Skatteministeriets svar

Mail fra Skatteministeriet til Ugebrevet A4

 

Skatteministeriet oplyser:
Regeringen har ikke oplyst, at der er flere velhavende personer, der benytter ordningen, end personer med lav- og mellemindkomster. Det ville alt andet lige have været overraskende, da gruppen af personer med lav- og mellemindkomster er langt større end gruppen med høje indkomster. Regeringen har oplyst, at »ordningen benyttes mest af de velhavende«. Det udsagn bakkes op af tal, som viser, at andelen blandt velhavende personer, der benytter ordningen, er højere end blandt personer med lav- og mellemindkomster.

Det var Skatteministeriets skøn for brugen af BoligJobordningen, der lå til grund for den politiske beslutning om at forlænge ordningen. I den forstand er det udtryk for den politiske forventning til effekten af ordningen. Når den faktiske brug af ordningen ligger under det skøn, er det også et udtryk for, at den er benyttet mindre end forventet politisk, da den blev forlænget.

Det er svært at vurdere effekten af skattepolitiske tiltag på omfanget af sort arbejde. Rockwool Fondens undersøgelse er det bedst tilgængelige på området, hvorfor konklusionerne omkring BoligJobordningens effekt på sort arbejde indgår som en del af regeringens syn på ordningen.