Staten svigter ledige

Af | @GitteRedder

Hele 17 ministerier svigter deres sociale ansvar og undlader at ansætte ledige dagpengemodtagere i såkaldte løntilskudsjob. Pinligt, mener Socialdemokraterne. Rystende, mener SF. Ministerierne burde gå foran og være rollemodeller og i det mindste opfylde deres forpligtelser, mener arbejdsmarkedsforsker.

REGERINGSSVIGT Ledige dagpengemodtagere og folk på kontanthjælp kan kigge langt efter job hos staten. Selv om ministerier og diverse styrelser har som mål at fremskaffe 1.400 såkaldte løntilskudsjob i år, har de indtil videre kun ansat 517 ledige i den type job. Det svarer til, at staten kun ansætter godt en tredjedel af de ledige, som de har sat sig som mål.

En samlet opgørelse over løntilskudsjob fordelt på ministerier fra sidste år viser, at 17 ministerier ikke levede op til pligten og ansatte folk i løntilskudsjob. Værst ser det ud i Statsministeriet, hvor der ifølge tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har været ansat én eneste i løntilskudsjob de sidste tre år.

Men også i Finansministeriet, Integrationsministeriet, Forsvarsministeriet, Transportministeriet og Skatteministeriet er der langt op til at opfylde deres kvote for løntilskudsjob. Samtlige fem ministerier har en udnyttelsesgrad på under 10 procent i forhold til det mål, der er angivet om at ansætte ledige og kontanthjælpsmodtagere.

Kun to ministerier – det tidligere Velfærdsministerium og Kulturministeriet – gav i 2008 ledige en chance og lukkede dem ind i ministerierne. Endda så meget at de overopfyldte deres mål.

Til gengæld falder Beskæftigelsesministeriet igennem og havde sidste år kun ansat halvdelen af de ledige, som de burde ansætte i løntilskudsjob.

Ved ikke at ansætte flere ledige i de såkaldte løntilskudsjob svigter staten den aktive arbejdsmarkedspolitik, aktiveringsindsatsen og det sociale ansvar, som de ellers selv er bannerførere for, påpeger arbejdsmarkedsforsker på Ålborg Universitet, professor Flemming Ibsen.

»Det ser ikke særlig kønt ud, at ministerierne ikke opfylder deres kvoter for løntilskudsjob. De burde gå foran og være rollemodeller og som det mindste opfylde deres forpligtelser,« fastslår Flemming Ibsen.

En kvote skal holdes

Også leder af arbejdsmarkedsafdelingen på SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Lisbeth Pedersen, vurderer, at der bør være en sammenhæng mellem den beskæftigelsespolitik, man lovgiver om, og måden hvorpå man selv gennemfører den.

»Det er da overraskende lavt, når så mange ministerier ikke lever op til deres kvote. Det kan man roligt sige,« lyder det fra Lisbeth Pedersen.

Hun tilføjer, at det i praksis kan give problemer at skabe plads til at aktivere folk og give dem et meningsfyldt stykke arbejde i en travl hverdag i et ministerium eller styrelse.

»Men hvis man har sat den kvote, må det jo selvfølgelig være meningen, at man forsøger at leve op til den,« konstaterer Lisbeth Pedersen.

Heller ikke formand for HK Stat, Thora Petersen, er imponeret over, at statsadministrationen svigter. Og især i en tid, hvor arbejdsløsheden stiger uge for uge, mener hun, at det er beskæmmende, at ministerierne ikke lægger sig i selen for at ansætte flere i løntilskudsjob. Hun understreger, at der findes alle typer job for både kort- og højtuddannede i ministerier og styrelser, og med den ledighed, der er indenfor både HK- og akademikerområdet, er der rigeligt at tage af.

»Dybest set lyder det lidt hult, hvis man stiller sig op på den høje hest og siger, at alle andre skal udvise samfundsansvar, og ikke selv gør det. Det interessante er faktisk, at vi oplever, at der er private virksomhedsledere, der agerer mere socialt ansvarligt end vores egen statslige sektor gør,« siger Thora Petersen.

