NÅR MOR KOMMER HJEM

Skæve arbejdstider giver kvaler i familielivet

Af
| @MariaJeppesen

For mange forældre er det en næsten umulig opgave at nå at hente deres børn i landets vuggestuer og børnehaver. Mens de skæve vagter bliver flere, er institutionernes åbningstider ikke fulgt med. Fagforbund og forældre efterlyser fleksible åbningstider. KL mener ikke, der er et generelt problem.

Næsten halvdelen af småbørnsfamilierne erklærer i en undersøgelse blandt HK's medlemmer, at de har svært ved at få deres arbejdstid til at hænge sammen med daginstitutionernes åbningstider. 

Næsten halvdelen af småbørnsfamilierne erklærer i en undersøgelse blandt HK's medlemmer, at de har svært ved at få deres arbejdstid til at hænge sammen med daginstitutionernes åbningstider.  Foto: Mads Jensen/Scanpix

Mange forældre arbejder på så skæve tidspunkter, at de ikke kan nå at hente deres børn i vuggestuen og børnehaven. Inden for flere brancher må forældre oftere arbejde på tidspunkter, hvor institutionerne for længst er lukket.

I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet blandt fagforbundet HK’s medlemmer, er knap halvdelen af småbørnsforældre uenige i, at institutionernes åbningstider stemmer godt overens med deres arbejdstider.

I dag har alting meget mere åbent end tidligere. Det eneste, der ikke har ændret sig, men tværtimod er gået den forkerte vej, er daginstitutionernes åbningstider. Kim Simonsen, formand, HK

Det skyldes, at åbningstiderne i børnehaver og vuggestuer slet ikke er fulgt med udviklingen på arbejdsmarkedet, mener formand for HK Kim Simonsen.

»I dag har alting meget mere åbent end tidligere. Både butikker og offentlige kontorer. Det er jo svært at finde en forretning, der lukker klokken fem i de store byer. Det eneste, der ikke har ændret sig, men tværtimod er gået den forkerte vej, er daginstitutionernes åbningstider,« siger forbundsformanden.

De skæve arbejdstider vinder især frem inden for handels- og transportbranchen, kommunikationsområdet, i industrien og i byggebranchen, viser en særkørsel fra Danmarks Statistik.

Afhængig af familie og venner

Selvom mange i dag arbejder på skæve tider af døgnet, er åbningstiden i landets daginstitutioner faldet med 18 minutter i snit siden 2008. Det viser den seneste opgørelse fra Projekt Børnepasning. Dengang havde en institution typisk åbent 51,5 timer om ugen, men det var i 2013 faldet til 51,2 timer.

For Maria Olsen fra København er det et dagligt puslespil at få sin 15 måneder gamle søn hentet i vuggestuen. I sit arbejde som optiker har hun først fri halv seks, men vuggestuen lukker og slukker allerede klokken fem.

»Om onsdagen tager min mor fra Falster til København for at hente min søn. I går hentede min svigerinde ham, og sommetider kan min veninde nå at hente ham fem minutter i fem,« fortæller Maria.

Jeg er ked af, at jeg ikke selv kan hente mit barn, og ville ønske, at jeg ikke var så afhængig af andre. Men det kan bare ikke gå op på andre måder. Maria Olsen, optiker i København

Hendes kæreste arbejder som officer i Jylland og er ofte kun hjemme i weekenden. Derfor kan han ikke træde til. Maria Olsen er frustreret over, at hun dagligt må trække på familie og venner for at få kabalen til at gå op.

»Jeg er ked af, at jeg ikke selv kan hente mit barn, og jeg ville ønske, at jeg ikke var så afhængig af andre. Men det kan bare ikke gå op på andre måder,« siger Maria Olsen.

Hun så gerne, at kommunerne udvidede institutionernes åbningstider.

»Jeg kan ikke forstå, hvorfor regeringen vil have, at vi arbejder mere og længere, og butikkerne skal have længere åbent, når vi ikke kan få vores børn passet. Der burde være nogle institutioner, der indrettede sig efter de skæve arbejdstider,« siger Maria Olsen.

De nuværende åbningstider i institutionerne afspejler slet ikke forældrenes behov, mener Dorthe Boe Danbjørg, der er formand i Forældrenes Landsforening, FOLA.

»Arbejdsmarkedet har ændret sig rigtig meget de senere år. Butiksansatte har efter lukkelovens ophævelse fået nogle helt andre arbejdstider, og kontoransatte skal være fleksible og kan ikke bare smutte klokken 16. Det burde kommunerne kunne matche, men det kan de slet ikke,« siger Dorthe Boe Danbjørg.

Generelt problem

Det er ikke kun forældre som Maria Olsen i handelsbranchen, der har svært ved at finde balancen mellem arbejdsliv og familieliv. Også i andre brancher kæmper forældre for at nå at hente deres børn, fastslår LO’s næstformand Lizette Risgaard.

»Det er ikke kun et problem på HK’s område. Det er også et kæmpe problem for dem, der arbejder på skiftehold og derfor har brug for pasning på meget varierende tidspunkter. Der er mange forskellige grupper, der har den udfordring,« siger Lizette Risgaard.

