Socialdemokraterne i Sverige lover job til alle

Af | @GitteRedder
| @MichaelBraemer

Fuld beskæftigelse og en aktiv indsats mod arbejdsløshed skal gå før alt andet. Det mener lederen af det svenske socialdemokrati og måske kommende statsminister, Stefan Löfven. Han lægger op til en massiv indsats for at skabe flere job.

Foto: Foto: Bertil Ericson/Scanpix.

JOBPLAN På den anden side af Øresund mangler 371.000 svenskere et job. Og hver tredje af de arbejdsløse svenskere har været ledig i mere end et halvt år. Den arbejdsløse Svensson er træt af at gå på elgjagt eller se ishockeykampe i fjernsynet. Han vil meget hellere have et arbejde, have styr på økonomien og genvinde troen på fremtiden.

Det mener lederen af de svenske socialdemokrater, Stefan Löfven, der med flere nye forslag har sat den politiske dagsorden i Sverige de seneste uger. Ligesom herhjemme overskygger den høje arbejdsløshed og tabet af industrijob alle andre politiske emner i Sverige. Og nu er det svenske socialdemokrati med Stefan Löfven i spidsen gået i en joboffensiv.

»At have et arbejde er noget af det allervigtigste for mennesker, fordi det giver mulighed for at udvikle sin frihed og sit liv. Vi har altid i vores ideologi fremhævet arbejde frem for kapital og altid sagt, at arbejde for den enkelte er meget vigtigt af både sociale og økonomiske årsager. Arbejdet skaber vores hverdag,« siger Stefan Löfven.

Sund økonomi afgørende

I et interview med Ugebrevet A4 understreger den svenske partiformand, der er tidligere formand for det svenske Metalforbund, at en aktiv beskæftigelsespolitik, der sikrer arbejde til alle i Sverige, er hans politiske ambition.

»Vi vil forny politikken med jobskabelse som udgangspunkt. Beskæftigelsespolitik og klare beskæftigelsesmål for offentlige anlægsarbejder skal lægges frem. Vi kommer aldrig til at give los på økonomien, for at have styr på økonomien er garantien for, at vores velfærd er holdbar og langsigtet, så det slækker vi ikke på. Men målet med vores økonomiske politik er fuld beskæftigelse, og for os er det at have styr på økonomien et middel til at nå vores mål,« siger Stefan Löfven.

Når der er brug for langt flere hænder i ældreomsorgen, og der er problemer med både pladser og normeringer i vuggestuer og børnehaver, er det ifølge Socialdemokraternes formand fordi, der i dag føres en politik, der mere tager udgangspunkt i økonomi end i beskæftigelse.

Og han varsler et opgør med den tænkning, at styr på finanserne nødvendigvis indebærer højere arbejdsløshedstal.

»Vi mener, at fuld beskæftigelse ikke står i modsætning til andre politiske mål. Jeg vil gerne betone, at andre politikområder går hånd i hånd med målet om fuld beskæftigelse. Det er ikke modsætninger. Hvis man vil skabe job, må man tænke miljø og klimainnovationer. Velfærd skaber også job. Skole og uddannelsespolitikken skal også ses i en beskæftigelses-sammenhæng. Jeg tror, at de (Sveriges borgerlige regering, red.) sænker ambitionen på netop uddannelsesområdet og skærer ned på gymnasier og universitetspladser. Det er jo idioti. Både fordi uddannelse er en investering i fremtiden, men også i beskæftigelse nu og her og i fremtiden,« siger han.

Sociale klausuler på stribe

Når de svenske socialdemokrater mødes til kongres i april, foreslår partiets øverste ledelse derfor, at der for første gang kommer en paragraf ind i partiets principprogram, der sort på hvidt fastslår, at fuld beskæftigelse tæller mere end alt andet.

Paragraffen, som socialdemokraterne skal stemme om på kongressen, lyder sådan her:

»Fuld beskæftigelse er vores overordnede politiske målsætning. Skabelsen af flere job og aktiv indsats mod arbejdsløshed kommer før alt andet. Jobbene skal stå foran i hele den økonomiske politik. Vi socialdemokrater skal bruge de redskaber, som kræves, og søge de alliancer, som er nødvendige for at bekæmpe arbejdsløsheden og få flere mennesker i arbejde.«

Stefan Löfven betoner, at fuld beskæftigelse skal være en ledetråd for alt arbejde i en ny socialdemokratisk regering. Og i forbindelse med de mange milliarder kroner, som stat og kommuner hvert år bruger til offentlige anlægsarbejder, skal der opstilles mål for, hvor mange langtidsledige, der skal ansættes, samt hvor mange praktikpladser, der skal oprettes. Det skal være et vilkår for at få en offentlig kontrakt, at en vis procentdel af de ansatte skal være langtidsledige, have funktionsnedsættelser eller have andre problemer.

