AFSKÆRMNING

Sjællændere afviser udenlandsk arbejdskraft

Af | @IHoumark

Omkring hver anden i Region Sjælland mener, at færre udlændinge skal arbejde i Danmark. I Region Hovedstaden derimod er holdningen til udenlandsk arbejdskraft helt anderledes positiv, viser ny undersøgelse.

Polske arbejdere er mindre velkomne i Region Sjælland, end de er i resten af landet. 

Polske arbejdere er mindre velkomne i Region Sjælland, end de er i resten af landet.  Foto: Gorm Branderup/Polfoto

En stor del af borgerne i Region Sjælland ønsker at bremse tilgangen af arbejdere fra Polen, Rumænien, Tyskland og andre EU-lande. Målt på landsplan har Region Sjælland den største andel af borgere, der ønsker at bremse EU-borgeres mulighed for at arbejde på tværs af grænser.

Det viser en ny undersøgelse, der tegner et billede af Region Sjælland som regionen, der er mest afvisende over for arbejdere fra Øst- og Sydeuropa. Region Sjælland er den eneste region i landet, hvor andelen af borgere, der vil have begrænset arbejdskraftens fri bevægelighed, er større end andelen, der vil bevare de nuværende åbne grænser.

Det fremgår af en undersøgelse, der lige nu bliver gennemført af Københavns Universitet før valget til Europa-Parlamentet på søndag.

Sjælland: Brems arbejdskraft fra udlandet
Sjælland: Brems arbejdskraft fra udlandet

Kilde: EUVox 2014

Tallene fra undersøgelsen – EUvox 2014 – skal tages med et gran salt, idet undersøgelsen ikke bliver gennemført blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen. Men man kan godt med statistisk sikkerhed sammenligne mellem regioner, da over 50.000 danskere på tværs af landet indtil videre har deltaget i EUvox 2014.

Læs mere om undersøgelsen her

Det negative syn på arbejdskraft udefra kommer til udtryk på mange måder. Det oplever næstformanden for fagforbundet 3F’s Byggegruppe, Palle Bisgaard, der møder håndværkere fra Region Sjælland på byggepladser og til møder.

Frustrationerne kommer desværre nogle gange ud som voldsomt fremmedfjendske holdninger. Palle Bisgaard, formand, 3F’s Byggegruppe

»Mange af vores medlemmer er frustrerede over, at arbejdsgivere uden videre kan fyre danske byggearbejdere den ene dag – for den næste dag at erstatte dem med et sjak polakker eller rumænere, der går for langt mindre i løn og ofte under dårlige vilkår,« siger Palle Bisgaard og fortsætter:

»Frustrationen blandt medlemmerne kommer heldigvis mest ud som vrede mod danske og udenlandske bagmænd, der spinder guld på at behandle udlændinge dårligt. Frustrationerne kommer desværre også nogle gange ud som voldsom fremmedfjendske holdninger – med nogle toner, som vi nødigt skal tilbage til.«

Klik her for at læse artiklen: Stor del af danskerne: Nej til flere østarbejdere

Storby- kontra landsbymennesker

Holdningen blandt borgerne i Midt-, Syd- og Vestsjælland står i skarp kontrast til holdningen i Region Hovedstaden. Mens 47 procent af deltagerne i undersøgelsen i Region Sjælland vil have bremset op for tilgangen af arbejdskraft, er andelen i Region Hovedstaden nede på 30 procent.

Den markante forskel i synet på udenlandsk arbejdskraft kan have flere årsager. Det påpeger valgforsker og ph.d.-studerende ved Københavns Universitet Martin Vinæs Larsen, som er med til at gennemføre EUvox 2014.

På landet og i mindre byer er man generelt mere optaget af de nære ting og føler måske i højere grad, at udenlandsk arbejdskraft er en trussel. Martin Vinæs Larsen, valgforsker og ph.d.-studerende, Københavns Universitet

»Det er generelt set nogle andre typer af mennesker, der bor i storbyer som København, sammenlignet med dem, der bor ude på landet og i mindre byer,« siger Martin Vinæs Larsen og fortsætter:

»Storbymennesker er i gennemsnit mere kosmopolitiske og ser ikke EU-samarbejdet som noget meget fjernt og truende. På landet og i mindre byer derimod er man generelt mere optaget af de nære ting og føler måske i højere grad, at udenlandsk arbejdskraft er en trussel.«

Udlændinge ses som trussel

Næstformand for 3F’s Byggegruppe Palle Bisgaard har også nogle bud på, hvorfor folk i Region Sjælland i gennemsnit ser ret anderledes på udenlandsk arbejdskraft, end man gør i København og Nordsjælland.

»Jeg hæfter mig ved, at andelen af ufaglærte og faglærte i Region Sjælland er højere end i Region Hovedstaden. Netop ufaglærte og faglærte oplever mere end højtuddannede i København, at deres job bliver overtaget af udlændinge. Det påvirker selvfølgelig ufaglærte og faglærtes syn på udenlandsk arbejdskraft,« siger Palle Bisgaard.

Han bemærker også, at arbejdsløsheden er højere i Region Sjælland end i Region Hovedstaden. Den højere arbejdsløshed gør ifølge ham sandsynligvis forståelsen for brug af udenlandsk arbejdskraft mindre.

Valgkryds afhænger af social dumping

Der er stor fokus på udenlandsk arbejdskraft i Region Sjælland – i hvert fald inden for byggeriet. Det oplyser Bjarne Jensen, som er næstformand for 3F Midtlolland.

»Jeg har lige været ude at snakke med nogle af dem, der er i gang med at bygge et nyt statsfængsel på Falster. De opfordrede kraftigt 3F til at holde godt øje med udenlandsk arbejdskraft, for de havde oplevet unfair brug af udlændinge under byggeriet af metroen i Købehavn,« siger Bjarne Jensen.

Han fortæller, at mange håndværkere i regionen føler sig presset af de firmaer, der betaler den mindst mulige løn, som man kan til udlændinge – og stadig overholde overenskomsten.  Det gør det svært for danske håndværkere at være med i konkurrencen om job, for de skal som regel have betydeligt mere i løn end mindstesatsen.

Den politiske indsats mod social dumping får stor betydning for, hvem byggearbejderne i Region Sjælland stemmer på ved valget på søndag. Det vurderer Brian Holgersen, som er opmåler og organisator i Opmålerforeningen for 3F i Region Sjælland.

»Jeg er helt overbevist om, at når byggearbejderne sætter deres kryds, fylder det rigtigt meget i deres baghoveder, hvad kandidaterne vil stille op mod social dumping. Danske håndværkere er åbne over for udenlandske kolleger, men danskerne vil have, at de arbejder på lige vilkår,« siger Brian Holgersen.

I vinter foretog 3F en undersøgelse blandt byggearbejdere. De blev spurgt om, hvilke krav 3F skulle lægge mest vægt på, når forbundet skulle lægge arm med Dansk Byggeri om en ny overenskomst. Her sagde 61 procent af byggearbejderne, at de ønsker skærpede regler mod social dumping. Kravet, der fik næststørst opbakning, var bedre lønforhold med 18 procent.

Klik her, hvis du selv vil deltage i EUvox 2014