For hende er der ingen tvivl om, at kommunerne skal tage affære.

»Når arbejdsgiverne råber og skriger på mere fleksible medarbejdere, kan det ikke nytte noget, at vi har en offentlig sektor, som ikke kan stille den pasning til rådighed, der er brug for. Her er der brug for, at kommunerne finder ud af, hvordan de kan løse den opgave,« siger Lizette Riisgaard.

Tabte penge

Også erhvervslivet ville nyde godt af, at kommunerne fandt en løsning på forældrenes pasningsproblemer.

»Det her går ikke bare ud over forældrene. Det går også ud over den fleksibilitet, som arbejdsgiverne efterlyser, og i sidste ende går det jo ud over produktiviteten og væksten. Vi har nogle forældre her, der gerne vil arbejde og være fleksible, men det kan de bare ikke,« siger Kim Simonsen.

Derfor bør regeringen i kommuneforhandlingerne tilskynde kommunerne til at udvide institutionernes åbningstider, fastslår han. For eksempel kunne kommunerne øremærke penge til formålet. En anden løsning er at udvide åbningstiden i et vist antal institutioner i alle større byer, lyder forslaget fra Kim Simonsen.

Forældre skal arbejde mindre

Der er en fare ved at udvide institutionernes åbningstider generelt, mener Sofie Maria Brand, der er stifter af Familiepolitisk Netværk.

»Nogle forældre er presset af skæve arbejdstider, og selvfølgelig skal de have mulighed for at få passet deres børn. Men udvidede åbningstider i institutionerne er ikke en ønskværdig udvikling generelt set,« siger Sofie Maria Brand.

Hvis vi udvider institutionernes åbningstider generelt, vil det puste endnu mere til arbejdsgivernes forventning om, at forældrene er konstant tilgængelige. Sofie Maria Brand, stifter, Familiepolitisk Netværk

Det vil nemlig gå ud over småbørnsforældre, der har mere flydende arbejdstider, pointerer hun.

»Flere og flere er presset af det grænseløse arbejde. Hvis vi udvider institutionernes åbningstider generelt, vil det puste endnu mere til arbejdsgivernes forventning om, at forældrene er konstant tilgængelige,« siger Sofie Maria Brand og fortsætter:

»Vi skal hellere skabe langt bedre mulighed for, at forældre kan arbejde mindre i en periode, når de har små børn,« siger Sofie Maria Brand.

Deltid er svært

Det er FOLA-formand Dorthe Boe Danbjørg helt enig i. Hun fremhæver, at svenske forældre kun højst må betale 1000 kroner for en plads i daginstitution, og at de desuden er sikret retten til at gå på deltid, indtil deres barn er fyldt otte år. Også i Holland er forældre sikret en deltidsstilling på deres arbejdsplads.

Det er langt fra den virkelighed, danske småbørnsforældre står over for, pointerer hun.

»I Danmark er det svært at gå på deltid. I sundhedsvæsnet i Regionerne ansætter de for eksempel kun folk på fuldtid. Det kan være rigtig svært for den enkelte at stå op imod en leder og nogle retningslinjer,« siger Dorthe Boe Danbjørg.

Samtidig har danske forældre ikke det samme økonomiske råderum til at vælge at gå på deltid.

»I Danmark kan det koste 3500 kroner om måneden for en vuggestueplads. Som forælder skal du hente mange penge ind for at få råd til at få passet dit barn. Og mange tænker, at de nødt til at arbejde fuldtid for at få det til at hænge sammen,« siger hun og pointerer, at man fra politisk side bør skele til den svenske model for at gøre vilkårene bedre for danske børnefamilier.

Formanden for Børne- og Kulturudvalget i KL, Anne Mee Allerslev (R), medgiver, at der kan være et problem i nogle kommuner. Men hun mener ikke, problemet er generelt.

»Indenrigsministeriet har lavet en uvildig undersøgelse, der viser at forældrene er glade for daginstitutionernes åbningstider, så man kan ikke sige, at det er et problem i alle kommuner,« siger hun.

Anna Mee Allerslev understreger, at åbningstider er et spørgsmål, der skal håndteres i de enkelte kommuner.

»Jeg vil opfordre mine kollegaer ude i kommunerne til at finde ud af, om det er et problem lokalt. Og hvis det er det, må man se på, om man kan finde ressourcerne. Det er jo hverken billigt eller gratis at gøre. Hvis man ikke har råd, kan man jo ikke bare trylle,« siger hun.

LO’s næstformand, Lizette Risgaard, har forståelse for, at åbningstider er et spørgsmål om ressourcer.

»Vi er ikke blinde for, at man selvfølgelig ikke bare kan have børnepasningstilbud stående åbne, og så kommer der to børn. Vi skal finde en løsning, hvor børnefamilierne kan få pasningen til at gå op med deres arbejde, samtidig med at det ikke slår bunden ud af kommunekasserne,« siger Lizette Risgaard.