Spirende optimisme på arbejdsmarkedet

Af

Anne Marie Boesen

Troen på bedre tider er ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Flere end hvert tredje medlem i de 92 kommunale beskæftigelsesråd vurderer, at ledigheden nu falder i deres lokalområde. På landsplan mener fire ud af ti, at ledigheden ved årets udgang er lavere end ved årets begyndelse. Størst optimisme finder man i Midtjylland og Nordjylland, mens forårsfornemmelserne er mere moderate i hovedstaden.

Foto: Illustration: Thomas Borberg, Polfoto

FORÅR Det danske arbejdsmarked er på vej mod lysere tider. Nyansættelser er på vej, og fyresedlerne lagt i skuffen.

Sådan lyder det fra flere end hvert tredje medlem af landets 92 lokale beskæftigelsesråd (LBR), der er en særlig lokal forankret institution, hvor arbejdsgivere, fagforeningsfolk og politikere i tæt samspil overvåger hver en ny bevægelse på de lokale arbejdsmarkeder. Med deres indgående kendskab til det lokale arbejdsmarked har medlemmerne af de lokale beskæftigelsesråd fingeren på pulsen i forhold til den lokale udvikling på arbejdsmarkedet.

Hvor mere end hvert tredje LBR-medlem tror på stigende beskæftigelse i deres lokalområde i de næste måneder, så ser langt færre dystert på fremtiden. Godt hvert ottende LBR-medlem forventer, at krisen vil forværres yderligere.

Næsten halvdelen af medlemmerne i beskæftigelsesrådene mener dog, at krisen på det lokale arbejdsmarked stagnerer på det nuværende niveau.

Undersøgelsen, som Ugebrevet A4 har gennemført blandt 517 medlemmer af beskæftigelsesrådene, viser også, at næsten halvdelen af deltagerne – 44 procent – vurderer, at ledigheden i deres område om tre måneder vil være mindre end i dag. En næsten lige så stor gruppe – 42 procent – forventer, at ledigheden i deres kommune er lavere ved årets udgang, end da vi gik ind i 2012.

Vi har nået bunden

Søren Sørensen, der repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening i LBR-Randers, men også er HR-chef hos Randers Tandhjulsfabrik og bestyrelsesformand for Randers Tekniske Skole, Tradium, kan også fornemme de nye tider.

»Vi har en stor, bred erhvervsklub i Randers, hvor både service- og fremstillingsvirksomheder mødes, og der oplever jeg en stor optimisme, og at produktiviteten hos mange virksomheder går op,« siger han.

»Der er også stigende efterspørgsel efter flere lærlinge, og derfor er jeg meget optimistisk og tror, at tingene har vendt. Det går stille og roligt fremad. Vi har nået bunden,« siger Søren Sørensen og underbygger sine pointer ved at henvise til et certificeringskursus for unge faglærte, der på kun en måned har sikret 5 ud af 80 deltagere et fast job i Randersområdet.

Han bor i Region Midtjylland, der overordnet set er den region, der slår de mest optimistiske toner an i forhold til faldende ledighed inden for de kommende tre måneder. 57 procent af de midtjyske LBR-medlemmer forventer ifølge undersøgelsen, at ledigheden falder de kommende 90 dage.

Værst ser det ud i Region Hovedstaden, hvor kun godt hver tredje forventer ledighedsfald på kort sigt.

Mangler hænder på Aarhus Havn

Også Lone Nystrup, der repræsenterer Akademikernes Centralorganisation i flere midtjyske beskæftigelsesråd og det regionale beskæftigelsesråd (RBR) i Midtjylland, fornemmer, at jobmarkedet går mod bedre tider.

I det daglige er hun leder af et erhvervsudviklingsfirma i Herning, hvor hun derfor kommer rundt til midt- og vestjyske virksomheder, der får mere og mere travlt.

»Vi har de sidste par måneder snakket med mange virksomheder, og meget få af dem er negative. Jeg tror på, at det vender fra nu af. Vi har efterhånden fået tilpasset de ledige til de behov, virksomhederne har, så det kan gå fremad,« fastslår Lone Nystrup.

