Skærpet fokus på ligestilling af homoseksuelle på jobbet

Af

Homoseksuelle lønmodtagere oplever stadig diskrimination og chikane på arbejdsmarkedet. En konference til sommer i København skal give tillidsrepræsentanter nye værktøjer til indsatsen for ligebehandling på arbejdspladsen uanset seksuel orientering.

LIGEBEHANDLING Mange lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle hemmeligholder deres privatliv over for kollegerne på jobbet. De tier eller dukker sig, når snakken går i frokostpausen om kærester, børnebørn eller weekendplaner, af blufærdighed eller angst for chikane fra heteroseksuelle kolleger og chefer. Den slags chikane foregår nemlig på en række arbejdspladser, både i Danmark og i udlandet, hvor diskrimination mange steder er endnu grovere end herhjemme.

Og netop chikane af ikke-heteroseksuelle bliver et centralt tema ved en kommende international menneskerettighedskonference i København. Under overskriften ’Workers out!’ mødes politikere, græsrodsorganisationer og fagforeningsrepræsentanter fra hele verden tre dage i juli måned for at drøfte initiativer mod diskrimination af ikke-heteroseksuelle på arbejdsmarkedet. Også dansk LO-fagbevægelse deltager.

Konference for alle

Konferencen er den fjerde i rækken og udmønter sig ikke i en højtidelig deklaration. I stedet præsenteres et inspirationskatalog med konkrete eksempler på god praksis, metoder, personalepolitikker og overenskomstkrav, som tillidsrepræsentanter kan tage tilbage til arbejdspladsen og gøre brug af.

Faglig chef i HK/Handel Kim F. Jensen og tidligere bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske har deltaget i de tre forudgående konferencer og er medarrangør af konferencen i København. Han forventer, at kataloget vil rumme elementer, som enhver tillidsrepræsentant kan drage nytte af. Han sender en klar appel til alle tillidsrepræsentanter om at deltage i konferencen – uanset seksuel orientering.

»Alle faglige repræsentanter vil have fordel af at deltage. Diskrimination er vigtigt at forholde sig til for alle arbejdspladser. Man er naiv, hvis man tror, at danske arbejdspladser ikke har problemer med det her.«

Han henviser til en stribe sager, hvor medarbejdere er diskrimineret på grund af deres seksualitet. Et medlem af HK blev fyret på sin anden arbejdsdag, fordi han var bøsse. Et medlem af Teknisk Landsforbund mistede jobbet som teamleder, fordi hun var lesbisk. En homoseksuel bagersvend fra Brønderslev lagde sag an mod bagermesteren, som blev dømt for chikane og bagtalelse. Hertil kommer skjult chikane i ukendt omfang, og regler som diskriminerer homoseksuelle – eksempelvis når det gælder barsel.

I en lang række lande risikerer bøsser, lesbiske, trans- og biseksuelle endnu værre repressalier. Fængsling og drab er ikke noget særsyn. Derfor er konferencen et vigtigt signal til verdenssamfundet, mener Kim F. Jensen.

Jane Egholm er konsulent i 3F og medlem af Fagbevægelsens Interne Uddannelsers ligestillingsudvalg, der har gennemført kampagnen ’Kan du være dig selv på jobbet’. Kampagnen blev søsat for tre år siden efter en A4-undersøgelse, der påviste, at mange homoseksuelle oplevede chikane og diskrimination på deres arbejde. Jane Egholm vurderer, at der stadig er mange problemer, selv om kun få sager kommer frem. Hertil kommer, at mange homoseksuelle ikke tør være åbne om deres liv efter arbejdstid, og derved går de glip af et vigtigt socialt fællesskab med kollegerne.

Skal sætte hælen i

Jane Egholm håber, konferencen vil sende et klart signal til homoseksuelle om, at de kan og bør gå til deres fagforening, hvis de chikaneres. En mulighed mange homoseksuelle slet ikke tænker på. Konferencen signalerer samtidig klart til de medlemmer, som chikanerer, at deres eget forbund anser det for at være brud på både faglige rettigheder og menneskerettighederne.

Næstformand i LO Lizette Risgaard ser konferencen som en vigtig håndsrækning til arbejdspladser, som ikke hidtil har haft aktivt fokus på at sikre ligebehandling af homoseksuelle medarbejdere.

Konferencen er led i en stor international event, World Outgames, for bøsser, lesbiske, trans- og biseksuelle. Eventen omfatter ud over menneskerettighedskonferencen også en lang række sports- og kulturbegivenheder og finder sted 25. juli til 2. august. Der ventes over 8.000 deltagere fra cirka 100 lande.

Læs mere: www.loli.dk / www.copenhagen2009.org

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.