Skaber begejstring

Af | @JanBirkemose
| @GitteRedder

KARIN Sød, omsorgsfuld og empatisk. Sådan lyder den korte beskrivelse, når folk i HK skal beskrive Karin Bancsi. Men ifølge de samme mennesker er den 47-årige kandidat til HK’s formandspost langt mere. Derfor er det uretfærdigt, hvis Karin Bancsis solide menneskelige kompetencer spænder ben for hendes chancer for at erhverve en af dansk fagbevægelses tungeste poster, fordi nogen kan tro, at det er ensbetydende med en manglende evne til at opnå resultater.

Ganske vist er det med at slå i bordet ikke hendes foretrukne stil. Men i kraft af et smittende engagement og en god evne til at skabe begejstring opnår hun alligevel resultater. Som næstformand har hun især arbejdet med HK’s interne opgaver og er derfor ikke kendt som den helt store politikertype. Alligevel beskrives hun som en karismatisk ledertype med stort overblik og indsigt, der har let ved at samle folk og skabe enighed. Det har givet hende et stort netværk i hele organisationen, og som en siger: »Når hun er en god næstformand, hvorfor skulle hun så ikke have kompetencerne til også at være en god formand?«

Alle er enige om, at Karin Bancsi som forbundsformand skal udvikle sig, så hun fremstår politisk mere synlig. Holdningen er dog, at Karin Bancsi er i stand til at genopfinde de sider af sig selv, og at det kun er på grund af den rollefordeling, der hidtil har været i forbundsledelsen, at hun ikke allerede er kendt for en politisk kant.

Et af de sigtepunkter, Karin Bancsi hidtil har været kendt for i sit arbejde som næstformand, er, at hun med stor succes har arbejdet fokuseret på at tage ungdommen til sig. Blandt de svagheder, som Karin Bancsi ikke kan ændre på, er, at hun som en del af den nuværende forbundsledelse to gange har lidt nederlag til de magtfulde HK-sektorer i et forsøg på at ændre de selvstændige sektorkontingenter til et enhedskontingent.

På plussiden vil nogle delegerede måske føle sig fristet til at stemme på hende, fordi det er en udbredt opfattelse, at det er på tide, at det kvindedominerede forbund også får en kvindelig formand.