I Århus fornemmer Bo Hamburger, der repræsenterer Socialpædagogernes Landsforbund i LBR-Århus, og til daglig leder et aktiveringsprojekt i Bazar Vest i Brabrand, en spirende tro på fremtiden.

»Vi har flere gange i beskæftigelsesrådet fået meldinger om, at der mangler arbejdskraft på Aarhus Havn – murere, elektrikere, jord og betonarbejdere – og derfor tror jeg også på, det begynder at lysne igen,« siger han med henvisning til, at havnen er en af de store arbejdspladsmotorer i byen.

Et vindue til bedre tider

I forhold til om bunden på krisen generelt er nået, er LBR-medlemmerne i det udkantsramte Nordjylland overraskende de mest positive.

Knap seks ud af ti af de nordjyske respondenter vurderer, at det lokale arbejdsmarked nu går mod bedre tider. Formanden for LBR i Thisted Kommune Arnold Larsen (S) bygger sin optimisme på flere ting.

»Vi kan se i jobcentret, at der ikke længere kommer horder af ledige om mandagen, som er blevet afskediget om fredagen. Vi kan se flere jobannoncer, og i beskæftigelsesrådet får vi flere og flere henvendelser fra arbejdsgivere, der mangler medarbejdere,« siger han.

Arnold Larsen henviser til den lokale vinduesfabrik, Ideal Combi i Hurup, som lige nu mangler 50 medarbejdere, hvilket er sensationelt mange arbejdspladser på de kanter på dette tidspunkt.

Efter et faktatjek oplyser vinduesfabrikkens medejer Martin Søgaard dog, at oplysningen skal tages med et gran salt - og så alligevel ikke.

»Det er rigtigt, at vi mangler 50 medarbejdere, men det gjorde vi også sidste år, fordi vi har høj- og lavsæson. Men når der alligevel er noget om, at vi også tror på bedre tider, er det, fordi vi allerede nu begynder at ansætte folk. Der begyndte to her til morgen (tirsdag, red) - hvor vi sidste år, først begyndte at tage folk ind i produktionen i slutningen af maj. Det tyder på, at højsæsonen begynder tidligere i år, og vi kan derfor tilbyde længere ansættelse, end vi kunne sidste år,« siger han.

»Vi har langt mere positive briller på end for kort tid siden. Vi har netop åbnet showroom i Århus, og lige ansat to fuldtidssælgere til det norske marked, så vi tror på, der er noget bedre på vej,« siger Martin Søgaard.

Bro til Tyskland skaber håb

Selv i området omkring Lolland Falster, der ellers har været præget af mange dårlige nyheder de senere år, lyder der nu nye toner. Ifølge John Larsen, der repræsenterer Dansk Metal og LO i LBR-Guldborgssund, skyldes det blandt andet, at den kommende bro over Fehmern Bælt til Tyskland vil skabe mange nye arbejdspladser.

»Vi bygger vores optimisme på anlægsbyggerierne den kommende tid. Især er der tiltro til bedre tider på Lolland-Falster. Der skal bygges et fængsel, og nogle veje skal udbygges,« siger han og erkender, at der til trods for optimismen sker, det han kalder, en »stor udskiftning« på arbejdsmarkedet i Guldborgsund og omegn lige nu. Mange hyres, mange fyres, kort sagt.

»Men der er en optimisme hele vejen rundt. Det plejer at være sådan, at når solen skinner, falder ledigheden lidt,« siger John Larsen.

Politikere mest optimistiske 

Overordnet set er politikerne med sæde i LBR-rådene de mest optimistiske. Seks ud af ti politiske repræsentanter i LBR forventer eksempelvis, at arbejdsmarkedet er på vej i bedring.

Ifølge undersøgelsen ser arbejdsgiverne lidt lysere på fremtiden end lønmodtagerrepræsentanterne. Således forudser fire ud af ti arbejdsgivere bedre tider, mens det kun er godt hver fjerde lønmodtagerrepræsentant. Og trods kun knap hver ottende arbejdsgiver forventer ’meget’ faldende eller ’svagt’ faldende ledighed ved årets udgang – det gør hver femte lønmodtager – er arbejdsmarkedets parter lige nu helt enige om, at ledigheden om tre måneder, altså før sommerferien, vil være lavere end i dag. I hvert fald forventer nøjagtigt 44 procent af begge grupper, at ledigheden om kort tid er faldet.

