SOM BRØDRE VI DELE

Skatten deler danskerne i tre grupper

Af | @jakkobb

Venstre og Dansk Folkepartis vælgere er på linje med røde vælgere, når det kommer til skattereformer. På fløjene finder man Enhedslistens vælgere i den ene ende, mens vælgere fra K og LA er helt i den anden grøft.

Danskerne er stort set enige om, hvem skattelettelser skal gavne, og hvem der i givet fald skal betale mere - så længe det ikke er dem selv.   

Danskerne er stort set enige om, hvem skattelettelser skal gavne, og hvem der i givet fald skal betale mere - så længe det ikke er dem selv.    Foto: Finn Frandsen/Polfoto

Rød og blå er ikke nok. Skal man inddele de danske politiske partier og deres vælgere i blokke, er de to klassiske grupperinger utilstrækkelige. I hvert fald når det kommer til skattespørgsmål.

Det tyder resultaterne på i en ny undersøgelse gennemført i samarbejde mellem Københavns Universitet og Ugebrevet A4.

Her tegner sig i stedet konturerne til tre forskellige blokke med hver deres fælles ønsker til eventuelle skattereformer.

»Vælgerne i de fleste partier – hele vejen fra Venstre til SF – er stort set enige om, hvordan både skattelettelser og -stigninger skal fordeles. Dem, der skiller sig ud, er vælgerne fra Enhedslisten på den ene side samt Konservative og Liberal Alliance på den anden side,« siger Bent Greve, professor og velfærdsforsker ved Roskilde Universitet.

»Her er distinktionen langt skarpere, end når man kigger på rød og blå blok,« siger han.

Tre tilgange til skattereformer

Som Ugebrevet A4 skriver i dag, ønsker danskerne generelt, at eventuelle skattelettelser særligt skal tilgodese de lavest lønnede, mens selv samme gruppe skal friholdes i tilfælde af skattestigninger.

Klik her for at læse artiklen: Danskerne: Skattestigninger skal gå til de lavest lønnede

Denne tendens gør sig gældende i både rød blok bestående af Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne samt Radikale Venstre og i blå blok bestående af Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti.

Både røde og blå vil lette skatten for lavtlønnedeDanskerne er blevet bedt om at fordele en skattelettelse på 12.000 kroner om året til fire forskellige indkomstgrupper.
Kilde: Ugebrevet A4 på baggrund af Københavns Universitet. Målingen er foretaget af YouGov blandt 1.006 respondenter. Note: Tallet i parentesen angiver hvor mange respondenter fra det pågældende parti, der har besvaret spørgsmålet.

Men ser man nærmere på, hvordan de enkelte partiers vælgere vil fordele henholdsvis skattelettelser og skattestigninger mellem forskellige indkomstgrupper, tegner sig i stedet tre forskellige grupper.

Følgende konklusioner på baggrund af enkelte partiers vælgere er forbundet med en usikkerhed, der afhænger af antal respondenter, der stemte på det pågældende parti ved seneste valg.

Klik her for at læse mere om undersøgelsen

V og DF i klub med røde partier

Målingen antyder en stor midtergruppe bestående af både Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og SF.

»Dansk Folkepartis vælgere adskiller sig ikke voldsomt meget fra de andre. Og det gør Venstres heller ikke,« siger Bent Greve på baggrund af resultaterne.

I denne gruppe af vælgere er den generelle holdning, at en eventuel skattelettelse skal fordeles ligeligt mellem de forskellige indkomstgrupper – med den undtagelse, at gruppen med de laveste indkomster skal have den største del af kagen.

I tilfælde af en skattestigning mener vælgerne, at gruppen med de højeste indkomster skal betale op mod halvdelen, mens den lavest lønnede gruppe skal betale i omegnen af 10 procent af skattestigningen.

Også blå vælgere vil lade de rigeste betale mestDanskerne er blevet bedt om at fordele en skattestigning på 12.000 kroner om året til fire forskellige indkomstgrupper.
Kilde: Ugebrevet A4 på baggrund af Københavns Universitet. Målingen er foretaget af YouGov blandt 1.006 respondenter. Note: Tallet i parentesen angiver hvor mange respondenter fra det pågældende parti, der har besvaret spørgsmålet.

Enhedslisten vil have mere lighed

Ser man derimod på Enhedslistens vælgere, adskiller de sig fra de øvrige vælgere i den traditionelle rød blok, hvad enten det drejer sig om skattelettelser- eller stigninger.

»Enhedslistens vælgere skiller sig ud ved, at der skal være endnu større lighed,« siger Bent Greve.

Det er en drivende kraft i folks stemmeafgivning, at man vil sikre sig selv nogle goder. Ole Birk Olesen, skatteordfører, Liberal Alliance

Hvis skatten skal lettes, skal de lavest lønnede ifølge partiets vælgere således have mere end 40 procent af gevinsten, mens den selv samme gruppe ifølge målingen kun skal betale 7 procent af en skattestigning.

De rigeste får til gengæld lov til at betale over halvdelen af en skattestigning, men skal ifølge partiets vælgere kun have knap 15 procent af en skattelettelse.

LA og K: Mere til de rige

Nærmest lige omvendt forholder det sig, når man kigger på vælgerne hos Liberal Alliance og Konservative.

Her tyder målingen på, at partiernes vælgere vil give den største del af en eventuel skattelettelse til dem med de højeste indkomster, mens de lavest lønnede ikke skal have en større andel af lettelsen end andre indkomstgrupper.

»Folk fra Liberal Alliance og Konservative synes i højere grad, at de høje indkomster skal have lettelserne. Det afspejler en klar forskel i opfattelsen af fordelingen i Danmark mellem de politiske partier,« siger Bent Greve.

Skal skatten stige, får de lavest lønnede lov at betale en god del af gildet, mens de højest lønnede højst skal betale 40 procent af stigningen.

Egen pengepung afgørende

Liberal Alliances skatteordfører, Ole Birk Olesen, har et godt bud på, hvorfor vælgerne fordeler sig, som de gør:

»Jeg tror, der er en stor andel af de adspurgte, som svarer, at skattelettelsen skal gives til den indkomstgruppe, hvor de selv befinder sig. Det er en drivende kraft i folks stemmeafgivning, at man vil sikre sig selv nogle goder.«

Og den teori er der såmænd dokumentation for. Som A4 skrev sidste år, afgøres danskernes holdninger til emner som skat og ulighed således i høj grad af egen pengepung.

Læs også: Din pengepung afgør dine holdninger

Det var en af konklusionerne i en undersøgelse, som de tre valgforskere Jørgen Goul Andersen, Rune Stubager og Kasper Møller Hansen offentliggjorde på baggrund af danskernes holdninger ved folketingsvalget i 2011.

»Dem med lave indkomster synes, det er en god idé, at de rigeste betaler mere i skat, for de lavtlønnede vil ikke selv blive ramt. De kunne nemt tjene på det. Mens dem med høje indkomster har nemt ved at se, hvem der skal holde for,« sagde valgforsker Rune Stubager dengang til A4.