DET RÅDNE ÆBLE

Sjællændere sætter sig i alt for stor gæld

Af | @IHoumark

Markant flere sjællændere end jyder kan ikke betale deres gæld og ender med at blive registreret som dårlige betalere. Ekspert vurderer, at vi skal gentegne landkortet over danskernes private økonomi. At tale om yderområder i Jylland som en rådden banan er fortid.

Andelen af forgældede borgere er større på Sjælland uden for hovedstaden end i Jylland. Her er en låsesmed dog ved at lukke fogeden ind i en lejlighed i Randers. 

Andelen af forgældede borgere er større på Sjælland uden for hovedstaden end i Jylland. Her er en låsesmed dog ved at lukke fogeden ind i en lejlighed i Randers.  Foto: Lars Rasborg/Scanpix

Hvornår kommer fogeden? Det barske spørgsmål må flere sjællændere end jyder stille sig selv. Forholdsvis flere mennesker på Sjælland end i Jylland kan ikke betale deres regninger, fordi de skylder til højre og venstre.

Blandt sjællændere uden for hovedstadsområdet er forholdsvis mange plaget af gæld. Nærmere bestemt i Vest- og Sydsjælland samt Lolland-Falster. I nogle kommuner er eksempelvis flere end hver tolvte registreret som dårlig betaler i RKI-registret. Til sammenligning er det færre end hver tyvende i nogle kommuner i Jylland.

Det viser en unik opgørelse udarbejdet af analysefirmaet Kaas & Mulvad for Ugebrevet A4.

Her bor der flest skyldnereI disse ti kommuner bor der flest dårlige betalere i forhold til antallet af indbyggere.
Kilde: Kaas & Mulvad for Ugebrevet A4. Metode: Landets 98 kommuner er kort fortalt blevet rangordnet samlet efter tre målestokke: Dårlige betalere registreret hos RKI. Gældssaneringer. Restancer til det offentlige.

Sjælland som råddent æble

I Region Midtjylland er hver 24. registreret hos kredit-analysefirmaet Experian som dårlig betaler. I Region Sjælland derimod gælder det ikke færre end hver 15. af de voksne. På landsplan er hver 19. voksen så uheldig at være i RKI som dårlig betaler.

Den store koncentration af gældsramte på Sjælland uden for hovedstaden må betyde et opgør med forestillingen om, at danskerne målt på deres private økonomi på landkortet tegner en rådden banan. Det vurderer Ann Lehmann Erichsen, som er forbrugerøkonom og afdelingsdirektør i Nordea Bank.

Det rådne æble er Sjælland, hvor det bortset fra hovedstadsområdet ser skidt ud for økonomien i forholdsvis mange husstande. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom, Nordea Bank

»Vi har det ucharmerende udtryk om, at yderområderne i Danmark på landkortet udgør en rådden banan, når man ser på forskellige forhold. Og i mange år var vi for eksempel bekymrede for udviklingen i Nordjylland. Men når man kigger på danskernes privatøkonomi, er det mere på sin plads at tale om et råddent æble,« siger Ann Lehmann Erichsen og fortsætter:

»Det rådne æble er Sjælland, hvor det bortset fra hovedstadsområdet ser skidt ud for økonomien i forholdsvis mange husstande. Privatøkonomien er ikke nær så stabil øst for som vest for Storebælt,« siger Ann Lehmann Erichsen.

Bor der mange dårlige betalere i dit område?Klik ind på kortet, og se om der bor mange eller få dårlige betalere i din kommune. Generelt er flere sjællændere end jyder dårligere til at betale deres gæld og har ubetalte regninger liggende.
Kilde: Kaas & Mulvad for Ugebrevet A4. Metode: Landets 98 kommuner er blevet rangordnet samlet efter tre målestokke: Dårlige betalere registreret hos RKI. Gældssaneringer. Restancer til det offentlige.

