FOA-kongres 2016

Sosu'erne skal ud af offerrollen

Af | @FrejaWedenborg

FOA-medlemmernes faglige stolthed er øget siden 2008. Det skal bruges til at vise sosu-assistenten og de andre faggrupper som stærke aktører i velfærdskampen frem for ofre for nedskæringer, siger formand Dennis Kristensen, som på de næste dages kongres vil lancere en ny kampagne.

Sosu-assistenterne og de andre faggrupper i FOA er for alvor blevet synlige i den offentlige debat siden 2007. Her fra en demonstration mod kommunale nedskæringer i Randers.

Sosu-assistenterne og de andre faggrupper i FOA er for alvor blevet synlige i den offentlige debat siden 2007. Her fra en demonstration mod kommunale nedskæringer i Randers. Foto: Annelene Petersen/Scanpix

Sosu-assistenten, redderen og rengøringsarbejderen skal opleves som stærke og stolte faggrupper i den offentlige debat. Ikke som ofre for lav løn og pressede arbejdsforhold.

Det er idéen bag en ny stor lønkampagne, som fagforbundet FOA lancerer på sin kongres, der starter i Aarhus onsdag.

»Vores medlemmer oplever i de her år, hvordan deres faglighed er under et enormt pres, og nedskæringerne betyder, at de ikke får lov at gøre deres arbejde sådan som de ved, det skal gøres. Det skaber en frustration, som nemt kan føre til afmagt. Vi vil prøve at vende den frustration og samle den enorme styrke, der er i medlemmernes faglige stolthed til at sætte gang i velfærdsdebatten igen,« siger forbundsformand Dennis Kristensen til Ugebrevet A4.

Rankere rygge

Siden forbundets første kongres i 2008 er FOA’s omkring 180.000 medlemmer gået fra at være nogle af landets mest oversete faggrupper til at tage en førerplads i flere undersøgelser som Danmarks mest synlige.

Overenskomststrejken i 2008, stormøder for forbundets tillidsvalgte og velfærdsdemonstrationer for Christiansborg har været med til at sætte forbundets røde paphænder og krav om flere offentligt ansatte på det visuelle landkort.

I årene efter strejken kunne jeg mærke, at folk havde fået øjnene op for, at vores fag er mere end at vaske numser og give mad. Nu er det som om folk lidt har glemt det igen. Jannie Holgersen, sosu-hjælper i Holstebro

I samme periode er medlemmernes faglige selvbevidsthed øget, viser svar fra FOA’s elektroniske medlemspanel.

I 2008 svarede 70 procent af FOA’s medlemspanel, at de oplevede at deres arbejde eller uddannelse gav dem en faglig stolthed.

I 2012 svarede 89 procent i medlemspanelet, at de er stolte af deres arbejde og fag.

I august i år blev der spurgt på en lidt anden måde, nemlig om de føler, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker. Det svarede ni ud af ti ja til: 89 procent i høj grad og 11 procent i nogen grad.

Arbejdsmarkedsforsker Bent Greve fra Roskilde Universitet ser en klar sammenhæng mellem forbundets synlighed og medlemmernes faglige stolthed.

»Mange er blevet klar over, at de udfører en vigtig kerneopgave i velfærdssamfundet. Når FOA’s medlemmer ser, at de har et forbund og en formand, som kæmper deres sag i den offentlige debat, smitter det også af på deres opfattelse af egen faglighed,« siger han til Ugebrevet A4.

Også samfundsforsker ved Aalborg Universitet, Johannes Andersen, peger på FOA’s stærke stemme i den offentlige debat som en medvirkende årsag til den øgede faglige stolthed.

»FOA repræsenterer en holdning til velfærdssamfundet, som bliver marginaliseret i forhold til de andre fagforbund og i den offentlige debat. Det fører til det man kan kalde en mægtiggørelse internt i FOA, hvor medlemmerne bliver mere og mere klar over, hvad de står for, hvad de er udsat for og hvor vigtigt det er, at de holder sammen,« siger han til Ugebrevet A4.

Forbundsformand Dennis Kristensen vil hellere tale om, hvordan medlemmerne selv satte deres fag på dagsordenen med strejkerne i 2007 og 2008.

