PENGEIDRÆT

Socialdemokraterne vil skabe idrætsfond

Af | @LaerkeOeland

Det skal være muligt at give hurtig støtte til nye ideer, mener Socialdemokraterne. Men den etablerede idrætsverden mener, at den slags fonde kan skade foreningslivet alvorligt. Overlad det i stedet til os at få danskerne til at dyrke idræt, lyder det fra landets to største idrætsforbund.

Forslag om at skabe en fond, der kan give hurtige penge til nye idrætsinitiativer møder hård modstand fra den etablerede idrætsverden.

Forslag om at skabe en fond, der kan give hurtige penge til nye idrætsinitiativer møder hård modstand fra den etablerede idrætsverden. Foto: Rumle Skafte, Polfoto

Inden for de kommende uger barsler Kulturministeriet med en udredning af idrættens struktur og økonomi. Når den er på bordet, skal politikerne forhandle en ny fordeling af tipsmidlerne i idrætsverdenen, og her foreslår Socialdemokraternes idrætsordfører Flemming Møller Mortensen at oprette en ny idrætsfond.

»Det er uholdbart, at der ikke er nogle penge, vi kan hive lidt hurtigt op af lommen, når der kommer et godt initiativ, vi vil støtte,« siger han.

Ideen bliver dog mødt med skepsis fra Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Formand Søren Møller tror ikke, en ny idrætsfond kommer til at rykke noget.

»Vi har set en række statslige puljer på dette felt, og langt hen ad vejen er det som at tisse i bukserne,« siger han.

Hans erfaring med den slags initiativer, som idrætsfonden skal støtte, er, at de falder til jorden, så snart projektet er forbi.

»Og så sker der nogle gange det, at den idrætsforening, der var i det samme område, er svækket eller forsvundet i mellemtiden,« siger han.

Idrætsfonden får heller ikke politisk opbakning fra Venstres idrætsordfører Annie Matthiesen.

»Jeg jubler ikke, når jeg hører om nye puljer, for det fungerer ikke særligt hensigtsmæssigt på andre områder. Så jeg tager de kritiske briller på, men jeg glæder mig til at høre mere om, hvad Socialdemokraterne har tænkt sig,« siger hun.

Ny fordelingsnøgle

I forbindelse med den nye model for tipsmidlerne, som Ugebrevet A4 skriver om i dag, blev det besluttet at endevende økonomien i idrætsverdenen i en udredning, som bliver offentliggjort inden for de næste par uger.

Læs også: Foreninger taber penge på Lotto

På den baggrund skal politikerne blive enige om en ny fordelingsnøgle for de såkaldte tipsmidler, der kommer fra overskuddet i Danske Lotteri Spil. I dag går hele overskuddet via Kulturministeriet til idrætsforeningerne, hvoraf Dansk Idrætsforbund (DIF) og DGI er de største. Men det skal der laves om på, hvis det står til Flemming Møller Mortensen.

»Idrætslivet skal have de samme penge, men der skal være en fond i Kulturministeriet til at støtte nye initiativer, som ikke ligger under de store idrætsforbund. Vi skal jo holde for øje, at idrætslivet i Danmark er andet end DIF og DGI,« siger han.

Læs også: Arbejderidrætten får flere ind i kampen

75 procent skal dyrke idræt

For DIF og DGI er det afgørende, at den statslige indsats på idrætsområdet ikke medfører forringelser for foreningsidrætten. Frem for en idrætsfond anbefaler Søren Møller fra DGI at satse på foreningslivet, som han kalder en mere bæredygtig struktur.

»Vi skal lære de unge at tage et ansvar og organisere noget selv. Ideen om, at vi i fællesskab tager ansvar for at skabe nogle aktiviteter, det tror jeg er utroligt vigtigt for det samfund, vi har,« siger han.

Flemming Møller Mortensen understreger, at DIF og DGI gør et fantastisk stykke arbejde i den sammenhæng.

»Men der kommer af og til opgaver på det politiske bord, hvor det ikke er oplagt at gå til DIF og DGI,« siger han.

Den opfattelse vil DIF og DGI gerne have ændret. De har netop offentliggjort en vision om, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, men kun 50 procent skal gøre det i traditionelle idrætsforeninger. De sidste 25 procent vil de to foreninger nå i samarbejde med kommunerne, staten og de øvrige aktører i idrætsverdenen.

De to foreninger vil selv smide 20 millioner kroner efter projektet, og de opfordrer til, at Kulturministeriet, Sundhedsministeriet, Undervisningsministeriet og Socialministeriet bidrager økonomisk til at realisere visionen.