Socialdemokrater skal være mere EU-kritiske

Af Jens Peter Houe

EF-domstolens afgørelse i Vaxholm-sagen må få konsekvenser for den socialdemokratiske EU-politik. Det mener formanden for de skånske socialdemokrater Helene Fritzon, der vil vente med at ratificere EU’s Lissabon-traktat, indtil konfliktretten og de kollektive overenskomster er sikret. Hun håber, at de danske socialdemokrater vil bakke op.

DEBAT Socialdemokraterne i Skåne forlanger, at Sverige venter med at ratificere Lissabon-traktaten, indtil der er garantier for de kollektive overenskomster. Er i modstandere af traktaten?

»Vi siger ja til traktaten, men nej til flere Vaxholm-sager. Vaxholm-dommen har skabt stor debat i hele Sverige – både i fagbevægelsen, men også hos Socialdemokraterne. Derfor kræver vi nu en garanti for, at der ikke bliver flere Vaxholm-sager. Derfor vil vi først ratificere Lissabon-traktaten, når vi har fået en sådan garanti. Det er en klar markering fra vores side. Vi må sige fra nu.«

Den tidligere socialdemokratiske minister Morgan Johanson og nuværende rigsdagsmedlem Bo Bernhardson har udtalt, at »EF-domstolens afgørelse i Vaxholm-sagen må få konsekvenser for den socialdemokratiske EU-politik. En grundsten i socialdemokratisk politik og i den svenske arbejdsmarkedsmodel er slået i stykker.« Er Socialdemokraterne i Sverige på vej til at blive EU-modstandere?

»Nej, men vi skal fremover være mere kritiske over for EU. Det betyder ikke, at vi siger nej til EU, men vi må have en kritisk debat, hvor vi undersøger de demokratiske problemer, som følger med EU’s overstatslige politik. Eksempelvis vil vi ikke have EF-domstolen til at afgøre, hvordan det svenske arbejdsmarked skal fungere. Det skal være politikerne og arbejdsmarkedets parter, som bestemmer dette. Vi vil bevare det kollektive aftalesystem – det skal EF-domstolen ikke underminere. Vi er bange for, at hvis vi ikke markerer os nu, så kommer der andre lignende domme fra EU, og det vil vi ikke have. De kollektive rettigheder skal fastholdes, og de skal ikke underkendes af EU.«

Er der andre socialdemokrater, som støtter op om jeres krav?

»Vi står ikke alene. Skåne er det største socialdemokratiske partidistrikt i Sverige med 13.000 medlemmer, og mange andre partidistrikter er på vej med lignende kongresbeslutninger. Desuden har flere socialdemokratiske rigsdagsmedlemmer og fagforeninger stillet de samme krav som os. For eksempel det landsdækkende forbund for bygningsarbejdere i Sverige (Bygnads), LO Skåne samt andre lokale LO-afdelinger. Omvendt har LO’s ledelse meddelt, at Sverige godt kan ratificere Lissabon-traktaten, selv om der ingen garantier er for de kollektive overenskomster. Så vi har gang i en stor debat for tiden.«

I modsætning til jer mener Socialdemokraterne i Danmark, at man godt kan ratificere Lissabon-traktaten og først bagefter finde en løsning på Vaxholm-sagen. Burde Socialdemokraterne i Norden ikke stå sammen?

»Jo, der burde være enighed i Norden om det her spørgsmål. Det havde været meget bedre, hvis vi socialdemokrater sammen kunne sige til EU, at vi skal have sikret de særlige nordiske arbejdsmarkedsmodeller, inden vi ratificerer Lissabon-traktaten. Problemet er jo, at man skal sige ja til hele Lissabon-traktaten og ikke kan fravælge dele af traktaten. Men vi fastholder, at der i traktaten bør indskrives, at EU respekterer vores kollektive overenskomster.«