»Min pointe er, at alle skal se på, hvordan de kan bidrage til fuld beskæftigelse. Og det skal ikke bare styres fra Stockholm, men også regionalt og lokalt skal man kunne spille ind med forslag til, hvordan vi skaber job,« siger den tidligere formand for Metalforbundet, som er Sveriges største fagforbund med mere end 350.000 industriarbejdere som medlemmer. 

Ét skud i bøssen

Stefan Löfven har kun siddet i spidsen for de svenske socialdemokrater siden januar 2012. Da overtog han det kriseramte parti efter Håkon Juholt, der trak sig fra posten efter afsløringer omkring uregelmæssigheder i regnskabsaflæggelser og katastrofale meningsmålinger.

Håkon Juholt blev kun en kort parentes i Socialdemokraternes historie. Akkurat som Mona Sahlin, der tabte Rigsdagsvalget i 2010 med et brag. Før dem har socialdemokratiske partiledere som Tage Erlander, Olof Palme og Göran Persson været grundpiller og faderskikkelser i Sverige.

Men hvis Stefan Löfven skal være andet end en parentes i Socialdemokraternes historie, har han kun ét skud i bøssen, og det er ved Rigsdagsvalget i september næste år. Her skal han fravriste Moderaternes leder Frederik Reinfeldt regeringsmagten.

Siden 2006 har Reinfeldt stået i spidsen for Sverige, og allermest rystede blev socialdemokraterne, da Moderaterne i løbet af 2011 i de fleste meningsmålinger overhalede Socialdemokraterne og blev Sveriges suverænt største parti.

Stefan Löfven er populær blandt vælgerne og ved blandt andet at forsikre svenskerne om, at der er brug for alle på det svenske arbejdsmarked, har han igen gjort Socialdemokraterne til det største parti i Sverige ifølge de nyeste meningsmålinger.

Fornyelse over hele linjen

Hvis Stefan Löfven flytter ind i det svenske statsministerium i slutningen af september 2014, vil han etablere et såkaldt innovationsråd, hvor både erhvervsliv og fagbevægelse, forskere og andre aktører inviteres med til at udstikke Sveriges kurs. Statsministeren vil selv sidde for bordenden, understreger han.

»Innovationsrådet skal diskutere, hvordan vi på bedste vis kan sikre, at Sverige bliver en vinder i den globale økonomi. Vi vil samle Sverige, og vi skal have alle med. Derfor skal vi udover et nationalt innovationsråd også søsætte regionale innovationsråd, så hele Sverige kan udvikles,« siger han.

Også partiet skal ifølge partiformanden underkastes en fremtidssikring. Under overskriften ’Fremtidspartiet’ har han søsat en organisatorisk fornyelse, der blandt andet skal sikre, at mindst hver fjerde opstillet på en socialdemokratisk liste fremover er under 35 år.

Samtidig indfører partiet kompetenceprofiler for kandidater for at opnå et bedre mix af forskellige kompetencer i rekrutteringen af kandidater.

»Vi skal altid kigge fremad. Vi er et frihedsparti, og vi skal tænke i nye løsninger, åbenhed og samarbejde med alle aktører og parter. Vi skal også forynge partiet, og få flere unge kandidater til at stille op. Det skal være sådan, at ungdommen siger: »Yes, Socialdemokraterne er et parti, der kigger fremad«, fastslår Stefan Löfven.

Stort ansvar på Löfvens skuldre

Stefan Löfven ved godt, at han om halvandet år skal genvinde regeringsmagten.

»Det er klart, at jeg har et stort ansvar som partiformand for at vinde næste års valg. Sådan er det. Der er forventninger i partiet og overalt i landet om, at Socialdemokraterne kan vinde. Og det er den største tillid at få, at folk tror på os og ikke anser de socialdemokratiske ideer for at være borte. Men at de tror på, at det er os, der kan levere de rigtige svar og løsninger på udfordringerne,« siger han.

Lige nu og her har han dog mest fokus på partikongressen i april, der skal vedtage paragraffen om fuld beskæftigelse.