»Vi så, at en underbetalt og overset faggruppe pludselig sagde fra og stod foran deres lokale rådhuse og krævede respekt og løn som fortjent. Når jeg ser tilbage på tiden fra 2002, hvor jeg blev valgt som formand, og frem til 2008 og så fra 2008 og frem til i dag, så oplever jeg en markant ændret attitude hos medlemmerne. Det er stærke kvinder og mænd med en langt rankere ryg, der ved, at de udfører et knaldgodt stykke arbejde, der er vigtigt for samfundet,« siger han.

Det kan også ses i de offentligt ansattes prestige i resten af befolkningen.

FOA-faggrupper som sosu-assistenter, dagplejere, hjemmehjælper og pædagogmedshjælpere er alle gået frem i prestige fra 2006 til 2016, viste en undersøgelse fra Ugebrevet A4 i foråret.

Jannie fra Holstebro

En af dem, der har kunnet mærke udviklingen tæt på, er social- og sundhedshjælper Jannie Holgersen fra Ulfborg ved Holstebro.

I 2007 var hun sammen med sine kolleger med til at starte den strejkebølge blandt social- og sundhedsansatte, der førte til den omfattende overenskomstkonflikt i 2008.

Inden da havde ingen af de ansatte på Ulfborg Aktivcenter drømt om at skulle demonstrere eller på anden vis råbe op om deres arbejdsforhold. Men da tre af deres kolleger sagde op og blev ansat på en fabrik til en bedre løn, satte det gang i en overenskomststridig strejke, der på få uger bredte sig til resten af landets sosu-arbejdspladser.

Fire måneder senere stod 50.000 velfærdsarbejdere på Christiansborg Slotsplads med røde hænder og krav om respekt, mere i løn og flere offentligt ansatte.

»Strejken dengang gav da en større bevidsthed om, at vi er stolte af vores fag. Vi fik jo også lidt flere hænder ud af det, og i årene bagefter kunne jeg mærke, at folk havde fået øjnene op for, at vores faglighed ikke bare handler om at vaske numser og give mad,« siger Jannie Holgersen, der i dag er blevet tillidsmand for sine kolleger i Ulfborg.

Den øgede respekt er dog under pres fra de stadige nedskæringer i kommunerne, understreger hun.

»Nu er det som om, folk lidt har glemt det igen. Det kan de pårørende jo mærke, når vi ikke har tiden til at leve op til deres krav til, hvordan vi skal tage os af deres forældre. Selvom vi siger til dem, at så må de klage til politikerne, så er det jo os, frustrationerne lander hos.«

Det er Jannie Holgersen langt fra den eneste, der oplever.

I FOA’s seneste medlemsundersøgelse svarer mere end hvert andet medlem, at de kun i ringe grad eller slet ikke oplever, at de får den anerkendelse, som de fortjener for deres arbejde.

I social- og sundhedssektoren er det 58 procent af medlemmerne, der svaret ”i ringe grad” eller ”slet ikke” på spørgsmålet.

»Mange af FOA’s medlemmer arbejder i sektorer, hvor de oplever, at deres faglighed er under pres, og at de får dårligere og dårligere betingelser for at udfolde den. Det fører til et ønske om at forsvare det velfærdssamfund, som står deres hjerte så nær,« siger Johannes Andersen.

Væk fra offerrollen

Denne modsætning mellem en øget faglig stolthed på den ene side og pressede arbejdsforhold på den anden, er netop, hvad FOA vil italesætte med den nye kampagne.

Som et led i kampagnen vil medlemmerne blandt andet blive bedt om at sende små videoer ind, hvor de roser kollegernes gode arbejde.

Det sker på baggrund af et ønske fra medlemmerne om ikke at blive italesat som ofre, fortæller Dennis Kristensen.

»Det er langt vanskeligere at nå frem i medierne med en historie om den ranke ryg og det gode arbejde end historien om sosu-ansatte, der er udsat for nedskæringer eller vold.«

Med kampagnen ønsker FOA at ruste medlemmerne til igen at gå i offensiven, når de offentligt ansatte igen skal forhandle løn i 2018.

»Ofre er sådan nogle, det er synd for, nogen der er svage. Men vores medlemmer oplever ikke, at de er svage, når de står ude på en demensafdeling hos de ældre. Vores medlemmer er stærke som bare pokker. Det er et must, når man skal fastholde omsorgen for borgerne på trods af de pressede forhold, og når man skal insistere på, at vi vil have et velfærdssamfund, der ikke hele tiden strammes,« siger Dennis Kristensen.

Der er godt 600 delegerede på FOAs kongres.

Kampagnen 'Det du er værd' bliver lanceret på kongressens anden dag i morgen.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.