Bolden ligger hos jobcentrene

Job med løntilskud er en del af loven om aktiv beskæftigelsesindsats og tænkt som en håndsrækning til ledige, der er i fare for at ryge helt ud af arbejdsmarkedet. Men også kontanthjælpsmodtagere og personer med begrænsning i arbejdsevnen kan blive ansat i løntilskudsjob. Det er jobcentrene der henviser ledige til løntilskudsjob, og ligesom staten har fået en kvote, som de har pligt til at opfylde, har også regioner og kommuner en kvote.

Kontorchef i Personalestyrelsen under Finansministeriet, Mikkel Plannthin, medgiver, at det ikke ser godt ud, at flertallet af ministerierne ikke ansætter det antal ledige, som de er forpligtet til.

»Vi har også konstateret, at ministerierne ikke opfylder deres kvoter, og vi påtænker at have en dialog med Arbejdsmarkedsstyrelsen om hvorfor,« siger Mikkel Plannthin.

I forhold til fleks- og skånejob fremhæver Mikkel Plannthin, at statsadministrationen lever op til deres sociale ansvar. Men løntilskudsjobbene handler om at hjælpe nogle folk, der måske har en mindre evne eller har været marginaliseret og har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet og give dem en ekstra chance.

»Det er da interessant, at udnyttelsesgraden af de kvoter ser ud, som den gør. Jeg har et ønske om at blive klog på, hvad det er for nogle udfordringer, som ministerierne møder i forbindelse med at arbejde med de her stillinger,« siger han.

Kontorchef i Arbejdsmarkedsstyrelsen Stig Nørgaard, der er ansvarlig for kvoteordningen for offentlige løntilskudsjob, mener, at det er helt misforstået at tale om et svigt fra ministeriernes side, når de ikke ansætter ledige i løntilskudsjob.

»Bolden ligger hos jobcentrene, når sagsbehandlerne skal ud og aktivere ledige. Det er jobcentrene, der med udgangspunkt i den enkelte ledige vurderer, hvad det er for et aktiveringstilbud, der kan få den ledige i job. Og hvis de ikke skønner, at et løntilskudsjob i et ministerium er det rigtige, får ministerierne ingen henvendelser,« siger Stig Nørgaard og henviser til, at jobcentrene ikke har bedt om pladser hele vejen op til maksimumgrænsen for kvoten.

»Det er ikke et mål, at det enkelte ministerium skal opfylde deres kvote. Men hvis et ministerium gerne vil have flere i løntilskudsjob, fordi man gerne vil være med til at hjælpe jobcentrene med den her opgave, kan man synliggøre, hvilke løntilskudsjob man råder over og så slå dem op. Man må gerne henvende sig til jobcentrene, hvis man har noget at bidrage med, og det kan gøre opgaven nemmere for jobcentrene,« siger Stig Nørgaard.

I en mail til Ugebrevet A4 understreger Arbejdsmarkedsstyrelsen, at ministerierne skal åbne dørene for de langtidsledige, hvis et jobcenter ønsker det.

Arbejdsmarkedschef i Gladsaxe Kommune, Ebbe Holm, mener ikke, at jobcentrene kan klandres for, at der ikke er flere ansat i løntilskudsjob i ministerierne.

»Det ville give os i jobcentrene flere muligheder, hvis der var flere løntilskudsjob i alle offentlige virksomheder, også ministerierne«, siger Ebbe Holm og tilføjer, at offentlige arbejdspladser sagtens kunne være mere proaktive overfor jobcentrene og efterlyse ledige til at opfylde deres kvote for løntilskudsjob.

Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører Torben Hansen mener, at det er en ubrugelig bortforklaring at give jobcentrene ansvaret for, at ledige ikke ansættes i større omfang i offentlige løntilskudsjob. Ifølge Torben Hansen er det ministerierne og ikke jobcentrene, der fejler.

»I sidste ende er det regeringen, der er ansvarlig for det her. Og det er dem, der svigter, når de ikke har lavet opfølgning og åbenbart ikke synes, at det har været så vigtigt, at de giver jobcentrene besked om, at løntilskudsjob skal prioriteres for at få ledigheden ned. Uanset om det er jobcentrene, der skal anvise ledige til løntilskudsjob, eller ministerierne der selv skal opsøge de ledige, er det her et bredt regeringssvigt,« understreger han.