Når man tegner tallene fra den nye, unikke opgørelse op på et landkort, så kan man tydeligt se, hvad Ann Lehmann Erichsen hentyder til:

Stort set hele det område, som dækkes af de 17 kommuner i Region Sjælland, ligger placeret nederst i opgørelsens rangliste over landets 98 kommuner. Med andre ord er det meste af Region Sjælland ’råddent’, når man taler om andelen af folk med store restancer til det offentlige og dårlige betalere.

I Danske Bank kan man nikke genkendende til, at sjællænderne i gennemsnit har en mere presset økonomi end jyderne.

»Kunderne på Sjælland har i gennemsnit en højere belåning i deres boliger sammenlignet med kunderne i Jylland,« oplyser Signe Thustrup Kreiner, der er kreditchef for privatkunder i Danske Bank.

Hårdt ramt i Sorø

I opgørelsen er kommunerne blevet rangordnet efter, hvordan det ser ud med:

  • Borgere registreret som dårlige betalere
  • Borgere der har fået saneret deres gæld
  • Borgernes restancer til det offentlige. Det sidste kan for eksempel være ubetalte bøder, restancer til Skat eller manglende betaling for børn i vuggestuer.

I opgørelsen lander Sorø Kommune i Vestsjælland på en trist sidsteplads. Her er hver 15. borger registreret som dårlig betaler i det såkaldte RKI-register. Til sammenligning gælder det på landsplan for hver 19. voksne borger.

Borgmester i Sorø Gert Jørgensen (K) mener imidlertid, at opgørelsesmetoden giver et skævt billede.

»Man bør ikke blande de forskellige parametre sammen, som det sker i denne undersøgelse. I stedet bør man se på dem hver for sig. I forhold til RKI-registreringer over dårlige betalere ligger vi nogenlunde midt i feltet, hvis man kun ser på Region Sjælland. Og der er gang i en god udvikling for os, da vi på landsplan er gået fra en 87. plads til en 85. plads hos RKI,« siger Gert Jørgensen.

Han anerkender dog, at Sorø Kommune har en del gældsplagede borgere.

»Vi har et ret stort udbud af billige lejeboliger i det vestsjællandske, og det har tiltrukket folk med udfordret økonomi,« siger Gert Jørgensen.

Ubekvemme tal

I sydsjællandske Vordingborg er forholdsvis mange indbyggere også plaget af gæld. Kommunen ligger næstsidst i opgørelsen over kommuner med gældsramte.

Den statistik er borgmester Knud Larsen (V) ærgerlig over.

»De her oplysninger er ikke nogle, man som borgmester er glad for. Men vi må jo tage udgangspunkt i virkeligheden,« siger Knud Larsen (V).

Han peger på forskellige årsager til de forholdsvis mange dårlige betalere i kommunen:

»Nogle kommer i økonomisk uføre, fordi det generelt er svært at sælge huse i Vordingborg, og en del ender med at måtte sælge med tab.«

»Vi har også et efterslæb i forhold til uddannelse på den måde, at en del lønmodtagere her i området er ufaglærte eller kun har en kort uddannelse. De har ofte sværere ved at få deres økonomi til at hænge sammen,« siger Knud Larsen.

Sværere at låne

For borgerne i Vordingborg har det ifølge borgmesteren konsekvenser, at der er forholdsvis mange dårlige betalere.

»Vi ved, at visse kreditforeninger har en tilbøjelighed til at afvise ansøgere, når de kommer fra et postnummer som vores. Det gør det sværere at få gang i hussalget,« siger Knud Larsen.

Både Danske Bank og Nordea Bank, som ejer kreditforeninger, understreger over for Ugebrevet A4, at de altid yder lån ud fra en individuel vurdering og ikke tager udgangspunkt i, om man bor i det ene eller det andet område.

Selv om tallene fra opgørelsen er nedslående for Vordingborg, har borgmesteren de optimistiske briller på.

