Staten lever højt på gratis arbejdskraft

Af Vinni Yang Søgaard og Rikke Gustavsen

Offentlige institutioner benytter sig i udstrakt grad af ulønnede studerende i praktikstillinger. Både arbejdsgivere og studerende er glade for muligheden. Men i flere og flere tilfælde er der tale om praktikstillinger, der stik mod regeringens politik forlænger studietiden.

GRATISTER Antallet af studerende i ulønnet praktik i offentlige institutioner er steget de senere år. Og der er masser af arbejde at få, hvis man vel og mærke vil arbejde gratis.

Lige nu tilbyder offentlige institutioner 138 ulønnede praktikstillinger, cirka halvdelen af dem på Danmarks ambassader i udlandet, viser en søgning i universiteternes job-databaser, som Ugebrevet A4 har foretaget.

Og ulønnet praktik er helt inden for grænserne af, hvad uddannelsesinstitutioner og fagforeninger anbefaler. Ofte kan praktik, der varer et halvt år, nemlig veksles til færre timer på skolebænken.

Et halvt år i praktik giver således et halvt år mindre i klasselokalet i kraft af den såkaldte merit, der betyder, at dokumenterede kompetencer kan afkorte den normerede studietid.

Praktik uden merit 

Men en anden type praktikopslag fra de offentlige institutioner er begyndt at dukke op. Her søger offentlige arbejdspladser om at få studerende i ulønnet praktik i mere end et halvt år. Ifølge A4’s undersøgelse gælder halvdelen af de aktuelle opslag praktikstillinger, der er længere end de seks måneder, en studerende kan få merit for.

Og det er man ikke umiddelbart begejstret for hos Danske Studerendes Fællesråd:

»Ens praktikophold skal passe til den merit, man rent faktisk får. Det kan godt være, de ikke bryder en lov, men de bruger stadig praktikanterne på en måde, som praktikopholdet ikke er tænkt til,« fastslår formanden for Danske Studerendes Fællesråd, Magnus Pedersen.

Praktikkens relevans og længde bliver vurderet fra uddannelse til uddannelse. På akademiske uddannelser har de studerende en teoretisk baseret uddannelse, og her har man ikke som på erhvervsuddannelserne lange perioder med praktik.

Win win situation

Udenrigsministeriet har fået øjnene op for de studerendes behov for at gøre sig bemærket på et presset arbejdsmarked. 600 studerende har ministeriet ansat i ulønnet praktik om året, typisk i praktikophold, der varer et halvt år. Men ministeriet tilbyder også ulønnede praktik­stillinger, der varer længere. Faktisk er halvdelen af ministeriets aktuelle opslag ulønnede praktikophold af over seks måneders varighed. Og det kan, ifølge Udenrigsministeriet, komme de studerende til gode:

»Selv om det ikke er fuldt ud meritgivende, så får de studerende en fordel frem for deres studiekammerater. Og det er jo frivilligt, om man vil søge en ulønnet praktikantstilling,« siger personalechef i Udenrigsministeriet Thomas Munk-Larsen.

Og han tilføjer:

»Det er en win-win-situation for både Udenrigsministeriet og den studerende.«

Men den køber de studerendes formand Magnus Pedersen ikke:

»Vi studerende er meget afhængige af de rammer, som praktikstederne lægger for vores praktikophold. Vi kan jo ikke søge praktikophold, som ikke bliver opslået. Derfor betyder det rigtig meget, hvilke rammer de lægger. Så det er ikke rigtigt, at det er den studerendes frie valg. Der er et givent antal praktiksteder, og hvis du gerne vil have et praktikophold et sted, så er du nødt til at indordne dig under det, og derfor har embedsmændene i ministeriet et ansvar for, at de forhold er i orden.«

Forlænger studietiden

I øjeblikket søger Danmarks Faste Repræsentation ved EU 25 ulønnede praktikanter til at hjælpe med at forberede Danmarks EU-formandskab i 2012. Repræsentationen søger studerende med samfundsvidenskabelig eller juridisk baggrund til et 11 måneders ulønnet praktikophold.

Statskundskab og jura på Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet giver maksimalt merit for et praktikforløb, der svarer til seks måneder.

Men Danmarks EU-ambassadør og chef for EU-repræsentationen Jeppe Tranholm-Mikkelsen ser det 11 måneder lange praktikforløb som en unik og fantastisk chance for de studerende til at være med under hele forberedelsen af et formandskab. En chance han ikke mener, de kan få, hvis de nøjes med at være i praktik i seks måneder.

»Vi vurderer, at det er en fantastisk mulighed for de studerende og selvfølgelig også en mulighed for os,« siger Jeppe Tranholm-Mikkelsen.

Det undrer de studerendes formand Magnus Pedersen, at en offentlig institution gør brug af ikke-meritgivende praktikker.

»Når man prøver at gennemføre en SU-reform, hvor man vil have de studerende hurtigere igennem, men så har en praksis ude i ministerierne, hvor man forsøger at gøre de studerende langsommere, så må den pågældende minister stå til ansvar.«

Også arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen er kritisk over for fremgangsmåden. 

»Sådan noget med, at regeringen begynder at planlægge et formandskab i EU ved hjælp af gratis arbejdskraft, det er jo uhørt, og det, mener jeg ikke, kan accepteres. Så underminerer vi nedefra. Så er det ikke social dumpning med folk, der kommer over grænserne og underbyder. Så er det indefra, at man gnaver hele overenskomstsystemet i stykker, og vores arbejdsmarkedsmodel får et problem.«

Løn eller merit

Faren for at undergrave det danske arbejdsmarkedssystem ser dog ikke ud til at skræmme studerende fra at tage i ulønnet praktik i en længere periode end de meritgivende seks måneder.

Udsigten til at gøre sig mere attraktiv for et arbejdsmarked i krise får de studerende til at valfarte til de ulønnede praktikantstillinger – også til dem der varer over seks måneder og altså vil give de studerende en længere studietid. For eksempel har Danmarks Repræsentation ved EU fået 90 ansøgninger til de 25 ulønnede praktikantstillinger af 11 måneders varighed.

Nicolai Robinson fra juristernes og økonomernes fagforbund Djøf forhandler overenskomster inden for det offentlige område. Han er, ligesom de studerende, positivt stemt over for praktik, også selv om den er ulønnet. Men han mener, at der er nogle krav, som skal overholdes.

»Udgangspunktet er, at man skal have løn for den tid, man ikke får merit for. Praktikanterne må ikke gå ind og tage egentlige lønnede stillinger fra andre, og det sikrer vi ved at sige, at der skal være et studieelement, og det er merit. Det er det eneste parameter, der er for, at vi kan gå ind og sige, at noget er studiegivende.«

Djøf vil nu gå i dialog med Udenrigsministeriet.

Niels Lykke Jensen, politisk chef i akademikernes hovedorganisation AC mener også, at Udenrigsministeriet har et ansvar, når Danmarks faste Repræsentation ved EU, som hører under Udenrigsministeriet, annoncerer efter studerende til ulønnede praktikker af 11 måneders varighed. Han opfordrer til, at Udenrigsministeriet reflekterer over, hvordan de bruger de ulønnede praktikanter.

»Måske skulle Udenrigsministeriet tage nogle nøgletalsdiskussioner om, om man kan klare sig uden ulønnede praktikanter. For det skal være sådan, at man skal kunne klare sig et langt stykke hen af vejen uden ulønnede praktikanter.«