Midt i en finanskrise, hvor arbejdsløsheden stiger dramatisk, har regeringen et ekstra ansvar for at tage folk ind i løntilskudsjob:

»Der er altid en ekstra forpligtelse fra det offentlige og fra ministerierne i forhold til at udvise social ansvarlighed. Men lige nu er der en skærpet forpligtelse, fordi konjunkturerne er, som de er,« konstaterer Torben Hansen, der kalder det dybt pinligt, at især Beskæftigelsesministeriet ikke gør det bedre:

»Hvis nogen for alvor burde gå forrest, er det jo Beskæftigelsesministeriet, der administrerer det her, og som hele tiden gør kommunerne opmærksom på, at man skal sørge for at leve op til sine forpligtelser og oprette jobs med løntilskud.«

SF’s gruppeformand Ole Sohn vil på baggrund af de nye tal stille spørgsmål til beskæftigelsesministeren for at få svar på, hvorfor de statslige arbejdspladser ikke lever op til deres sociale ansvar og ansætter flere ledige.

»Regeringen kunne godt tage sig sammen på det her felt. Det er rystende, at de ikke selv tager opgaven mere alvorligt. Især i en tid, hvor vi kan se, at arbejdsløsheden eksploderer. Der ville det være fint at lave nogle løntilskudsjob, der kunne føre med sig, at de ledige kom ind på arbejdsmarkedet,« siger han.

»Beskæftigelsesministeriet burde som minimum opfylde, eller overopfylde, kvoten og så også lægge sig i selen for at tilse, at de øvrige ministerier tager deres del. Det her kommer som en overraskelse for mig, for jeg troede, at staten efterlevede sine egne målsætninger,« siger Ole Sohn og kalder det bekymrende, at man ikke efterlever de målsætninger, man selv udstikker.

Afviser svigt

Den konservative arbejdsmarkedsordfører og formand for Folketingets arbejdsmarkedsudvalg Knud Kristensen, afviser, at der er tale om et svigt fra regeringen.

»Du kan trække hesten til truget, men du kan ikke tvinge den til at drikke. Med det mener jeg, at du ikke kan sidde som politiker på Christiansborg og følge med i, om en bestemt styrelse har ansat ledige indenfor bestemte kategorier,« siger Knud Kristensen og henviser til, at politikerne på Christiansborg ikke er personaleansvarlige.

Forskerne mener, at det skader beskæftigelsesministerens autoritet, når ministeriet forsømmer at opfylde sin egen kvote for folk i løntilskudsjob. Professor Flemming Ibsen mener ikke, at det ser kønt ud.

»Det virker ikke troværdigt, hvis man skælder andre ud for ikke at tage nok ledige i løntilskudsjob, og så ikke selv leverer varen,« påpeger han.

Lisbeth Pedersen fra SFI er enig:

»Når man i Beskæftigelsesministeriet har den politik, bør man da også selv vise den rummelighed og ansætte folk i løntilskudsjob,« siger hun og understreger, at uanset årsagerne til, at ministerierne ikke opfylder deres kvoter, ser det ikke godt ud for det sociale ansvar.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg har ikke ønsket at give et interview til Ugebrevet A4 om løntilskudjob, men siger i et skriftligt svar, at kritikken skyder langt over målet.

Er det ikke for dårligt, at ministerierne ikke gør mere aktivt opmærksom på, at de gerne vil tage ledige ind med løntilskud?

»Det er jobcentre og andre aktører, der har bolden i forhold til at henvende sig til ministerierne, når de har brug for at få en ledig i løntilskud. Til gengæld skal ministerierne så levere en plads, indtil de har opfyldt kvoten. Antallet af løntilskud i staten er steget betydeligt de seneste par år, så jeg må indrømme, at jeg har lidt svært ved at se den negative i den udvikling«, hedder det i en mail fra Inger Støjberg.

Tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at antallet af løntilskudjob i ministerierne og styrelser er steget fra i alt 286 i 2007 til de nuværende 517 i juni 2009. Men hverken i 2007, 2008 eller 2009 er ministerierne samlet set i nærheden af at opfylde deres mål.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.