»Vi har vedtaget i byrådet i Vordingborg, at vi ikke vil pibe og klage. Og jeg fornemmer da heldigvis også, at det går den rigtige vej for økonomien i kommunen,« siger Knud Larsen. Han peger på, at der er en del større byggeprojekter i gang i området blandt andet en renovering af Storstrømsbroen og byggeriet af et nyt fængsel.

De snusfornuftige jyder

Mens forholdsvis mange borgere slås med gæld i sjællandske kommuner som Sorø, Vordingborg, Faxe og Køge, ser billedet helt anderledes ud i Jylland.

Her bor der færrest skyldnereI disse ti kommuner bor der færrest dårlige betalere i forhold til antallet af indbyggere.
Kilde: Kaas & Mulvad for Ugebrevet A4. Metode: Landets 98 kommuner er kort fortalt blevet rangordnet samlet efter tre målestokke: Dårlige betalere registreret hos RKI. Gældssaneringer. Restancer til det offentlige.

Ifølge opgørelsen er der færrest skyldnere i jyske kommuner som Holstebro, Fanø, Billund, Herning og Lemvig.

Men hvorfor er der så markant forskel mellem Jylland og Sjælland, når det drejer sig om gældsplagede borgere? Det har eksperterne forskellige bud på.

Hos Nordea Bank har Ann Lehmann Erichsen gennem flere år nærstuderet danskernes privatøkonomi. Hun peger på flere grunde til, at jyderne i gennemsnit er bedre betalere end sjællænderne. Og her kigger hun især på de unges måde at styre økonomien på.

»Der har været en del tale om, at unge er uansvarlige, når vi taler om at stifte gæld. Og her kan vi konstatere, at det i nogle kommuner på Sjælland er helt galt. Nogle steder på Sjælland er op til hver syvende blandt de unge registreret i RKI,« siger Ann Lehmann Erichsen.

Ifølge Experian er eksempelvis hver 7. mellem 21 og 30 år i Vordingborg og Kalundborg at finde hos RKI som dårlig betaler. Til sammenligning er billedet helt anderledes i den tilsvarende aldersgruppe i Midt- og Vestjylland. I Herning er kun hver 16. mellem 21-30 år at finde i RKI, og i Holstebro er det kun hver 17.

Ann Lehmann Erichsen peger på flere årsager til, at blandt andre midtjyderne skiller sig positivt ud sammenlignet med sjællænderne uden for hovedstaden.

»Når det drejer sig om at styre sin økonomi, er der nogle ting, som betyder rigtigt meget blandt de unge. Især om der er tradition for at tage en uddannelse, og det er der blandt unge i højere grad i eksempelvis Midtjylland end i Vestsjælland,« siger Ann Lehmann Erichsen og fortsætter:

»Det betyder også noget, om du som helt ung tager et fritidsjob. For så lærer du noget om ansvarlighed, og at pengene ikke vokser på træerne.«

»I Midtjylland får de unge mindre i lommepenge end på Sjælland, hvilket ikke nødvendigvis er noget negativt, for det lærer de unge mere om at passe på pengene og tjene dem selv. I forhold til økonomi er midtjyderne måske lidt mere gammeldags på den gode måde.«

Forklaringen er mere end kulturel

Ann Lehmann Erichsen påpeger også, at der er nogle overordnede bevægelser i befolkningens sammensætning, som påvirker andelen af gældsramte i forskellige områder. Blandt andet at mange veluddannede søger til hovedstaden, mens ufaglærte og folk med kortere uddannelser rejser væk fra den dyre hovedstad.

Et lignende mønster hæfter Turf Böcker Jakobsen i Forbrugerrådet Tænk sig ved. Han leder et projekt om gældsforebyggelse blandt unge.