DA’s repræsentant i LBR i Dragør/Tårnby, Hugo Andersen, skærer dog tværs gennem de mange forudsigelser om fremtiden: Krisen bliver langt værre, også i Dragør/Tårnby, hvor områdets store arbejdsplads Københavns Lufthavn har måttet fyre for nylig. Men ingen tør sige det lige ud, hævder han.

»Jeg slår realistiske toner an, og bunden er ikke nået endnu. Vi har mistet 70.000 industriarbejdspladser, som aldrig kommer tilbage. De store virksomheder har magten til at rykke til udlandet, og det gør de jo. Du kan bare læse aviserne hver dag og se antallet af tvangsauktioner og konkurser og antallet af varslede fyringer,« siger han og skyder enhver form for optimisme, som er gengivet af LBR-kollegerne, ned med et brag.

»De er urealistisk optimistiske. De skal ikke være hverken optimistiske eller pessimistiske, de skal være realistiske. Og det er jo meget svært at få folk til det,« mener Hugo Andersen.

3F-ledighedskø vokser

Kigger man på realiteterne er der da også tegn på, at krisen ikke er vendt endnu. I forgårs offentliggjorde landets største fagforbund, 3F, eksempelvis nye ledighedstal, der efter at være faldet tre måneder i træk, nu igen viser en stigning. 1.200 nye ledige 3F’ere blev der i februar, hvilket betød en stigning i ledighed fra 10,7 til 11,2 procent.

Omvendt er der også flere tegn på det modsatte – at krisen er slut.

En ny undersøgelse, som Erhvervsstyrelsen og Epinion offentliggjorde i sidste uge, viser nemlig samme tendens som A4’s LBR-undersøgelse: Virksomhederne går mod bedre tider.

De 1.000 virksomheder, der har deltaget i den pågældende undersøgelse, beretter godt nok om stigende problemer med at skaffe kapital og et mere pessimistisk syn på landets økonomi end sidste år. Paradoksalt nok gælder pessimismen overhovedet ikke virksomhederne selv.

De fleste virksomheder forventer nemlig en stigende omsætning i de kommende tre år. Kun hver femte virksomhed vurderer, at omsætningen ikke vil stige i 2012, 2013 og 2014.

I gennemsnit vurderer virksomhederne i Erhvervsstyrelsens undersøgelse, at antallet af ansatte vil stige med 30 procent de næste tre år.

Økonomisk usikkerhed løjet af

Professor i økonomi på Aarhus Universitet, Michael Svarer, er overordnet set enig med undersøgelsens respondenter i, at vi bør tage de optimistiske briller på.

»Ledigheden er faldet lidt på det seneste, men endnu mere positivt er det, at beskæftigelsen steg i 4. kvartal i 2011, og det er det, der skal til. For at det skal rykke, skal beskæftigelsen drive det – men der mangler vi stadig at se den store trend. De fleste prognosemagere regner med, at 2012 bliver med en stigende ledighed i starten og så vil den falde hen imod slutningen af året, men stadig lande på det niveau, som vi kender i dag,« siger han og fremhæver, at noget af usikkerheden omkring økonomien er løjet af.

EU-finanspagten har givet finansmarkederne lidt ro, og bankerne har været villige til at eftergive Grækenland deres gæld. USA, Tyskland - og eksporten - viser gode tegn, og forbrugerne må snart komme ud af busken og begynde at bruge penge igen. Generelt vurderer han nemlig, at de fleste danskere er økonomisk velpolstrede men bare ikke tør bruge pengene. Men det må snart komme igen, vurderer økonomiprofessoren.

»Nogle af de ting, der generede i efteråret, er bremset, så der er positive tegn. Alt i alt er jeg begrænset optimist,« siger Michael Svarer.