgiske operationer en direkte trussel mod livsgrundlaget for privathospitalerne. Da vi ikke kan leve af sundhedsforsikrede patienter alene, risikerer man en genindførelse af sygehusmonopolet med lavere effektivitet i det offentlige til følge.«

Men SF’s sundhedsordfører Jonas Dahl finder det absurd, at privathos­pitalerne med markedsandele på 15 procent indenfor ortopædkirurgien frygter for livet.

»De ændrede priser ændrer ikke på, at der ikke hersker fair konkurrence. For privathospitalerne betaler hverken for patientforsikring, uddannelse eller de komplicerede patienter. Vi vil ikke have et sundhedsmarked, men et sundhedsvæsen, der løser opgaverne billigt uden at skele til profit.«

Frit sygehusvalg til diskussion

Samtlige 25 kommuner med flest offentligt betalte behandlinger gennemført privat ligger i Region Nordjylland og Region Sjælland. I bunden af listen står derimod især Region Midtjylland. Tallene giver ifølge Jes Søgaard anledning til at overveje en tilpasning af det frie sygehusvalg.

»I dag giver en række operationer kategorisk ret til privat behandling efter fire uger, men når vi ser, at ordningen anvendes så ujævnt giver det indtryk af, at den favoriserer særlige grupper. En mere rimelig løsning er muligvis at efterlade større fleksibilitet hos den enkelte læge. Det vil begrænse overforbruget hos de mest ivrige brugere af privathospitalerne uden samtidig at udelukke de udsatte grupper, der i dag har et begrænset brug af privathospitalerne.«

Hos Danske Regioners formand Bent Hansen (S) bekræfter privathospitalernes vækst med over 20.000 operationer, at det frie valg burde genovervejes.

»Det udvidede frie sygehusvalg har aldrig været min kop te. Det har tilsyneladende medført overbehandling og helt unødvendigt store ekstraudgifter for det offentlige sundhedsvæsen. Jeg så gerne en differentieret behandlingsgaranti, hvor springfingre og indgroede negle ikke trækker ressourcer fra det psykiatriske område og de ældre medicinske patienter.«

Den konservative sundhedsordfører Vivi Kier holder fast i, at det frie sygehusvalg er en god idé.

»Det frie sygehusvalg er en god idé, fordi det er enkelt og let at forstå. De forskelle, der eksisterer mellem landsdelene, tror jeg ikke er et udslag af, at borgerne ikke kender til det frie sygehusvalg. Men afstanden spiller da sikkert ind. Vi har sparet mange mennesker for bekymringer og sygdomsforløb. Vil vi vide, hvad forskellene skyldes, kræver det jo en nærmere undersøgelse.«

SF’s sundhedsordfører Jonas Dahl mener, at de regionale forskelle giver anledning til at kigge på det frie sygehusvalg.

»De voksende regionale skævheder i anvendelsen af privathospitaler er endnu et argument for at reformere det frie sygehusvalg. Det skal gøres mere fleksibelt, og lægerne skal have bedre mulighed for at give faglige vurderinger for hvilke operationer, der er mest akutte.«