»Jeg er selv jyde, så det ville være dejligt at kunne sige, at jyderne er specielt gode til at passe deres gæld. Men jeg tror, at forklaringen på fordelingen af dårligere betalere mere er et spørgsmål om hovedstaden kontra det øvrige Sjælland, end det har noget at gøre med sjællændere kontra jyder,« siger Turf Böcker Jakobsen og uddyber:

»De meget høje boligpriser i hovedstads-området har fået mange mennesker med lave indkomster til at søge til Midt- og Vestsjælland. De er så at sige blevet skubbet væk fra København.«

»I den sjællandske provins er nogle af dem så for eksempel blevet fanget økonomisk af dalende boligpriser under finanskrisen og måske arbejdsløshed, så de er endt med ikke at kunne betale deres regninger.«

Mit indtryk er, at jyderne er flittige og har en god vurderingsevne. Vi kan helt sikkert lære noget af jyderne. Knud Larsen (V), borgmester, Vordingborg

I Danske Bank kigger kreditchef Signe Thustrup Kreiner specielt på ejendomspriserne, når hun skal forklare, hvorfor flere sjællændere end jyder er fanget i dårlig gæld.

»Det skyldes blandt andet ejendomsprisudviklingen. Sammenligner vi prisudviklingen steg boligpriserne på Vest- og Sydsjælland mere forud for krisens start sammenlignet med det jyske med undtagelse af Østjylland,« skriver Signe Thustrup Kreiner i en mail til Ugebrevet A4 og fortsætter:

»Siden da er boligpriserne faldet mere på Vest- og Sydsjælland end i Jylland. Derfor er der en tendens til, at flere sjællandske kunder har en højere belåning i deres bolig. Samtidig spiller det også en rolle, at der er relativt flere arbejdsløse på Sjælland.«

Hvad forklaringen på forskellen i andelen af gældsplagede blandt jyder og sjællændere end er, så tager borgmesteren i gældsplagede Vordingborg hatten af for jyderne.

»Mit indtryk er, at jyderne er flittige og har en god vurderingsevne. Vi kan helt sikkert lære noget af jyderne,« siger Knud Larsen.

For nemt at få lån

Lige nu er omkring 232.000 danskere registreret i RKI-registret som dårlige betalere. Så mange bør ikke havne i den triste situation, hvis det står til Forbrugerrådet Tænk.

»Fra politisk side kunne man godt interessere sig mere for, om det skal være tilladt at låne penge ud til folk næsten lige meget, hvilken situation de står i. Altså om der er behov for en mere seriøs kreditvurdering,« siger Turf Böcker Jakobsen og uddyber:

»Vi hører fra unge mennesker, som for eksempel er arbejdsløse og ikke har udsigt til at kunne betale af på gæld, at de uden videre kan få nogle typer af forbrugslån.«

Vi hører til stadighed om renter, der i folkemunde må betegnes som åger. Turf Böcker Jakobsen, projektleder, Forbrugerrådet Tænk

Forbrugslån burde i det hele taget reguleres mere, mener Turf Böcker Jakobsen og siger:

»Politisk kan man også se på, om der bør være et loft over, hvor høje renter man må tage. Vi hører til stadighed om renter, der i folkemunde må betegnes som åger.«

Tidlig indsats virker

Ifølge Turf Böcker Jakobsen gør det en stor forskel, hvis der sættes tidligt ind med hjælp til borgere, som er på vej til at blive fanget i gæld.

»Der er et spændende og succesfuldt projekt i Amsterdam i Holland, hvor man prøver på at fange begyndende gældsproblemer via en indsats fra forskellige aktørers side,« siger Turf Böcker Jakobsen.

Han mener, at man i Danmark kunne gøre noget lignende ved eksempelvis at inddrage boligforeninger om at kontakte lejere, hvis de forsømmer at betale husleje to måneder i træk.

»Kontakten skal ikke kun ske ved at sende lejeren en rykker, men også ved at spørge om de har brug for rådgivning om gæld eller andre problemer. Vi håber i Forbrugerrådet Tænk at kunne afprøve en sådan ordning som et forsøg fra næste år,« fortæller Turf Böcker Jakobsen.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.